DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Atık Sular INS   244 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Ahmet YÜCEL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.AHMET YÜCEL1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.Dr.AHMET YÜCEL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenciye, çevre bilincinin geliştirilmesi, kirlilik sebeplerini araştırabilme, atık suların uzaklaştırılması ve depolanması ile arıtma tesisleri yaptırılmasını kazandırmak amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Çevre ve insan ilişkisi, Çevre kirliliğine neden olan faktörler, Çevre kirliliğini önlemek amacıyla alınabilecek tedbirler, Yapılardan geri dönen atık su debilerinin belirlenmesi, Kullanılmış su projesi oluşturma esasları, Kanalizasyon şebekesi çeşitleri (Ayrık-birleşik sistem) ve projelendirme ilkeleri, Kanalizasyon sanat yapıları (Muayene bacası, yıkama bacası, rögar, ızgara) ve projelendirme ilkeleri, Kanalizasyon şebekelerinin hidrolik hesabı, Atık su depolama yapılarının (Fosseptik çukurlar) projelendirme ilkeleri, Artık su arıtma yöntemleri (Doğal, biyolojik, kimyasal) ve arıtma tesislerinin projelendirme ilkeleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çevre ile ilgili terimleri bilir
2) Çevre kirliliğini önleyici çalışmaları bilir
3) Atık suları uzaklaştırma tesislerini bilir
4) Atık suları arıtma tesislerini bilir
5) Atık suları arıtma yöntemlerini öğrenir
6) Atık su arıtma hesapları yapar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel matematik ve fen bilimleri ile temel teknik konularda yeterli altyapıya sahip olarak, bu alandaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri meslek alanlarındaki problemlerin çözümleri için beraber kullanır.
X
2
İnşaat teknikerliği konusu olan problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ile bu amaca uygun yöntemler ve teknikleri seçme ve uygulama becerisine sahiptir.
X
3
İstenen gereksinimleri ve belirli ihtiyaçları karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi doğrultusunda modern yöntemleri uygular.
X
4
İnşaat uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini ve özel ihtisas gerektiren bazı mesleki paket programları etkin kullanır.
X
5
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
6
Temel mühendislik konularında deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayarak sonuca varma becerisine sahiptir.
X
7
Yapı işletmesi, şantiye yönetimi ve benzeri uygulama süreçlerini bilir.
X
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yaparak, bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir.
X
9
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda sorumluluk alma, etkin çalışma becerisine ve özgüvene sahiptir.
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini yeniler.
X
11
Fikirlerin oluşumunda, öneri getirme, geliştirme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
X
12
Türkçe ile etkin iletişim kurar ve kendini ifade eder. Verilen bir konu hakkında toplum önünde fikirlerini savunacak özgüvene ve mesleki donanıma sahiptir. Ayrıca İngilizce ile kendini ifade eder.
13
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.
X
14
İş hayatında, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir ve öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Atık sular Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Çevre ile ilgili genel bilgiler Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Çevreyi kirleten kaynaklar Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Çevreyi kirleten kaynakları tespit etmek Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Çevreyi kirleten kaynakları tespit etmek Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Kirlilik kontrolü Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
7 Toplumda çevre bilinci kazandırmak için çalışmalar yapmak Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ders notlarının gözden geçirilmesi Yazılı Sınav
9 Atık Su çeşitleri Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Atık Suyun Uzaklaştırılması Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Atık Suyun Uzaklaştırılması Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Depolama ve Arıtma Tesisleri Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Arıtma yöntemleri Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Arıtma yöntemleri Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
15 Atık su arıtma hesapları Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının gözden geçirilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar