DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sinematografi RTV   229 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Berin YOCA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.BERİN YOCA1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.Dr.BERİN YOCA2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin sinemanın terminolojisiyle ve kendine özgü olanaklarıyla tanışması;bir filmi var eden öğelerle, bunların hem teknik hem de anlam yaratma açısından kullanımlarını, farklı örnekler aracılığıyla öğrenmelerini sağlamaktır. Bu çerçevede öğrencilerin yerleşik film izleme alışkanlıklarını aşmalarını ve sinemayla yeni bir ilişki kurmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Sinema kavramlarını öğrenebilecek, Sinema kavramlarının uygulamalarını inceleyebilecek, Film sahnesini görüntüsel olarak tasarlayabilecek, Kamera ile anlam yaratabilecek, Çekim ölçeklerini ve kamera hareketlerini tanıyarak bunları etkin olarak kullanabilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Görüntü birimlerini öğrenir.Çekim,sahne,sekans ayrımını yapabilir.
2) Yapılarına göre objektifleri ve işlevlerini bilir.
3) Aks çizgisi ve temel kamera hareketlerini öğrenir.
4) Kamera açılarını ve alan derinliğini kavrar.
5) Çerçeveye giriş ve çıkış hareketlerini bilir.
6) Kamerayla yapılabilecek çevrinme hareketlerini ve uyulması gereken kuralları bilir.
7) Optik kaydırma tekniklerini ve kullanım yerlerini öğrenir.
8) Stüdyo ve dış çekim kurallarını bilir.
9) Canlı veya cansız nesne kullanımlı görüntü elde edebilir.
10) Etkili görüntü elde edebilmek için kompozisyon oluşturma yöntemlerini öğrenir.
11) Oyuncuların aynı yöne veya zıt yönlere hareketiyle ne tür dramatik etkiler yaratabileceğini öğrenir.
12) Çoklu oyuncuyla aksiyon gerçekleştirmeyi öğrenir.
13) Durağan ve hareketli sahne çekimi yapar
14) Görüntü tasarımı yapar
15) Sahne düzenlemesi yapar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo ve televizyon programcılığı ile ilgili genel kavramları, mesleki terimleri, ilkeleri ve yapım özelliklerini açıklar.
X
2
Medya kuruluşlarında haber üretim aşamasında geçerli temel kavramları, ilkeleri ve yöntemleri bilir.
X
3
Medya sektöründe üretilen haber, haber röportaj, köşe yazısı-fıkra, sohbet, makale, eleştiri, portre, biyografi, hatıra,gezi yazısı, radyo program metni, televizyon program metni, senaryo yazma ve çeşitli türde radyo ve televizyon programları oluşturabilecek temel bilgilere sahiptir.
X
4
Görsel tasarım, grafik-animasyon- film çekme, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işleyebilmek ve kurgu yapabilmek için gerekli mesleki kazanımlara sahiptir.
X
5
Radyo ve televizyon programı öneri formu hazırlar, radyo ve televizyon program metni yazar, çeşitli formatlarda radyo ve televizyon programlarının nasıl yapılacağının açıklar.
X
6
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türleri (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar.
X
7
Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu tekniklerini uygular, kurgu yapar, reklam, dizi ve film senaryosu yazar, grafik tasarım-animasyon konularını ve çekim tekniklerini bilir, film çeker, teknolojik araçları etkin kullanır.
X
8
Radyo Tv. alanında iyi tanımlanmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek adına eleştirel ve yaratıcı düşünme; uygulamalarda ise gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri hayata nasıl geçirebileceğini göstermek için uygun yöntem, araç ve teknikleri kullanır.
X
9
Radyo Tv. alanında Alanı ile ilgili konularda, mesleki yasal mevzuatı dikkate almak suretiyle , etik değerler ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek medya sektöründe (gazete,internet, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları vb.) üretilen ürünlerin içeriklerini hazırlar.
X
10
Radyo Tv. alanında, medya ve iletişim sektöründe (yazılı-görsel -işitsel-internet vb.) çeşitli uzmanlık alanlarına uygun ürün ortaya koyarken mesleki açıdan teknolojik araçları ve donanımları (telefon, kamera , bilgisayar, fotoğraf makinesi, kayıt cihacı vb.) etkin kullanır.
X
11
Radyo Tv. alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve disiplinlerarası da dahil ilgili takımlarda çalışma becerisine sahip olmak.
X
12
Gerektiğinde Sorumluluğu bizzat üstlenmek ve diğer çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek, denetlemek ve mesleki ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir süreci yönetmek.
X
13
Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanarak, mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve deneyimlerini (kurs, seminer, araştırma, hizmet içi ve hizmet dışı eğitim vb.yöntemlerle) sürekli geliştirmek suretiyle çalışma hayatında kullanabilir.
X
14
Medya sektöründe, gerçek ve doğru bilgiye ulaşabilmenin tek yolunun sağlıklı, etkin, doğru ve güçlü bir iletişim kurmaktan geçtiğini bilir ve bunu gerçekleştirirken etkili bir Türkçe ve diğer yabancı dillerden bir veya birkaçını kullanması gerektiğinin farkındadır.
X
15
Radyo Tv. alanında ve medya sektöründe meslektaşlarla, diğer kişilerle ve ilgili hedef kitlelerle iletişimde internetin gücünü bilir ve aktif olarak sosyal paylaşım sitelerini ve twiterı kullanabilmek için bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Cemiyet hayatında Protokol ve sosyal davranış kurallarını bilir, yerine göre kararlar verir ve insiyatif kullanabilir.
X
17
Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili temel, uygulamalı ve teorik bilgilere sahiptir.
X
18
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türler (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, senaryo yazar ve kurgu yapar.
X
19
Alanda hizmet verirken, insan hak ve özgürlüklerini dikkate alarak ve demokrasi çerçevesinde; toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve meslek etiğine önem vererek, özel ve kamusal alan ayrımı kapsamında bilinçli şekilde hizmet verir..
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Görsel anlatım ve film dili Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
2 Objektifler ve özellikleri Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
3 Çekim ölçekleri ve kamera hareketleri Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
4 Alan derinliği Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Çerçeve kuralları Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
6 Çevrinme hareketleri Araştırma
7 Kaydırma hareketleri Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Araştırma Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
9 Stüdyo ve dış çekim, proje uygulama Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
10 Durağan ve hareketli sahne çekimi, proje uygulama Araştırma
11 Kompozisyon oluşturma, proje uygulama Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
12 Oyuncu kullanımlı sahne çekimi, proje uygulama Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Genel çekimlerde çoklu hareket, proje uygulama Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Öğrenci projelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi. Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
15 Öğrenci projelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi. Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Araştırma Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar