DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kitle İletişim Kuramları RTV   126 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Berin YOCA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.VİLDA YARDIM TEKKOLLU1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.Dr.VİLDA YARDIM TEKKOLLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kitle iletişim araçlarının kitleler üzerindeki etkilerinin ana akım yaklaşımlar aracılığıyla tarihsel ve sistemli bir şekilde açıklanarak kavratılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Kitle kültürü, popüler kültür, medya sistemleri ve kurumları, teknolojinin kitle iletişim araçlarına etkileri, kitle iletişim çalışmalarındaki ana akım yaklaşımlar ve kuramlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kitle, iletişim, toplum ve kitle iletişimi kavramlarını açıklayabilir
2) Kültür, kitle kültürü, popüler kültür kavramlarını ve özelliklerini bilir
3) Kitle iletişim araçlarının mülkiyeti, pazar koşulları, denetim, üretim ve tüketici istekleri arasındaki bağları kurabilir
4) İletişim kuramlarının bilimsel temelleri ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur
5) Anaakım iletişim araştırmalarını ve gelişim dönemlerini bilir
6) İletişim araçlarının izler kitle üzerindeki etkilerini ve anakım iletişim araştırmalarının izler kitle değerlendirmelerini öğrenir
7) İzleyici tercihleri, kullanım ve doyum sağlama yaklaşımı, kültürel göstergeler yaklaşımı gibi kavramları açıklayabilir
8) Liberal medya yaklaşımı, gündem hazırlama yaklaşımı, sessizlik sarmalı gibi kavramları ve bunların kamuoyu etkilerini bilir
9) İletişim teknolojilerinin küreselleşmesi ve Marshall Mcluhan'ın görüşlerini öğrenir
10) Kitle iletişim araçlarının bilinç oluşturma amacıyla kullanılmasını eleştiren yaklaşımları öğrenir
11) Frankfurt okulunu, kuramcılarını ve teorilerini tanır
12) İletişim araçlarının kitle kültürü oluşturmadaki rolünü kavrar
13) Uluslararası düzeydeki kültürel çalışmalar konusunda bilgi sahibi olur
14) Küreselleşme, kültür endüstrisi ve iletişim araçları arasındaki bağı kurabilir
15) Kitle iletişimi ile ilgili yapılan son dönem araştırmaları ile ilgili çalışmaları bilir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo ve televizyon programcılığı ile ilgili genel kavramları, mesleki terimleri, ilkeleri ve yapım özelliklerini açıklar.
X
2
Medya kuruluşlarında haber üretim aşamasında geçerli temel kavramları, ilkeleri ve yöntemleri bilir.
X
3
Medya sektöründe üretilen haber, haber röportaj, köşe yazısı-fıkra, sohbet, makale, eleştiri, portre, biyografi, hatıra,gezi yazısı, radyo program metni, televizyon program metni, senaryo yazma ve çeşitli türde radyo ve televizyon programları oluşturabilecek temel bilgilere sahiptir.
X
4
Görsel tasarım, grafik-animasyon- film çekme, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işleyebilmek ve kurgu yapabilmek için gerekli mesleki kazanımlara sahiptir.
X
5
Radyo ve televizyon programı öneri formu hazırlar, radyo ve televizyon program metni yazar, çeşitli formatlarda radyo ve televizyon programlarının nasıl yapılacağının açıklar.
X
6
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türleri (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar.
X
7
Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu tekniklerini uygular, kurgu yapar, reklam, dizi ve film senaryosu yazar, grafik tasarım-animasyon konularını ve çekim tekniklerini bilir, film çeker, teknolojik araçları etkin kullanır.
X
8
Radyo Tv. alanında iyi tanımlanmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek adına eleştirel ve yaratıcı düşünme; uygulamalarda ise gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri hayata nasıl geçirebileceğini göstermek için uygun yöntem, araç ve teknikleri kullanır.
X
9
Radyo Tv. alanında Alanı ile ilgili konularda, mesleki yasal mevzuatı dikkate almak suretiyle , etik değerler ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek medya sektöründe (gazete,internet, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları vb.) üretilen ürünlerin içeriklerini hazırlar.
X
10
Radyo Tv. alanında, medya ve iletişim sektöründe (yazılı-görsel -işitsel-internet vb.) çeşitli uzmanlık alanlarına uygun ürün ortaya koyarken mesleki açıdan teknolojik araçları ve donanımları (telefon, kamera , bilgisayar, fotoğraf makinesi, kayıt cihacı vb.) etkin kullanır.
X
11
Radyo Tv. alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve disiplinlerarası da dahil ilgili takımlarda çalışma becerisine sahip olmak.
X
12
Gerektiğinde Sorumluluğu bizzat üstlenmek ve diğer çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek, denetlemek ve mesleki ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir süreci yönetmek.
X
13
Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanarak, mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve deneyimlerini (kurs, seminer, araştırma, hizmet içi ve hizmet dışı eğitim vb.yöntemlerle) sürekli geliştirmek suretiyle çalışma hayatında kullanabilir.
X
14
Medya sektöründe, gerçek ve doğru bilgiye ulaşabilmenin tek yolunun sağlıklı, etkin, doğru ve güçlü bir iletişim kurmaktan geçtiğini bilir ve bunu gerçekleştirirken etkili bir Türkçe ve diğer yabancı dillerden bir veya birkaçını kullanması gerektiğinin farkındadır.
15
Radyo Tv. alanında ve medya sektöründe meslektaşlarla, diğer kişilerle ve ilgili hedef kitlelerle iletişimde internetin gücünü bilir ve aktif olarak sosyal paylaşım sitelerini ve twiterı kullanabilmek için bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Cemiyet hayatında Protokol ve sosyal davranış kurallarını bilir, yerine göre kararlar verir ve insiyatif kullanabilir.
X
17
Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili temel, uygulamalı ve teorik bilgilere sahiptir.
X
18
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türler (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, senaryo yazar ve kurgu yapar.
X
19
Alanda hizmet verirken, insan hak ve özgürlüklerini dikkate alarak ve demokrasi çerçevesinde; toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve meslek etiğine önem vererek, özel ve kamusal alan ayrımı kapsamında bilinçli şekilde hizmet verir..
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kitle iletişimi, insan ve toplum Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
2 Kültür, kitle kültürü, popüler kültür Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
3 Kitle iletişiminin üretim biçimi ve ilişkileri Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
4 İletişim kuramı çalışmaları Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
5 Anaakım iletişim kuramları Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
6 Anaakım iletişim kuramları ve izler kitle Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
7 İzler kitle, yapısı, tercihleri Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Araştırma Yazılı Sınav
9 Liberal çoğulcu medya ve kamuoyu Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
10 İletişim teknolojileri ve etkileri Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
11 Eleştirel iletişim kuramları Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
12 Frankfurt okulu Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
13 Kamusal alan ve kitle kültürü Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
14 Kültürel çalışmalar Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
15 Uluslararası bağlamda kitle iletişimi Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Araştırma Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar