DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Radyo Programcılığı RTV   115 1 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Vilda YARDIM TEKKOLLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.VİLDA YARDIM TEKKOLLU1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.Dr.VİLDA YARDIM TEKKOLLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenci, radyo program türlerine ilişkin bilgileri öğrenir, radyo programı yazım teknikleri hakkında bilgi sahibi olur, radyo program önerisi hazırlamayı öğrenir, radyo program metni yazma becerisini kazanır.
Dersin İçeriği
Bu derste; Radyo kavramı, radyo yayınlarının teknik özellikleri, radyo yayınlarının işlevleri, radyo dinleyicisinin genel özellikleri, radyo program türleri, radyo programı yapım ve yayınında görev alan elemanlar, radyo programı hazırlama ve format oluşturma, öneri formu hazırlama, program araştırması yapma, örnek metin yazma ve seslendirme konuları işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Radyonun teknik özelliklerini, radyo program türlerini bilir, radyoda program yapımının öncesi ve sonrası; programın oluşturulması ile metin yazımı sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında sahip olduğu bilgiyi uygulamada kullanır.
2) Radyonun genel özellikleri, bir radyo programı hazırlarken dikkat edilmesi gereken unsurları, müzik terimleri; müzik ve efekt kullanımı; radyoda hedef kitleye yönelik ne tür program hazırlaması gerektiğini bilir.
3) Çeşitli türde radyo programları ve metinlerini hazırlar. Özel ve kamusal yayıncılık bağlamında hedef kitleye yönelik program türünü-biçimini ve yayın dönemlerini belirler.
4) Radyo program yapımında temel ilkeleri bilir ve program yapımında kullanılan temel malzemeleri saptar.
5) Program öneri formu hazırlar.
6) Türüne göre Radyo program metni hazırlar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo ve televizyon programcılığı ile ilgili genel kavramları, mesleki terimleri, ilkeleri ve yapım özelliklerini açıklar.
2
Medya kuruluşlarında haber üretim aşamasında geçerli temel kavramları, ilkeleri ve yöntemleri bilir.
3
Medya sektöründe üretilen haber, haber röportaj, köşe yazısı-fıkra, sohbet, makale, eleştiri, portre, biyografi, hatıra,gezi yazısı, radyo program metni, televizyon program metni, senaryo yazma ve çeşitli türde radyo ve televizyon programları oluşturabilecek temel bilgilere sahiptir.
4
Görsel tasarım, grafik-animasyon- film çekme, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işleyebilmek ve kurgu yapabilmek için gerekli mesleki kazanımlara sahiptir.
5
Radyo ve televizyon programı öneri formu hazırlar, radyo ve televizyon program metni yazar, çeşitli formatlarda radyo ve televizyon programlarının nasıl yapılacağının açıklar.
6
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türleri (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar.
7
Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu tekniklerini uygular, kurgu yapar, reklam, dizi ve film senaryosu yazar, grafik tasarım-animasyon konularını ve çekim tekniklerini bilir, film çeker, teknolojik araçları etkin kullanır.
8
Radyo Tv. alanında iyi tanımlanmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek adına eleştirel ve yaratıcı düşünme; uygulamalarda ise gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri hayata nasıl geçirebileceğini göstermek için uygun yöntem, araç ve teknikleri kullanır.
9
Radyo Tv. alanında Alanı ile ilgili konularda, mesleki yasal mevzuatı dikkate almak suretiyle , etik değerler ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek medya sektöründe (gazete,internet, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları vb.) üretilen ürünlerin içeriklerini hazırlar.
10
Radyo Tv. alanında, medya ve iletişim sektöründe (yazılı-görsel -işitsel-internet vb.) çeşitli uzmanlık alanlarına uygun ürün ortaya koyarken mesleki açıdan teknolojik araçları ve donanımları (telefon, kamera , bilgisayar, fotoğraf makinesi, kayıt cihacı vb.) etkin kullanır.
11
Radyo Tv. alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve disiplinlerarası da dahil ilgili takımlarda çalışma becerisine sahip olmak.
12
Gerektiğinde Sorumluluğu bizzat üstlenmek ve diğer çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek, denetlemek ve mesleki ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir süreci yönetmek.
13
Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanarak, mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve deneyimlerini (kurs, seminer, araştırma, hizmet içi ve hizmet dışı eğitim vb.yöntemlerle) sürekli geliştirmek suretiyle çalışma hayatında kullanabilir.
14
Medya sektöründe, gerçek ve doğru bilgiye ulaşabilmenin tek yolunun sağlıklı, etkin, doğru ve güçlü bir iletişim kurmaktan geçtiğini bilir ve bunu gerçekleştirirken etkili bir Türkçe ve diğer yabancı dillerden bir veya birkaçını kullanması gerektiğinin farkındadır.
15
Radyo Tv. alanında ve medya sektöründe meslektaşlarla, diğer kişilerle ve ilgili hedef kitlelerle iletişimde internetin gücünü bilir ve aktif olarak sosyal paylaşım sitelerini ve twiterı kullanabilmek için bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
Cemiyet hayatında Protokol ve sosyal davranış kurallarını bilir, yerine göre kararlar verir ve insiyatif kullanabilir.
17
Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili temel, uygulamalı ve teorik bilgilere sahiptir.
18
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türler (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, senaryo yazar ve kurgu yapar.
19
Alanda hizmet verirken, insan hak ve özgürlüklerini dikkate alarak ve demokrasi çerçevesinde; toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve meslek etiğine önem vererek, özel ve kamusal alan ayrımı kapsamında bilinçli şekilde hizmet verir..

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 RADYO KAVRAMI VE ÖNEMİ ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 RADYO YAYINLARININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 RADYO YAYINININ İŞLEVLERİ ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 RADYO YAYINININ VE RADYO DİNLEYİCİSİNİN ÖZELLİKLERİ ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 RADYO PROGRAM YAPIMINDA VE YAYININDA GÖREV ALAN YÖNETİCİ VE TEKNİK ELEMANLAR ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 RADYO PROGRAM TÜRLERİ ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 RADYO PROGRAM YAPIMINDA TEMEL İLKELER ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav ARAŞTIRMA Yazılı Sınav
9 PROGRAM YAPIMINDA KULLANILAN TEMEL MALZEMELER ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 RADYO PROGRAM YAPIMINDA AŞAMALAR ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 RADYO PROGRAMINDA YER ALAN KISIMLAR ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
12 RADYO PROGRAM YAZIMINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÖZELLİKLER ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
13 BELİRLİ PROGRAM TÜRLERİNDEKİ YAPIM ÖZELLİKLERİ ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 ÖRNEK PROGRAM ÖNERİ VE YAYIN AKIŞ FORMU HAZIRLAMA. ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 RADYO PROGRAM ÖRNEKLERİ ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ARAŞTIRMA Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar