DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Radyo, TV Sinemanın Temelleri RTV   123 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Berin YOCA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.BERİN YOCA1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.Dr.BERİN YOCA2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Radyo, televizyon ve sinema yapımlarında kullanılan kuram, kavram ve tekniklerin tanıtımı amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Radyo, televizyon ve sinemanın kitle iletişimindeki yeri; yapım türleri ve teknikleri; kamera, ışık, ses, kurgu, görüntü kalitesi ve kompozisyon, mercekler, çekim ölçekleri, stüdyo ve dış çekim konuları kuramsal ve uygulamalı olarak işlenir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İletişimi tanımlayabilir, iletişim çalışmaları ve modelleri hakkında bilgi sahibi olur
2) Medya kavramını, medya kuram ve yaklaşımlarını bilir
3) Medya endüstrisini küresel ve ulusal ölçekte değerlendirebilir
4) Dünyada ve ülkemizde radyonun gelişimini ve etkilerini bilir
5) Radyo yayıncılığının teknik altyapısını, yayın sistemlerini ve meslek gruplarını öğrenir
6) Hareketli görüntünün fiziğini ve sinemanın doğuş sürecini kavrar
7) Sinemanın tarihsel olarak teknik ve estetik gelişimini öğrenir
8) Kamera, ışık, ses, kompozisyon, çekim ölçekleri, kurgu vb. teknik özellikleri bilir
9) Bir filmin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası süreçlerini kavrar
10) Dünyada ve Türkiye'de televizyonun teknik gelişim sürecini bilir
11) Televizyon yayın sistemlerini ve bu yayınların kitlelere nasıl ulaştığını bilir
12) Televizyon yayıncılığında kullanılan teknik terimleri ve televizyonda çalışan meslek gruplarını öğrenir
13) Televizyon yapım türleri, stüdyo ve stüdyo dışı çekimleri, bant yayın, canlı yayın vb. özelliklerini bilir
14) İletişim alanındaki teknolojik gelişmeleri, yeni medya kavramını öğrenir ve radyo, televizyon ve sinemayı bu bağlamda konumlandırabilir
15) Kültür endüstrisi ve kitle iletişim araçları ilişkisini kurabilir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo ve televizyon programcılığı ile ilgili genel kavramları, mesleki terimleri, ilkeleri ve yapım özelliklerini açıklar.
X
2
Medya kuruluşlarında haber üretim aşamasında geçerli temel kavramları, ilkeleri ve yöntemleri bilir.
X
3
Medya sektöründe üretilen haber, haber röportaj, köşe yazısı-fıkra, sohbet, makale, eleştiri, portre, biyografi, hatıra,gezi yazısı, radyo program metni, televizyon program metni, senaryo yazma ve çeşitli türde radyo ve televizyon programları oluşturabilecek temel bilgilere sahiptir.
X
4
Görsel tasarım, grafik-animasyon- film çekme, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işleyebilmek ve kurgu yapabilmek için gerekli mesleki kazanımlara sahiptir.
X
5
Radyo ve televizyon programı öneri formu hazırlar, radyo ve televizyon program metni yazar, çeşitli formatlarda radyo ve televizyon programlarının nasıl yapılacağının açıklar.
X
6
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türleri (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar.
X
7
Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu tekniklerini uygular, kurgu yapar, reklam, dizi ve film senaryosu yazar, grafik tasarım-animasyon konularını ve çekim tekniklerini bilir, film çeker, teknolojik araçları etkin kullanır.
X
8
Radyo Tv. alanında iyi tanımlanmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek adına eleştirel ve yaratıcı düşünme; uygulamalarda ise gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri hayata nasıl geçirebileceğini göstermek için uygun yöntem, araç ve teknikleri kullanır.
X
9
Radyo Tv. alanında Alanı ile ilgili konularda, mesleki yasal mevzuatı dikkate almak suretiyle , etik değerler ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek medya sektöründe (gazete,internet, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları vb.) üretilen ürünlerin içeriklerini hazırlar.
X
10
Radyo Tv. alanında, medya ve iletişim sektöründe (yazılı-görsel -işitsel-internet vb.) çeşitli uzmanlık alanlarına uygun ürün ortaya koyarken mesleki açıdan teknolojik araçları ve donanımları (telefon, kamera , bilgisayar, fotoğraf makinesi, kayıt cihacı vb.) etkin kullanır.
X
11
Radyo Tv. alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve disiplinlerarası da dahil ilgili takımlarda çalışma becerisine sahip olmak.
X
12
Gerektiğinde Sorumluluğu bizzat üstlenmek ve diğer çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek, denetlemek ve mesleki ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir süreci yönetmek.
X
13
Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanarak, mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve deneyimlerini (kurs, seminer, araştırma, hizmet içi ve hizmet dışı eğitim vb.yöntemlerle) sürekli geliştirmek suretiyle çalışma hayatında kullanabilir.
X
14
Medya sektöründe, gerçek ve doğru bilgiye ulaşabilmenin tek yolunun sağlıklı, etkin, doğru ve güçlü bir iletişim kurmaktan geçtiğini bilir ve bunu gerçekleştirirken etkili bir Türkçe ve diğer yabancı dillerden bir veya birkaçını kullanması gerektiğinin farkındadır.
X
15
Radyo Tv. alanında ve medya sektöründe meslektaşlarla, diğer kişilerle ve ilgili hedef kitlelerle iletişimde internetin gücünü bilir ve aktif olarak sosyal paylaşım sitelerini ve twiterı kullanabilmek için bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Cemiyet hayatında Protokol ve sosyal davranış kurallarını bilir, yerine göre kararlar verir ve insiyatif kullanabilir.
X
17
Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili temel, uygulamalı ve teorik bilgilere sahiptir.
X
18
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türler (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, senaryo yazar ve kurgu yapar.
X
19
Alanda hizmet verirken, insan hak ve özgürlüklerini dikkate alarak ve demokrasi çerçevesinde; toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve meslek etiğine önem vererek, özel ve kamusal alan ayrımı kapsamında bilinçli şekilde hizmet verir..
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı, İletişimin tanımı ve iletişim modelleri Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
2 Medya ve medya türleri Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
3 Medya endüstrisi ve görsel- işitsel medya Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Radyonun icadı, tarihsel gelişimi ve işlevleri Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
5 Radyo yayıncılığının temel kavramları ve radyo yayın sistemleri Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
6 Hareketli görüntünün doğuşu ve sinema Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
7 Sinematografinin gelişimi Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Araştırma Yazılı Sınav
9 Sinemada görsel dil oluşturma Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Film yapım süreci Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Televizyonun icadı ve tarihsel gelişimi Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
12 Televizyon yayın sistemleri ve teknikleri Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Televizyon yayıncılığının temel kavramları Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
14 Televizyonda yapım unsurları ve yayın süreci Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Yeni iletişim teknolojileri ve genel özellikleri Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Araştırma Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar