DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Radyo, TV Sinemanın Temelleri RTV   123 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Berin YOCA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.BERİN YOCA1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.Dr.BERİN YOCA2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Radyo, televizyon ve sinema yapımlarında kullanılan kuram, kavram ve tekniklerin tanıtımı amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Radyo, televizyon ve sinemanın kitle iletişimindeki yeri; yapım türleri ve teknikleri; kamera, ışık, ses, kurgu, görüntü kalitesi ve kompozisyon, mercekler, çekim ölçekleri, stüdyo ve dış çekim konuları kuramsal ve uygulamalı olarak işlenir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İletişimi tanımlayabilir, iletişim çalışmaları ve modelleri hakkında bilgi sahibi olur
2) Medya kavramını, medya kuram ve yaklaşımlarını bilir
3) Medya endüstrisini küresel ve ulusal ölçekte değerlendirebilir
4) Dünyada ve ülkemizde radyonun gelişimini ve etkilerini bilir
5) Radyo yayıncılığının teknik altyapısını, yayın sistemlerini ve meslek gruplarını öğrenir
6) Hareketli görüntünün fiziğini ve sinemanın doğuş sürecini kavrar
7) Sinemanın tarihsel olarak teknik ve estetik gelişimini öğrenir
8) Kamera, ışık, ses, kompozisyon, çekim ölçekleri, kurgu vb. teknik özellikleri bilir
9) Bir filmin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası süreçlerini kavrar
10) Dünyada ve Türkiye'de televizyonun teknik gelişim sürecini bilir
11) Televizyon yayın sistemlerini ve bu yayınların kitlelere nasıl ulaştığını bilir
12) Televizyon yayıncılığında kullanılan teknik terimleri ve televizyonda çalışan meslek gruplarını öğrenir
13) Televizyon yapım türleri, stüdyo ve stüdyo dışı çekimleri, bant yayın, canlı yayın vb. özelliklerini bilir
14) İletişim alanındaki teknolojik gelişmeleri, yeni medya kavramını öğrenir ve radyo, televizyon ve sinemayı bu bağlamda konumlandırabilir
15) Kültür endüstrisi ve kitle iletişim araçları ilişkisini kurabilir