DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Bilgisi SUT   124 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Gülcan TÜRKOĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.GÜLCAN TÜRKOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toprağın yapısı, özellikleri ve bitki besin elemetleri sağlamadaki rolünü kavrayabilme.
Dersin İçeriği
Toprak kavramı, toprağın önemi, toprakların ana materyali, bileşimi ve özellikleri (mineraller ve kayaçlar), toprak oluşturan süreçler; fiziksel, kimyasal ve biyolojik ayrışma, tekstür (bünye) ve bunun toprak ekolojisi ve verimliliği için önemi, kil minerallerinin yapısı ve toprak verimliliği için önemi, toprağın organik maddesinin tanımı ve sınıflandırılması, humin maddeleri ve toprak için önemi, toprak canlıları, bunların toprak özelliklerine etkisi, toprak yorgunluğu, katyonların adsorpsiyonu ve bunu etkileyen faktörler, anyon adsorpsiyonu ve bunu etkileyen faktörler, toprak asitliği ve bunun toprak verimliliğiyle ilişkisi, koagülasyon ve peptizasyon, toprak strüktürü, strüktür çeşitleri, toprakta strüktür oluşturan faktörler, strüktürün toprak için önemi, toprak por sistemleri, topraklarda kabuk oluşumu, toprak suyu, suyun toprakta bağlanma biçimleri, bağlanma entansitesi (pF kavramı), toprakta suyun hareketi ve bunu etkileyen faktörler, toprakların su bütçesi, bitkilerin su temini, topraklarda bitki besin elementlerinin bulunma durumu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Toprağın Ana Materyali Bileşimi ve Özellikleri, Gelişim Süreçlerini bilir
2) 2.Toprak Horizonlarının Adlandırılması ve Tanımlanması, Toprakların Sınıflandırılması hakkında bilgi edinir
3) 3. Toprak ile ilgili kavramları ve materyalleri bilir.
4) 4. Canlıları, Toprak Yorgunluğu, Katyonların Adsorpsiyonunu bilir.
5) 5. Anyon , Toprak Asitliği, Koagülasyon ve Peptizasyonu bilir.
6) 6. Toprak Strüktürü, Toprak Suyu ile ilgili kavramları bilir.
7) 7. Toprakta suyun toprakta bağlanma biçimlerini bilir.
8) 8. Ara Sınav
9) 9. Toprakların su bütçesi, Bitkilerin su temini ile ilgili bilgi sahibi olur.
10) 10. Toprak havası, Toprak Sıcaklığı Toprak Rengi ile ilgili bilgi sahibi olur.
11) 11.Besin Maddeleri
12) 12. Besin Maddeleri
13) 13. Toprak Erozyonu, Erozyona Sebep Olan Etmenler, Erozyona Karşı Alınacak Önlemleri bilir
14) 14. Toprak Koruma Önlemleri
15) Toprak Koruma Önlemleri


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Şarap üretimi sektöründe tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek.
X
2
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımları bilir ve bunu mesleği ile ilgili alanlarda kullanır. Üzümün yetişmesi, şaraba işlenmesi hakkında öğrendiklerini uygulamaya geçirir.
X
3
İhtiyaçları karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi.Yaşamboyu bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi.
X
4
Teorik olan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisi.Girişimcilik becerisi.
X
5
Mesleki etik ve sorumluluk bilinci.Sosyal sorumlulukları kavrama ve uygulama becerisi.Mesleki özgüven sahipliği.Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
X
6
Öğrenme ihtiyacının sürekliliğini anlar.Değişime ve yeniliğe açıktır.
X
7
Etkin iletişim kurma becerisi.Bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarını kullanabilme becerisi.Yabancı dilde iletişim kurma becerisi.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözümler üretebilir.Mesleki sorunları tespit edebilir ve onları çözmeye çalışır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 1. Toprağın Ana Materyali Bileşimi ve Özellikleri, Gelişim Süreçleri Ders notlarını gözden geçirmek
2 2.Toprak Horizonlarının Adlandırılması ve Tanımlanması, Toprakların Sınıflandırılması Ders notlarını gözden geçirmek
3 3. Toprak Bünyesi, Kil Mineralleri, Oksitler ve Hidroksitler, Toprakların Mineral Bileşimi ve Minerallerin Tayini, Organik Madde Ders notlarını gözden geçirmek
4 4.Toprak Canlıları, Toprak Yorgunluğu, Katyonların Adsorpsiyonu Ders notlarını gözden geçirmek
5 5. Anyon Adsorpsiyonu, Toprak Asitliği, Koagülasyon ve Peptizasyon Ders notlarını gözden geçirmek
6 6. Toprak Strüktürü, Toprak Suyu Ders notlarını gözden geçirmek
7 7. Toprakta suyun toprakta bağlanma biçimleri Ders notlarını gözden geçirmek
8 Ara Sınav hazırlık yapmak
9 9. Toprakların su bütçesi, Bitkilerin su temini Ders notlarını gözden geçirmek
10 0. Toprak havası, Toprak Sıcaklığı Toprak Rengi Ders notlarını gözden geçirmek
11 11.Besin Maddeleri Ders notlarını gözden geçirmek
12 11.Besin Maddeleri Ders notlarını gözden geçirmek
13 13. Toprak Erozyonu, Erozyona Sebep Olan Etmenler, Erozyona Karşı Alınacak Önlemler Ders notlarını gözden geçirmek
14 14. Toprak Koruma Önlemleri Ders notlarını gözden geçirmek
15 Toprak Koruma Önlemleri Reviewing lecture notes
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Reviewing lecture notes

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar