DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Radyo ve Televizyonda Röportaj Teknikleri RTV   234 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Vilda YARDIM TEKKOLLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.VİLDA YARDIM TEKKOLLU1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.Dr.VİLDA YARDIM TEKKOLLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Radyo ve Televizyonda Röportaj Teknikleri hakkında genel bilgilerin öğrencilere anlatılması ve röportajın nasıl yapılması gerektiğinin öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste röportaj kavramının tanımı, amacı, önemi, röportajın özellikleri, röportajın unsurları, röportaj konuları, röportajla karıştırılan kavramlar, farklılıkları, işlevleri, röportaj türleri, kitle iletişim araçlarındaki röportaj uygulama biçimleri ve alanları ile çeşitli uzmanlık alanlarına göre röportaj uygulama teknikleri örneklerle anlatılmaya çalışılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Giriş-Röportaj Kavramı, Tanımı ve Önemi hakkında bilgi sahibi olur.
2) Röportajla Karıştırılan Kavramları bilir.
3) Röportajın Özelliklerini bilir.
4) Röportajın Unsurlarını bilir.
5) Röportaj Konularını bilir.
6) Röportaj Türlerini bilir
7) Röportaj Yapım ve Yazımında Aşamalarını bilir.
8) Röportajda Soru Sorma Tekniklerini bilir.
9) Örnek Röportaj Uygulamalarını kavrar.
10) Radyoda Röportaj Hazırlama ve Yapmayı öğrenir.
11) Televizyonda Röportaj hazırlama ve Yazmayı öğrenir.
12) Gazete ve Dergide Röportaj Hazırlama ve Yapmayı öğrenir.
13) Röportaj Sonrası Düzenlemeyi bilir.
14) Uzmanlık Alanlarına Göre Örnek Uygulamaları kavrar.
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo ve televizyon programcılığı ile ilgili genel kavramları, mesleki terimleri, ilkeleri ve yapım özelliklerini açıklar.
X
2
Medya kuruluşlarında haber üretim aşamasında geçerli temel kavramları, ilkeleri ve yöntemleri bilir.
X
3
Medya sektöründe üretilen haber, haber röportaj, köşe yazısı-fıkra, sohbet, makale, eleştiri, portre, biyografi, hatıra,gezi yazısı, radyo program metni, televizyon program metni, senaryo yazma ve çeşitli türde radyo ve televizyon programları oluşturabilecek temel bilgilere sahiptir.
X
4
Görsel tasarım, grafik-animasyon- film çekme, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işleyebilmek ve kurgu yapabilmek için gerekli mesleki kazanımlara sahiptir.
X
5
Radyo ve televizyon programı öneri formu hazırlar, radyo ve televizyon program metni yazar, çeşitli formatlarda radyo ve televizyon programlarının nasıl yapılacağının açıklar.
X
6
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türleri (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar.
X
7
Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu tekniklerini uygular, kurgu yapar, reklam, dizi ve film senaryosu yazar, grafik tasarım-animasyon konularını ve çekim tekniklerini bilir, film çeker, teknolojik araçları etkin kullanır.
X
8
Radyo Tv. alanında iyi tanımlanmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek adına eleştirel ve yaratıcı düşünme; uygulamalarda ise gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri hayata nasıl geçirebileceğini göstermek için uygun yöntem, araç ve teknikleri kullanır.
X
9
Radyo Tv. alanında Alanı ile ilgili konularda, mesleki yasal mevzuatı dikkate almak suretiyle , etik değerler ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek medya sektöründe (gazete,internet, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları vb.) üretilen ürünlerin içeriklerini hazırlar.
X
10
Radyo Tv. alanında, medya ve iletişim sektöründe (yazılı-görsel -işitsel-internet vb.) çeşitli uzmanlık alanlarına uygun ürün ortaya koyarken mesleki açıdan teknolojik araçları ve donanımları (telefon, kamera , bilgisayar, fotoğraf makinesi, kayıt cihacı vb.) etkin kullanır.
X
11
Radyo Tv. alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve disiplinlerarası da dahil ilgili takımlarda çalışma becerisine sahip olmak.
X
12
Gerektiğinde Sorumluluğu bizzat üstlenmek ve diğer çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek, denetlemek ve mesleki ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir süreci yönetmek.
X
13
Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanarak, mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve deneyimlerini (kurs, seminer, araştırma, hizmet içi ve hizmet dışı eğitim vb.yöntemlerle) sürekli geliştirmek suretiyle çalışma hayatında kullanabilir.
X
14
Medya sektöründe, gerçek ve doğru bilgiye ulaşabilmenin tek yolunun sağlıklı, etkin, doğru ve güçlü bir iletişim kurmaktan geçtiğini bilir ve bunu gerçekleştirirken etkili bir Türkçe ve diğer yabancı dillerden bir veya birkaçını kullanması gerektiğinin farkındadır.
X
15
Radyo Tv. alanında ve medya sektöründe meslektaşlarla, diğer kişilerle ve ilgili hedef kitlelerle iletişimde internetin gücünü bilir ve aktif olarak sosyal paylaşım sitelerini ve twiterı kullanabilmek için bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Cemiyet hayatında Protokol ve sosyal davranış kurallarını bilir, yerine göre kararlar verir ve insiyatif kullanabilir.
X
17
Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili temel, uygulamalı ve teorik bilgilere sahiptir.
X
18
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türler (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, senaryo yazar ve kurgu yapar.
X
19
Alanda hizmet verirken, insan hak ve özgürlüklerini dikkate alarak ve demokrasi çerçevesinde; toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve meslek etiğine önem vererek, özel ve kamusal alan ayrımı kapsamında bilinçli şekilde hizmet verir..
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanıtımı ve Giriş-Röportaj Kavramı, Tanımı ve Önemi Araştırma Anlatım
Tartışma
2 Röportajla Karıştırılan Kavramlar Araştırma Anlatım
Tartışma
3 Röportajın Özellikleri Araştırma Anlatım
Tartışma
4 Röportajın Unsurları Araştırma Anlatım
Tartışma
5 Röportaj Konuları Araştırma Anlatım
Tartışma
6 Röportaj Türleri Araştırma Anlatım
Tartışma
7 Röportaj Yapım ve Yazımında Aşamalar Araştırma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Araştırma Yazılı Sınav
9 Röportajda Soru Sorma Teknikleri Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Örnek Röportaj Uygulamaları Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Radyoda Röportaj Hazırlama ve Yapma Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Televizyonda Röportaj hazırlama ve Yazma Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Gazete ve Dergide Röportaj Hazırlama ve Yapma Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Röportaj Sonrası Düzenleme Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Uzmanlık Alanlarına Göre Örnek Uygulamalar Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Araştırma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar