DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapı Tesisatları INS   217 3 1 1.5 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Ahmet YÜCEL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.AHMET YÜCEL1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.Dr.AHMET YÜCEL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yapı tesisatında kullanılan malzemeleri, ısıtma, havalandırma ve sıcak su tesisatında kullanılan malzemeleri tanıyabilme ve yapım kurallarını kavrayabilme
Dersin İçeriği
1. Elektrik devresi bileşenlerini öğrenir 2. Tesisat projelerinin çizim tekniklerini uygular 3. Bina temiz su tesisatını öğrenir 4. Su depolarının bağlantılarını şematik olarak çizer 5. Yangın tesisatını öğrenir 6. Pis su tesisatını öğrenir 7. Sıcak su tesisatını öğrenir 8. Isıtma ve havalandırma yapım ilkelerini açıklar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tesisat projelerinin çizim tekniklerini uygular
2) Bina temiz su tesisatını öğrenir
3) su depolarının bağlantılarını şematik olarak çizer
4) yangın tesisatını öğrenir
5) pis su tesisatını öğrenir
6) ısıtma ve havalandırma yapım ilkelerini açıklar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel matematik ve fen bilimleri ile temel teknik konularda yeterli altyapıya sahip olarak, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri meslek alanlarındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanır.
2
İnşaat teknikerliği konusu olan problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulama becerisine sahiptir.
3
İstenen gereksinimleri ve belirli ihtiyaçları karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi doğrultusunda modern yöntemleri uygular.
4
İnşaat uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren bazı mesleki paket programları etkin kullanır.
5
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
6
Temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisine sahiptir.
7
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yaparak, bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir.
9
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda sorumluluk alma, etkin çalışma becerisine ve özgüvene sahiptir.
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini yeniler.
11
Fikirlerin oluşumunda, öneri getirme, geliştirme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
12
Türkçe ile etkin iletişim kurar ve kendini ifade eder. Verilen bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahiptir. Ayrıca İngilizce ile kendini ifade eder.
13
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
14
İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel tesisat bilgisi Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Genel tesisat bilgisi Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Temiz su tesisatının elemanları Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Temiz su tesisatının elemanları Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Şebeke suyunun binaya alınması Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Şebeke suyunun binaya alınması Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Temiz su tesisat planlarının çizilmesi Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notlarının gözden geçirilmesi Yazılı Sınav
9 Pis su tesisat elemanları Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Dış pis su tesisatının yapılışı Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 İç pis su tesisatının biçimleri ve yapılışı Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Açık su depoları ve basınçlama depolarının tesisata bağlanması Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Sıcak su tesisatı Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Yangın tesisatı Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Isıtma ve havalandırma tesisatı Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları var Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar