DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Marka ve İletişim Tasarımı RTV   228 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erdoğan GÜRDAL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERDOĞAN GÜRDAL1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ERDOĞAN GÜRDAL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
iletişim temel iklererini bilir, kitle iletişim araçlarını tanır vekullanır, ekonomik gelişmeleri terim ve terminolojileri ile iletişim kurabilir, marka ve teklam temel bilgi konularını bilir, marka temalı reklam filmi tasarlar
Dersin İçeriği
İletişim ve marka kavramları, reklam ve kampanya yaratım süreci, marka iletişimi ve tasarımı, marka ve görsel iletişim, kurumsal kimlik, yaratıcı düşünce ve marka iletişim uygulamaları gibi konular hakkında genel bilgilerin incelenilmesi, öğrenilmesi ve uygulama yapabilme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1) Belirli bir concept dahilinde ve sınırlılığında çalışır.
2) 2) Mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun davranabilme ve etik sorumluluk alır.
3) 3 )Marka ve iletişim konularında eleştirel düşünür.
4) 4) Marka ve Marka Yönetimi Kavramlarını bilir
5) 5) Ürün ve marka arasındaki farkı ayırt eder.
6) 6) Marka ve ürünün tarihsel, toplumsal ve ekonomik şartlaır ile sanat ve tasarım süreçleri arasında ilişki kurar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo ve televizyon programcılığı ile ilgili genel kavramları, mesleki terimleri, ilkeleri ve yapım özelliklerini açıklar.
2
Medya kuruluşlarında haber üretim aşamasında geçerli temel kavramları, ilkeleri ve yöntemleri bilir.
3
Medya sektöründe üretilen haber, haber röportaj, köşe yazısı-fıkra, sohbet, makale, eleştiri, portre, biyografi, hatıra,gezi yazısı, radyo program metni, televizyon program metni, senaryo yazma ve çeşitli türde radyo ve televizyon programları oluşturabilecek temel bilgilere sahiptir.
4
Görsel tasarım, grafik-animasyon- film çekme, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işleyebilmek ve kurgu yapabilmek için gerekli mesleki kazanımlara sahiptir.
5
Radyo ve televizyon programı öneri formu hazırlar, radyo ve televizyon program metni yazar, çeşitli formatlarda radyo ve televizyon programlarının nasıl yapılacağının açıklar.
6
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türleri (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar.
7
Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu tekniklerini uygular, kurgu yapar, reklam, dizi ve film senaryosu yazar, grafik tasarım-animasyon konularını ve çekim tekniklerini bilir, film çeker, teknolojik araçları etkin kullanır.
8
Radyo Tv. alanında iyi tanımlanmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek adına eleştirel ve yaratıcı düşünme; uygulamalarda ise gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri hayata nasıl geçirebileceğini göstermek için uygun yöntem, araç ve teknikleri kullanır.
9
Radyo Tv. alanında Alanı ile ilgili konularda, mesleki yasal mevzuatı dikkate almak suretiyle , etik değerler ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek medya sektöründe (gazete,internet, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları vb.) üretilen ürünlerin içeriklerini hazırlar.
10
Radyo Tv. alanında, medya ve iletişim sektöründe (yazılı-görsel -işitsel-internet vb.) çeşitli uzmanlık alanlarına uygun ürün ortaya koyarken mesleki açıdan teknolojik araçları ve donanımları (telefon, kamera , bilgisayar, fotoğraf makinesi, kayıt cihacı vb.) etkin kullanır.
11
Radyo Tv. alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve disiplinlerarası da dahil ilgili takımlarda çalışma becerisine sahip olmak.
12
Gerektiğinde Sorumluluğu bizzat üstlenmek ve diğer çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek, denetlemek ve mesleki ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir süreci yönetmek.
13
Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanarak, mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve deneyimlerini (kurs, seminer, araştırma, hizmet içi ve hizmet dışı eğitim vb.yöntemlerle) sürekli geliştirmek suretiyle çalışma hayatında kullanabilir.
14
Medya sektöründe, gerçek ve doğru bilgiye ulaşabilmenin tek yolunun sağlıklı, etkin, doğru ve güçlü bir iletişim kurmaktan geçtiğini bilir ve bunu gerçekleştirirken etkili bir Türkçe ve diğer yabancı dillerden bir veya birkaçını kullanması gerektiğinin farkındadır.
15
Radyo Tv. alanında ve medya sektöründe meslektaşlarla, diğer kişilerle ve ilgili hedef kitlelerle iletişimde internetin gücünü bilir ve aktif olarak sosyal paylaşım sitelerini ve twiterı kullanabilmek için bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
Cemiyet hayatında Protokol ve sosyal davranış kurallarını bilir, yerine göre kararlar verir ve insiyatif kullanabilir.
17
Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili temel, uygulamalı ve teorik bilgilere sahiptir.
18
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türler (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, senaryo yazar ve kurgu yapar.
19
Alanda hizmet verirken, insan hak ve özgürlüklerini dikkate alarak ve demokrasi çerçevesinde; toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve meslek etiğine önem vererek, özel ve kamusal alan ayrımı kapsamında bilinçli şekilde hizmet verir..

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pazarlama İletişimi, iletişim planı genel çerçeve Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Bütünleşik pazarlama iletişimi. Marka ve marka stratejileri Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Pazarlama iletişiminin amaçları ve iletişim bütçesi Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Medya planlaması, reklam ve reklam araştırmaları Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Halkla ilişkiler, satış, promosyon, sponsorluk Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Doğrudan pazarlama, uluslararası iletişim Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Reklam çözümlemesi Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notlarının gözden geçirilmesi Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Görsel ve eleştirel okur-yazarlık Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
10 Reklam analizi yöntemleri, Gösteregebilim analizi Ders notlarının gözden geçirilmesi
11 Reklam-kültür ilişkisi ve tüketim toplumu Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
12 Reklamlarda anlam Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Grup Çalışması
13 Küreselleşme ve tüketim kültürü Ders notlarının gözden geçirilmesi Grup Çalışması
14 Reklam-marka ilişkisi Ders notlarının gözden geçirilmesi Tartışma
Grup Çalışması
15 Final Sınavı Ders notlarının gözden geçirilmesi Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar