DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meslek Etiği MSE   208 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ganime Tuğba ERCOŞKUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERDOĞAN ŞİMŞEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciye meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Etik ve ahlak kavramlarını incelemek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Etik ve ahlak kavramlarını tanımlar
2) Etik sistemlerini inceler
3) Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörlerin inceler, Ahlak oluşumunda rol oynayan faktörleri yazılı/sözlü olarak sıralar.
4) Meslek etiğini inceler, Etik ve ahlak kavramlarını çeşitli kaynaklardan araştırarak bulduklarını yazılı/sözlü olarak ifade eder.
5) Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını inceler
6) Toplumsal sorumluluk ve ahlaki değerleri kavrar, Sosyal sorumluluk kavramının boyutlarını yazılı/sözlü olarak sıralar.
7) Çalıştığı iş ortamında kendinden üst ve ast bireylere karşı sorumluluklarını yerine getirir ve protokolü uygular.
8) Sosyal sorumluluk kavramını çeşitli kaynaklardan araştırarak bulduklarını yazılı/sözlü olarak ifade eder.
9) Kültür, norm ve değer kavramlarını kendi ifadeleriyle yazılı/sözlü olarak açıklar
10) Örgütsel bağları yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
11) Meslek etiği ile ilgili bir örnek olayı analiz ederek ulaştığı sonuçları yazılı/sözlü olarak ifade eder.
12) Toplumsal ve mesleki yozlaşma kavramlarını analiz ederek ulaştığı sonuçları yazılı/sözlü olarak ifade eder.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramları açıklar.
2
İklimlendirme ve soğutma alanındaki temel kavramlar arasındaki ilişkileri açıklar.
3
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin elemanlarının çalışma prensiplerini bilir.
4
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin problem çözümlerinde ilgili bilim dallarını kullanarak farklı yöntem ve teknikleri açıklar.
5
İklimlendirme ve soğutmanın günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
İklimlendirme ve soğutma sistemlerindeki karşılaşılabilecek arıza durumlarında çözüm önerilerinde bulunur.
7
İklimlendirme ve soğutma meslekleri ve bu mesleklerin uygulamalarında, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
İklimlendirme ve soğutma mesleğinin gereksinimlerine uygun araç ve gereçleri, uygulamalı teknik eğitim alarak kullanır.
9
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin projelerini, teknik çizim kurallarına uygun şekilde çizer.
10
İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi için laboratuvarı uygun ve etkin bir şekilde kullanıp, elde edilen verilerin sunumunu ve yorumunu yapar.
11
İklimlendirme-soğutma elektriği ve kumanda devrelerinde yeni yöntem ve teknikleri uygular.
12
İklimlendirme ve soğutma alanları ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Mesleki, teknolojik ve akademik gelişmeleri sürekli izler ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla, uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizceyi iklimlendirme ve soğutma alanlarındaki gelişmeleri izleyebilecek ve mesleki iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır.
17
Mesleki ve teknik çizimler hazırlayarak, iklimlendirme ve soğutma malzeme sağlayıcıları ve uygulayıcılarıyla iletişim kurar.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
İş sağlığı ve güvenliği kanununda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Teknolojik uygulamaların hukuka uygunluğuna ve mesleki etik değerlere göre davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Etik ve ahlak kavramlarını tanımlamak Dersle ilgili araştırma yapmak Anlatım
2 Ahlaki Gelişim Sürecini incelemek Dersle ilgili araştırma yapmak, ders notuna çalışmak Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Etik sistemlerin incelenmesi Dersle ilgili araştırma yapmak, ders notuna çalışmak Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörlerin incelenmesi Dersle ilgili araştırma yapmak, ders notuna çalışmak Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Meslek etiğini incelemek Dersle ilgili araştırma yapmak, ders notuna çalışmak Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Meslek etiğini incelemek Dersle ilgili araştırma yapmak, ders notuna çalışmak Anlatım
Beyin Fırtınası
7 Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek Dersle ilgili araştırma yapmak, ders notuna çalışmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Derste anlatılan konuların materyallerine çalışmak Yazılı Sınav
9 Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek Dersle ilgili araştırma yapmak, ders notuna çalışmak Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Kültür, norm ve değer kavramlarını kendi ifadeleriyle yazılı/sözlü olarak açıklamak Dersle ilgili araştırma yapmak, ders notuna çalışmak Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Kültür, norm ve değer kavramlarını kendi ifadeleriyle yazılı/sözlü olarak açıklamak Dersle ilgili araştırma yapmak, ders notuna çalışmak Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Sosyal sorumluluk kavramını incelemek Dersle ilgili araştırma yapmak, ders notuna çalışmak Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Sosyal sorumluluk kavramını incelemek Dersle ilgili araştırma yapmak, ders notuna çalışmak Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Sosyal sorumluluk kavramını incelemek Dersle ilgili araştırma yapmak, ders notuna çalışmak Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Toplumsal ve mesleki yozlaşma kavramlarını analiz ederek ulaştığı sonuçları yazılı/sözlü olarak ifade etmek Dersle ilgili araştırma yapmak, ders notuna çalışmak Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Derste anlatılan konuların materyallerine çalışmak ve varsa araştırma/performans ödevlerini sunmak Yazılı Sınav
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar