DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Video Kurgu RTV   230 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Berin YOCA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.BERİN YOCA1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.Dr.BERİN YOCA2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Film ve video kurgusunun tarihini, teknolojik ve estetik gelişimini öğretmek. Profesyonel standartlarda film ve video kurgulama becerisi sağlamak.
Dersin İçeriği
Sinemada kurgu, ilk kurgu denemeleri, kurgu kuramları,temel kurgu türleri ve işlevleri,görüntü geçiş türleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Görüntü dili oluşturmada kurgunun önemini kavrar.
2) Kurgunun teknik ve estetik gelişim sürecini bilir.
3) Kuleşov etkisini bilir.Dziga Vertov,Sergei Eisenstein,David W. Griffith,Pudovkin gibi kurgu kuramcılarını tanır.
4) Görüntü geçiş türlerini ve kullanma amaçlarını öğrenir.
5) Görsel etkiyi çoğaltma tekniklerini ve psikolojik etki yaratmadaki olanaklarını kavrar.
6) Görüntüyü estetize etme amaçlı kurgu uygulamayı bilir.
7) Kurguda dikkat edilmesi gereken kuralları bilir.Devamlılık ve çekim ölçeklerini öğrenir.
8) Drama ve Tv programı kurgusunun temel ilkelerini bilir.
9) Belgesel ve haber kurgusunun temel ilkelerini bilir.
10) Video klip ve tanıtım kurgusunun temel ilkelerini bilir.
11) Doğal ses,dış ses,ses köprüsü,efekt ve müzik gibi ögelerin kurgu sırasında kullanımını öğrenir.
12) Ortaya çıkan sorunların giderilmesini,video çıktısının alınmasını öğrenir.
13) Kurgunun anlam yaratmadaki önemini bilir.
14) Kurgunun olanaklarını kavrar.
15) Kurgu uygulamalarını estetik ve teknik açıdan değerlendirir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo ve televizyon programcılığı ile ilgili genel kavramları, mesleki terimleri, ilkeleri ve yapım özelliklerini açıklar.
X
2
Medya kuruluşlarında haber üretim aşamasında geçerli temel kavramları, ilkeleri ve yöntemleri bilir.
X
3
Medya sektöründe üretilen haber, haber röportaj, köşe yazısı-fıkra, sohbet, makale, eleştiri, portre, biyografi, hatıra,gezi yazısı, radyo program metni, televizyon program metni, senaryo yazma ve çeşitli türde radyo ve televizyon programları oluşturabilecek temel bilgilere sahiptir.
X
4
Görsel tasarım, grafik-animasyon- film çekme, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işleyebilmek ve kurgu yapabilmek için gerekli mesleki kazanımlara sahiptir.
X
5
Radyo ve televizyon programı öneri formu hazırlar, radyo ve televizyon program metni yazar, çeşitli formatlarda radyo ve televizyon programlarının nasıl yapılacağının açıklar.
X
6
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türleri (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar.
X
7
Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu tekniklerini uygular, kurgu yapar, reklam, dizi ve film senaryosu yazar, grafik tasarım-animasyon konularını ve çekim tekniklerini bilir, film çeker, teknolojik araçları etkin kullanır.
X
8
Radyo Tv. alanında iyi tanımlanmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek adına eleştirel ve yaratıcı düşünme; uygulamalarda ise gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri hayata nasıl geçirebileceğini göstermek için uygun yöntem, araç ve teknikleri kullanır.
X
9
Radyo Tv. alanında Alanı ile ilgili konularda, mesleki yasal mevzuatı dikkate almak suretiyle , etik değerler ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek medya sektöründe (gazete,internet, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları vb.) üretilen ürünlerin içeriklerini hazırlar.
X
10
Radyo Tv. alanında, medya ve iletişim sektöründe (yazılı-görsel -işitsel-internet vb.) çeşitli uzmanlık alanlarına uygun ürün ortaya koyarken mesleki açıdan teknolojik araçları ve donanımları (telefon, kamera , bilgisayar, fotoğraf makinesi, kayıt cihacı vb.) etkin kullanır.
X
11
Radyo Tv. alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve disiplinlerarası da dahil ilgili takımlarda çalışma becerisine sahip olmak.
X
12
Gerektiğinde Sorumluluğu bizzat üstlenmek ve diğer çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek, denetlemek ve mesleki ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir süreci yönetmek.
X
13
Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanarak, mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve deneyimlerini (kurs, seminer, araştırma, hizmet içi ve hizmet dışı eğitim vb.yöntemlerle) sürekli geliştirmek suretiyle çalışma hayatında kullanabilir.
X
14
Medya sektöründe, gerçek ve doğru bilgiye ulaşabilmenin tek yolunun sağlıklı, etkin, doğru ve güçlü bir iletişim kurmaktan geçtiğini bilir ve bunu gerçekleştirirken etkili bir Türkçe ve diğer yabancı dillerden bir veya birkaçını kullanması gerektiğinin farkındadır.
X
15
Radyo Tv. alanında ve medya sektöründe meslektaşlarla, diğer kişilerle ve ilgili hedef kitlelerle iletişimde internetin gücünü bilir ve aktif olarak sosyal paylaşım sitelerini ve twiterı kullanabilmek için bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Cemiyet hayatında Protokol ve sosyal davranış kurallarını bilir, yerine göre kararlar verir ve insiyatif kullanabilir.
X
17
Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili temel, uygulamalı ve teorik bilgilere sahiptir.
X
18
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türler (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, senaryo yazar ve kurgu yapar.
X
19
Alanda hizmet verirken, insan hak ve özgürlüklerini dikkate alarak ve demokrasi çerçevesinde; toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve meslek etiğine önem vererek, özel ve kamusal alan ayrımı kapsamında bilinçli şekilde hizmet verir..
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Görüntü dili,kurgunun tanımı,kurgunun önemi. Araştırma Anlatım
2 Kurgu tarihi,ilk kurgu denemeleri. Araştırma Anlatım
Gösteri
3 Kurgu kuramları. Araştırma Anlatım
Gösteri
4 Görüntü geçiş türleri ve etkileri. Araştırma Anlatım
Gösteri
5 Görsel etkiyi çoğaltma teknikleri. Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Kurgu estetiği Araştırma Anlatım
Gösteri
7 Kurgu tekniği Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Araştırma Yazılı Sınav
9 Program türlerine göre kurgu yöntemleri:Drama kurgusu,Tv programı kurgusu Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Program türlerine göre kurgu yöntemleri:Belgesel kurgusu,haber kurgusu Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Program türlerine göre kurgu yöntemleri:Video klip kurgusu,tanıtım kurgusu Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Efekt, ses ve müzik gibi ögelerin kurgu sırasında kullanımı Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Son izleme ve kurgunun bitirilmesi Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Öğrenci projelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi Araştırma Proje Temelli Öğrenme
15 Öğrenci projelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi Araştırma Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Araştırma Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar