DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Yöntem ve Teknikleri AYT   108 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Ahmet YÜCEL
Dersi Verenler
Prof. Dr.Halil KIRNAK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.Halil KIRNAK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciye araştırma yapma yeterliliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma raporu hazırlama,kaynakça oluşturma,Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Araştırmayı sunma,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Araştırma yöntemlerini öğrenir
2) Araştırma konusu seçer
3) Araştırma yapar
4) Araştırma sonuçlarını değerlendirir
5) Araştırma raporu hazırlar
6) Araştırmayı sunar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel matematik ve fen bilimleri ile temel teknik konularda yeterli altyapıya sahip olarak, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri meslek alanlarındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanır.
2
İnşaat teknikerliği konusu olan problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulama becerisine sahiptir.
3
İstenen gereksinimleri ve belirli ihtiyaçları karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi doğrultusunda modern yöntemleri uygular.
4
İnşaat uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren bazı mesleki paket programları etkin kullanır.
5
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
6
Temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisine sahiptir.
7
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yaparak, bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir.
9
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda sorumluluk alma, etkin çalışma becerisine ve özgüvene sahiptir.
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini yeniler.
11
Fikirlerin oluşumunda, öneri getirme, geliştirme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
12
Türkçe ile etkin iletişim kurar ve kendini ifade eder. Verilen bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahiptir. Ayrıca İngilizce ile kendini ifade eder.
13
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
14
İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Araştırma konusu seçme Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
2 Araştırma konusu seçme ve belirleme Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
3 Kaynak araştırması yapma Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
4 Kaynak araştırması yapma Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
5 Araştırma sonuçlarını değerlendirme Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
6 Araştırma sonuçlarını değerlendirme Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
7 Araştırma sonuçlarını rapor haline dönüştürme Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Ders notlarının gözden geçirilmesi Yazılı Sınav
9 Araştırma sonuçlarını rapor haline dönüştürme Ders notlarının gözden geçirilmesi Bireysel Çalışma
10 MS excel'in uygulamaları, (formül oluşturma,grafik oluşturma, veri süzme...vs.) Ders notlarının gözden geçirilmesi Bireysel Çalışma
11 Sunuma hazırlık yapma ve sunumu tasarlama Ders notlarının gözden geçirilmesi Bireysel Çalışma
12 Sunuma hazırlık yapma ve sunumu tasarlama Ders notlarının gözden geçirilmesi Bireysel Çalışma
13 Sunumun power pointini hazırlama Ders notlarının gözden geçirilmesi Gösteri
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
14 Sunum yapma Ders notlarının gözden geçirilmesi Gösteri
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
15 Sunum yapma Ders notlarının gözden geçirilmesi Gösteri
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının gözden geçirilmesi Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar