DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Karayol İnşaatı INS   224 4 1 1.5 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Ahmet YÜCEL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.AHMET YÜCEL1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.Dr.AHMET YÜCEL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Trafik ve kapasiteyi etkileyebilecek temel faktörleri tanıyabilme,yol alt yapısında kullanılacak, zemin özelliklerini belirlenme, ıslah, serim ve sıkıştırma yöntemlerini kavrayabilme
Dersin İçeriği
Karayolu ulaşım sistemleri, Tesviye eğrili harita üzerinden arazi durumunun belirlenmesi ve arazi kesitinin çıkarılması, Karayolu elemanları ile ilgili genel tanımlamalar, Karayolları Genel Müdürlüğü Yollar Fenni Şartnamesinin içeriği, Karayolu sınıfları ve karayolu geometrik standartları, Güzergah geçirilmesi, Sıfır poligonu çizilmesi, Yatay ve düşey kurp uygulamaları, Boyuna eğim, tanımı ve standartları, Boy kesit özellikleri ve çıkarılma tekniği, Siyah kot, kırmızı kot ve yeşil kotun tanımı ve çıkarılması, Proje hızı, Emniyetli duruş ve geçiş mesafesi, Yol en kesiti çeşitleri ve en kesitlerin çıkarılması, En kesit alan hesabı, Dever çeşitleri ve hesabı, Dolgu ve yarma işleri, Boy ve en kesitten faydalanarak dolgu ve yarma hesabının yapılması ve kübaj cetvellerinin hazırlanması, Sanat yapıları, İstinat duvarları, Menfez, hendek, kafa hendeği, Akedük ve Viyadük kavramları, Yol taban kotlarının belirlenmesi, Tabaka kalınlıklarının arazide belirlenmesi, Yol güzergahının tesviye edilmesi, Stabilize malzemesinin yol tabanına serilmesi, Sıkıştırma araçları (Silindir) çeşitleri, Yol üst yapı malzemeleri, Asfalt kaplama, Beton Kaplama, Yolun sınıfına ve taban zemini taşıma gücüne göre kaplama kalınlığının tespiti

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ulaştırma ve ulaştırma çeşitlerini kavrar
2) Şerit, sayı ve genişliklerinin belirlenmesinde temel ilkeleri uygular
3) Yol standartlarının seçiminde temel ilkeleri kavrar
4) Güzergah seçiminde temel ilkeleri kavrar
5) Yol projesinin zemine aplikasyonunda temel ilkeleri uygular
6) Yol proje hesapları yapar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)