DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnsan Kaynakları Yönetimi IKY   201 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Seval RENKAL DIBLAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.SEVAL RENKAL DIBLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsan kaynakları yönetiminin temel kavramı ve ilkelerinin tanıtılması
Dersin İçeriği
İnsan kaynakları yönetimine giriş ve ekonomik yaklaşım,İş analizi ve iş dizaynı,İnsan kaynakları planlaması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İKY kavramını tanımlar.
2) İnsan kaynakları planlamasını açıklayabilir.
3) İnsan kaynağı bulma ve seçme sürecini açıklayabilir.
4) İnsan kaynağı eğitimini açıklayabilir.
5) Performans değerlemesini açıklayabilir.
6) İş analizinin ne olduğunu anlar ve çıktılarını tartışır
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve seyahat hizmetleri alanına ilişkin temel kavram ve ilkelerle bunların nasıl faaliyet gösterdiğini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki yeni gelişme ve teknolojiler görür ve bunların önemini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanında yönetimsel faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünü kavrar. Genel olarak ticaret hayatı ve özellikle de ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini öğrenir. Turizm sektörünün ülke ekonomisindeki ve ulaştırma hizmetlerinin turizm
2
Turizm sektörünü de kapsayan hizmetler genel sektörünün kendisine özgü hassasiyetlerini öğrenir ve bu hassasiyetlere ilişkin davranış biçimlerini kavrar. Tur operatörlüğü ve işletilmesi hususlarının teknik ve inceliklerini kavrar. Yabancı diller konusunda sektörün ihtiyaç duyduğu seviyelere ulaşmaya yönelik önemli bir fırsat yakalar. Çalışma hayatında karşılaşabileceği bilgisayar paket programlarını çalıştırabilme becerisi kazanır.
3
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, küresel sorunları takip etme bilincine sahip bireyler olabilme.
X
4
Ticari hayatta kullanılan kıymetli evrak ve defterleri tanır ve mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilir. Büro düzeni ve personel yönetimi, halkla ilişkiler, gerekli yazışmaları yapabilme ve bilgi depolamaya ilişkin beceriler kazanır.
X
5
Turizm ve seyahat alanındaki hukuki sorumluluklar ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olur
X
6
Yüz yüze iletişim, etkili haberleşme ve ikna gücüne sahip olma özellikleri kazanır.
X
7
Seyahat sürecinin her seviyede nasıl işlediğini kavrar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İnsan kaynakları yönetimine giriş ve ekonomik yaklaşım İlgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 İş analizi ve iş dizaynı İlgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 İnsan kaynakları planlaması İlgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Personel temini ve seçimi İlgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Eğitim ve geliştirme İlgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Performans değerlendirme İlgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Kariyer planlama İlgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Ücret yönetimi İlgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 İş değerleme İlgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 İş gören sağlığı ve güvenliği İlgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Çalışanların iş ortamına uyumu İlgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 İşçi işveren ilişkileri İlgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 İşçi işveren ilişkileri İlgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Final İlgili konuların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar