DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Televizyon Draması RTV   226 4 1 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Berin YOCA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.BERİN YOCA1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.Dr.BERİN YOCA2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dram sanatının ilk ortaya çıkışı,dram sanatının türleri vetelevizyon dizilerinin günümüze kadar olan tarihsel gelişimini öğretmek.Drama programı tasarlamak,drama programı yapmak gibi temel yapım becerilerinin geliştirilmesi.
Dersin İçeriği
Drama nedir, dramanın uygulanma alanları, drama programı fikri, drama programı ekibi, tv draması teknik hazırlıkları, drama seti kurulumu, drama çekimi, görsel işitsel materyalin kurguya hazırlanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tiyatro,sinema ve televizyon dramaturjisi arasındaki farkları öğrenir.
2) Dram,trajedi,komedi,melodram kavramlarını açıklayabilir.
3) Katharsis,mimesis, özdeşleme kavramlarının özelliklerini bilir.
4) Dram sanatının;sahne sanatları,edebi sanatlar ve sinema arasındaki ilişkilerini değerlendirebilir.
5) Haber,spor,yarışma vb. programlarındaki dramatik anlatım dilini tespit edebilir.
6) Geleneksel anlatım ve çağdaş anlatım biçimlerinin özelliklerini bilir.
7) Televizyon dizilerinin türlere göre tarihsel gelişim sürecini öğrenir.
8) Dizi ve seriyal ayrımını yapar
9) Durum komedilerinin format özelliklerini bilir.
10) Televizyon melodramlarının format özelliklerini bilir.
11) Drama programı tasarlayabilir.
12) Drama programlarına özgü çekim tekniklerini bilir.
13) Sahne tasarımı ve kompozisyonu yapar
14) Drama programı kurgusunun özelliklerini bilir ve uygular
15) Drama programlarını teknik ve estetik açıdan değerlendirme becerisi geliştirir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo ve televizyon programcılığı ile ilgili genel kavramları, mesleki terimleri, ilkeleri ve yapım özelliklerini açıklar.
X
2
Medya kuruluşlarında haber üretim aşamasında geçerli temel kavramları, ilkeleri ve yöntemleri bilir.
X
3
Medya sektöründe üretilen haber, haber röportaj, köşe yazısı-fıkra, sohbet, makale, eleştiri, portre, biyografi, hatıra,gezi yazısı, radyo program metni, televizyon program metni, senaryo yazma ve çeşitli türde radyo ve televizyon programları oluşturabilecek temel bilgilere sahiptir.
X
4
Görsel tasarım, grafik-animasyon- film çekme, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işleyebilmek ve kurgu yapabilmek için gerekli mesleki kazanımlara sahiptir.
X
5
Radyo ve televizyon programı öneri formu hazırlar, radyo ve televizyon program metni yazar, çeşitli formatlarda radyo ve televizyon programlarının nasıl yapılacağının açıklar.
X
6
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türleri (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar.
X
7
Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu tekniklerini uygular, kurgu yapar, reklam, dizi ve film senaryosu yazar, grafik tasarım-animasyon konularını ve çekim tekniklerini bilir, film çeker, teknolojik araçları etkin kullanır.
X
8
Radyo Tv. alanında iyi tanımlanmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek adına eleştirel ve yaratıcı düşünme; uygulamalarda ise gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri hayata nasıl geçirebileceğini göstermek için uygun yöntem, araç ve teknikleri kullanır.
X
9
Radyo Tv. alanında Alanı ile ilgili konularda, mesleki yasal mevzuatı dikkate almak suretiyle , etik değerler ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek medya sektöründe (gazete,internet, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları vb.) üretilen ürünlerin içeriklerini hazırlar.
X
10
Radyo Tv. alanında, medya ve iletişim sektöründe (yazılı-görsel -işitsel-internet vb.) çeşitli uzmanlık alanlarına uygun ürün ortaya koyarken mesleki açıdan teknolojik araçları ve donanımları (telefon, kamera , bilgisayar, fotoğraf makinesi, kayıt cihacı vb.) etkin kullanır.
X
11
Radyo Tv. alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve disiplinlerarası da dahil ilgili takımlarda çalışma becerisine sahip olmak.
X
12
Gerektiğinde Sorumluluğu bizzat üstlenmek ve diğer çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek, denetlemek ve mesleki ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir süreci yönetmek.
X
13
Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanarak, mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve deneyimlerini (kurs, seminer, araştırma, hizmet içi ve hizmet dışı eğitim vb.yöntemlerle) sürekli geliştirmek suretiyle çalışma hayatında kullanabilir.
X
14
Medya sektöründe, gerçek ve doğru bilgiye ulaşabilmenin tek yolunun sağlıklı, etkin, doğru ve güçlü bir iletişim kurmaktan geçtiğini bilir ve bunu gerçekleştirirken etkili bir Türkçe ve diğer yabancı dillerden bir veya birkaçını kullanması gerektiğinin farkındadır.
X
15
Radyo Tv. alanında ve medya sektöründe meslektaşlarla, diğer kişilerle ve ilgili hedef kitlelerle iletişimde internetin gücünü bilir ve aktif olarak sosyal paylaşım sitelerini ve twiterı kullanabilmek için bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Cemiyet hayatında Protokol ve sosyal davranış kurallarını bilir, yerine göre kararlar verir ve insiyatif kullanabilir.
X
17
Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili temel, uygulamalı ve teorik bilgilere sahiptir.
X
18
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türler (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, senaryo yazar ve kurgu yapar.
X
19
Alanda hizmet verirken, insan hak ve özgürlüklerini dikkate alarak ve demokrasi çerçevesinde; toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve meslek etiğine önem vererek, özel ve kamusal alan ayrımı kapsamında bilinçli şekilde hizmet verir..
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Drama kavramı Araştırma Anlatım
Gösteri
2 Dram sanatının türleri Araştırma Anlatım
Gösteri
3 Dram sanatının özellikleri Araştırma Anlatım
Gösteri
4 Dram sanatının diğer sanat dalları ile ilişkisi Araştırma Anlatım
Gösteri
5 Televizyon programlarında dramatik anlatım dili Araştırma Anlatım
Gösteri
6 Televizyon dizilerinde öykü anlatım biçimleri Araştırma Anlatım
Gösteri
7 Televizyon dizilerinin tarihsel süreç içinde gelişimi Araştırma Anlatım
Gösteri
8 Ara Sınav Araştırma Yazılı Sınav
9 Dizi ve seriyallerde alt türler Araştırma Anlatım
Gösteri
10 Durum komedileri Araştırma Anlatım
Gösteri
11 Televizyon melodramları Araştırma Anlatım
Gösteri
12 Drama programı tasarımı Araştırma Anlatım
Gösteri
13 Drama programı çekim teknikleri Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
14 Sahne tasarımı ve kompozisyonu Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
15 Drama programı kurgusu Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Araştırma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar