DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Medya Haberciliği RTV   122 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Vilda YARDIM TEKKOLLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.VİLDA YARDIM TEKKOLLU1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.Dr.VİLDA YARDIM TEKKOLLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Medya haberciliği hakkında genel bilgilerin öğrencilere anlatılması ve kitle iletişim araçlarında haberlerin nasıl yapılması gerektiğinin öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Özellikle katılım ve etkileşim sayesinde demokratik bir medya ortamına izin verdiği kabulüyle kucaklanan sosyal medya ve bunun sonucunda gelişen sosyal medya haberciliğinin de katkısıyla, daha da ileri bir düzeye taşınan medya haberciliği ile ilgili olarak, bu derste; Medya kavramı ve önemi, Medyanın işlevleri, Medyada haber kavramı ve kapsamı, Haber türleri, Haber toplama yöntemleri ve haber kaynakları, Haber sürecini yöneten aktörler, Haberin üç bileşeni, Haberin nitelikleri, Haberin temel unsurları, Haber yazma süreci, Haberde başlık ve haber girişleri, Medyada haber yazım teknikleri, Sosyal medya kavramı ve haberciliği ile Sosyal medya ortamında yurttaş haberciliği hakkında bilgiler anlatılmaya çalışılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Medya kavramı ve önemini kavrar.
2) Medyanın işlevlerini bilir.
3) Medyada Haber Kavramı ve Kapsamı hakkında fikir sahibi olur.
4) Haber Türlerini bilir.
5) Haber Toplama Yöntemleri ve Haber Kaynakları hakkında fikir sahibi olur.
6) Haber Sürecini Yöneten Aktörleri bilir.
7) Haberin Üç Bileşeni hakkında fikir edinir.
8) Haberin Niteliklerini kavrar.
9) Haberin Temel Unsurlarını bilir.
10) Haber Yazma Süreci ve Temel Bilgileri öğrenir.
11) Haberde Başlık ve Haber Giriş Tekniklerini bilir.
12) Medyada Haber Yazım Tekniklerini bilir.
13) Sosyal Medya Kavramı ve Haberciliği hakkında fikir sahibi olur.
14) Sosyal Medya Ortamında Yurttaş Haberciliğini bilir.
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo ve televizyon programcılığı ile ilgili genel kavramları, mesleki terimleri, ilkeleri ve yapım özelliklerini açıklar.
X
2
Medya kuruluşlarında haber üretim aşamasında geçerli temel kavramları, ilkeleri ve yöntemleri bilir.
X
3
Medya sektöründe üretilen haber, haber röportaj, köşe yazısı-fıkra, sohbet, makale, eleştiri, portre, biyografi, hatıra,gezi yazısı, radyo program metni, televizyon program metni, senaryo yazma ve çeşitli türde radyo ve televizyon programları oluşturabilecek temel bilgilere sahiptir.
X
4
Görsel tasarım, grafik-animasyon- film çekme, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işleyebilmek ve kurgu yapabilmek için gerekli mesleki kazanımlara sahiptir.
X
5
Radyo ve televizyon programı öneri formu hazırlar, radyo ve televizyon program metni yazar, çeşitli formatlarda radyo ve televizyon programlarının nasıl yapılacağının açıklar.
X
6
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türleri (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar.
X
7
Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu tekniklerini uygular, kurgu yapar, reklam, dizi ve film senaryosu yazar, grafik tasarım-animasyon konularını ve çekim tekniklerini bilir, film çeker, teknolojik araçları etkin kullanır.
X
8
Radyo Tv. alanında iyi tanımlanmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek adına eleştirel ve yaratıcı düşünme; uygulamalarda ise gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri hayata nasıl geçirebileceğini göstermek için uygun yöntem, araç ve teknikleri kullanır.
X
9
Radyo Tv. alanında Alanı ile ilgili konularda, mesleki yasal mevzuatı dikkate almak suretiyle , etik değerler ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek medya sektöründe (gazete,internet, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları vb.) üretilen ürünlerin içeriklerini hazırlar.
X
10
Radyo Tv. alanında, medya ve iletişim sektöründe (yazılı-görsel -işitsel-internet vb.) çeşitli uzmanlık alanlarına uygun ürün ortaya koyarken mesleki açıdan teknolojik araçları ve donanımları (telefon, kamera , bilgisayar, fotoğraf makinesi, kayıt cihacı vb.) etkin kullanır.
X
11
Radyo Tv. alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve disiplinlerarası da dahil ilgili takımlarda çalışma becerisine sahip olmak.
X
12
Gerektiğinde Sorumluluğu bizzat üstlenmek ve diğer çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek, denetlemek ve mesleki ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir süreci yönetmek.
X
13
Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanarak, mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve deneyimlerini (kurs, seminer, araştırma, hizmet içi ve hizmet dışı eğitim vb.yöntemlerle) sürekli geliştirmek suretiyle çalışma hayatında kullanabilir.
X
14
Medya sektöründe, gerçek ve doğru bilgiye ulaşabilmenin tek yolunun sağlıklı, etkin, doğru ve güçlü bir iletişim kurmaktan geçtiğini bilir ve bunu gerçekleştirirken etkili bir Türkçe ve diğer yabancı dillerden bir veya birkaçını kullanması gerektiğinin farkındadır.
X
15
Radyo Tv. alanında ve medya sektöründe meslektaşlarla, diğer kişilerle ve ilgili hedef kitlelerle iletişimde internetin gücünü bilir ve aktif olarak sosyal paylaşım sitelerini ve twiterı kullanabilmek için bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Cemiyet hayatında Protokol ve sosyal davranış kurallarını bilir, yerine göre kararlar verir ve insiyatif kullanabilir.
X
17
Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili temel, uygulamalı ve teorik bilgilere sahiptir.
X
18
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türler (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, senaryo yazar ve kurgu yapar.
X
19
Alanda hizmet verirken, insan hak ve özgürlüklerini dikkate alarak ve demokrasi çerçevesinde; toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve meslek etiğine önem vererek, özel ve kamusal alan ayrımı kapsamında bilinçli şekilde hizmet verir..
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Medya kavramı ve önemini Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Medyanın işlevleri Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Medyada Haber Kavramı ve Kapsamı Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Haber Türleri Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Haber Toplama Yöntemleri ve Haber Kaynakları Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Haber Sürecini Yöneten Aktörler Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Haberin Üç Bileşeni Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Araştırma Yazılı Sınav
9 Haberin Nitelikleri Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Haberin Temel Unsurları Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Haber Yazma Süreci ve Temel Bilgiler Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Haberde Başlık ve Haber Giriş Teknikleri Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Medyada Haber Yazım Teknikleri Araştırma Alıştırma ve Uygulama
14 Sosyal Medya Kavramı ve Haberciliği Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Sosyal Medya Ortamında Yurttaş Haberciliği Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Araştırma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar