DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İngilizce II   4 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Meral KURT
Dersi Verenler
MERAL KURT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciye; temel mesleki kavram ve tanımları ile temel mesleki dil bilgisi yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Zorunlu

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yabancı dil bilgisini kullanmak
2) Kavram ve tanımları kullanmak
3) Dökümanları kullanmak
4) Dökümanlar hazırlamak
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve seyahat hizmetleri alanına ilişkin temel kavram ve ilkelerle bunların nasıl faaliyet gösterdiğini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanındaki yeni gelişme ve teknolojiler görür ve bunların önemini kavrar Turizm ve seyahat hizmetleri alanında yönetimsel faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünü kavrar. Genel olarak ticaret hayatı ve özellikle de ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini öğrenir. Turizm sektörünün ülke ekonomisindeki ve ulaştırma hizmetlerinin turizm
2
Turizm sektörünü de kapsayan hizmetler genel sektörünün kendisine özgü hassasiyetlerini öğrenir ve bu hassasiyetlere ilişkin davranış biçimlerini kavrar. Tur operatörlüğü ve işletilmesi hususlarının teknik ve inceliklerini kavrar. Yabancı diller konusunda sektörün ihtiyaç duyduğu seviyelere ulaşmaya yönelik önemli bir fırsat yakalar. Çalışma hayatında karşılaşabileceği bilgisayar paket programlarını çalıştırabilme becerisi kazanır.
3
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştiren, küresel sorunları takip etme bilincine sahip bireyler olabilme.
4
Ticari hayatta kullanılan kıymetli evrak ve defterleri tanır ve mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilir. Büro düzeni ve personel yönetimi, halkla ilişkiler, gerekli yazışmaları yapabilme ve bilgi depolamaya ilişkin beceriler kazanır.
5
Turizm ve seyahat alanındaki hukuki sorumluluklar ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olur
6
Yüz yüze iletişim, etkili haberleşme ve ikna gücüne sahip olma özellikleri kazanır.
7
Seyahat sürecinin her seviyede nasıl işlediğini kavrar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Geçen sene üç ilginç şeyler yapan kişileri bulmak İlgili bölümlerin okunması
2 Geçen sene son gittiğin seyahat hakkında konuşmak İlgili bölümlerin okunması
3 Bazı sağlık problemleri hakkında konuşmak İlgili bölümlerin okunması
4 Bazı taşımacılığın isimleri İlgili bölümlerin okunması
5 Bir postakartı anlamak ve yazmak İlgili bölümlerin okunması
6 Kibarca yer teklif etmek ve istemek İlgili bölümlerin okunması
7 Geçmişten bir hikaye anlamak ve anlatmak İlgili bölümlerin okunması
8 Ara Sınav
9 Çalışma aktiviteleri hakkında konuşmak İlgili bölümlerin okunması
10 Geçmiş Zamanda cümleler yapmak İlgili bölümlerin okunması
11 Bazı haftasonu activitelerini isimlendirmek İlgili bölümlerin okunması
12 İnsanların nerede olduklarını söylemek İlgili bölümlerin okunması
13 Öfkeyi ifade etmek İlgili bölümlerin okunması
14 Vedalaşma ifadelerinin kullanılması İlgili bölümlerin okunması
15 Yetenekler hakkında konuşmak İlgili bölümlerin okunması
16-17 Fİnal sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar