DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Televizyon Reklamcılığı RTV   222 4 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Berin YOCA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.BERİN YOCA1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.Dr.BERİN YOCA2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenci; reklam filmi çekmek ile ilgili yeterlikleri kazanacaktır. Reklam tasarımı,yaratıcı reklam ve etkili reklam yapım becerileri geliştirmek.
Dersin İçeriği
Reklamın tanımı, reklama ait özellikler, ürün ve hizmet ön araştırmaları, reklamın tür ve formatına karar verme, reklam fikri,reklam filmi çekim hazırlıkları, reklam çekimi, reklam kurgusu yapmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Pazarlama iletişiminde reklamın yerinin açıklayabilir.Reklamın işlevlerini,türlerini tanımlayabilir.
2) Reklamın işleyişiyle ilgili temel kavramları öğrenir.Reklamın işleyişiyle ilgili kuram ve modellerdeki temel kavramları ifade edebilir.
3) Reklam ajanslarının rol ve işlevlerini,ajans türlerini,reklam ajansını oluşturan birimleri açıklayabilir.
4) Tüketici ve müşteri kavramlarını açıklayabilir.Reklamcılıkta tüketici karar verme sürecini etkileyecek bilgi ve becerileri edinebilir.
5) Reklam hedeflerini belirleyebilir.Reklamın mesaj stratejisini açıklayabilir.
6) Televizyon reklamlarının özelliklerini ve türlerini bilir.
7) Televizyon reklamının üretim aşamalarını açıklayabilir.
8) Öğrenci kendine ait reklam fikri geliştirebilir.
9) Reklam filmi için araştırma ve durum analizi yapabilir.
10) Televizyon reklam metni özelliklerini bilir.
11) Reklam storyboardı hazırlar
12) Çekim planı yapar
13) Reklam çekimi becerisi geliştirir.
14) Televizyon reklamcılığına özgü kurgu tekniklerini öğrenir.
15) Reklam tasarımının sunumunu yapar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo ve televizyon programcılığı ile ilgili genel kavramları, mesleki terimleri, ilkeleri ve yapım özelliklerini açıklar.
X
2
Medya kuruluşlarında haber üretim aşamasında geçerli temel kavramları, ilkeleri ve yöntemleri bilir.
X
3
Medya sektöründe üretilen haber, haber röportaj, köşe yazısı-fıkra, sohbet, makale, eleştiri, portre, biyografi, hatıra,gezi yazısı, radyo program metni, televizyon program metni, senaryo yazma ve çeşitli türde radyo ve televizyon programları oluşturabilecek temel bilgilere sahiptir.
X
4
Görsel tasarım, grafik-animasyon- film çekme, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işleyebilmek ve kurgu yapabilmek için gerekli mesleki kazanımlara sahiptir.
X
5
Radyo ve televizyon programı öneri formu hazırlar, radyo ve televizyon program metni yazar, çeşitli formatlarda radyo ve televizyon programlarının nasıl yapılacağının açıklar.
X
6
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türleri (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar.
X
7
Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu tekniklerini uygular, kurgu yapar, reklam, dizi ve film senaryosu yazar, grafik tasarım-animasyon konularını ve çekim tekniklerini bilir, film çeker, teknolojik araçları etkin kullanır.
X
8
Radyo Tv. alanında iyi tanımlanmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek adına eleştirel ve yaratıcı düşünme; uygulamalarda ise gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri hayata nasıl geçirebileceğini göstermek için uygun yöntem, araç ve teknikleri kullanır.
X
9
Radyo Tv. alanında Alanı ile ilgili konularda, mesleki yasal mevzuatı dikkate almak suretiyle , etik değerler ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek medya sektöründe (gazete,internet, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları vb.) üretilen ürünlerin içeriklerini hazırlar.
X
10
Radyo Tv. alanında, medya ve iletişim sektöründe (yazılı-görsel -işitsel-internet vb.) çeşitli uzmanlık alanlarına uygun ürün ortaya koyarken mesleki açıdan teknolojik araçları ve donanımları (telefon, kamera , bilgisayar, fotoğraf makinesi, kayıt cihacı vb.) etkin kullanır.
X
11
Radyo Tv. alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve disiplinlerarası da dahil ilgili takımlarda çalışma becerisine sahip olmak.
X
12
Gerektiğinde Sorumluluğu bizzat üstlenmek ve diğer çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek, denetlemek ve mesleki ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir süreci yönetmek.
X
13
Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanarak, mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve deneyimlerini (kurs, seminer, araştırma, hizmet içi ve hizmet dışı eğitim vb.yöntemlerle) sürekli geliştirmek suretiyle çalışma hayatında kullanabilir.
X
14
Medya sektöründe, gerçek ve doğru bilgiye ulaşabilmenin tek yolunun sağlıklı, etkin, doğru ve güçlü bir iletişim kurmaktan geçtiğini bilir ve bunu gerçekleştirirken etkili bir Türkçe ve diğer yabancı dillerden bir veya birkaçını kullanması gerektiğinin farkındadır.
X
15
Radyo Tv. alanında ve medya sektöründe meslektaşlarla, diğer kişilerle ve ilgili hedef kitlelerle iletişimde internetin gücünü bilir ve aktif olarak sosyal paylaşım sitelerini ve twiterı kullanabilmek için bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Cemiyet hayatında Protokol ve sosyal davranış kurallarını bilir, yerine göre kararlar verir ve insiyatif kullanabilir.
X
17
Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili temel, uygulamalı ve teorik bilgilere sahiptir.
X
18
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türler (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, senaryo yazar ve kurgu yapar.
X
19
Alanda hizmet verirken, insan hak ve özgürlüklerini dikkate alarak ve demokrasi çerçevesinde; toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve meslek etiğine önem vererek, özel ve kamusal alan ayrımı kapsamında bilinçli şekilde hizmet verir..
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Reklamın tanımı, türleri,işlevleri,rolleri,reklamcılığın tarafları Araştırma Anlatım
2 Reklamın işleyişiyle ilgili temel kavramlar,kuram ve modeller Araştırma Anlatım
3 Reklam Ajansları,türleri,reklam ajansını oluşturan birimler,reklamcılıkla ilgili kurumlar Araştırma Anlatım
4 Reklamcılık ve tüketici davranışları Araştırma Anlatım
5 Reklam planlama süreci Araştırma Anlatım
Gösteri
6 Televizyonun kitle iletişimindeki önemi ve televizyon reklamcılığı Araştırma Anlatım
Gösteri
7 Televizyon reklamının üretim aşamaları Araştırma Anlatım
Gösteri
8 Ara Sınav Araştırma Yazılı Sınav
9 Reklam projesi sunumu Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Senaryo çalışmaları ve örnekler üzerinde değerlendirme Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Reklam metni ve senaryosu Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Storyboard Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Çekim planı Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Reklam çekimi Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Reklam kurgusu yapmak Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Araştırma Yazılı Sınav
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar