DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik I MTM   101 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Zeynep ERÇEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.CEBRAİL GÜMÜŞ1. Öğretim Grup:A
Abdülvahap SAYGIN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
1. Aritmetik ve cebirsel işlemleri yapabilme. 2. Bir gerçel sayının üssünü, kökünü hesaplayabilme. 3. Denklem ve eşitsizlikleri çözebilme. 4. Doğru ve parabol çizebilme. 5. Trigonometrik oranları kullanabilme. 6. Komplex sayıları kavrayabilme. 7. Üstel ve logaritmik fonksiyonların özelliklerini kavrayabilm.
Dersin İçeriği
Sayı kümeleri,aritmetik ve cebirsel işlemler Sayılar , aritmetik ve cebirsel işlemler Sayılar, cebirsel işlemler Denklemler Eşitsizlikler Fonksiyonlar Fonksiyonlar ARA SINAV Trigonometri Trigonometri Trigonometri Kompleks sayılar Kompleks sayılar Logaritma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1-Sayma sayılarından başlayarak ,sayı kümelerini teşkil eder,aritmetik ve cebirsel işlemlerin kurallarını bilir,tam ve rasyonel sayılarla işlemler yapabilir
2) 2-Üslü ve köklü sayılarla ilgili kuralları bilir,ondalık sayıları 10 tabanında üslü formda yazabilir ve işlemler yapabilir,mutlak değer kavramını bilir.
3) 3-Birinci ve ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözebilir,
4) 4-Fonksiyon kavramını öğrenir,bağımlı ve bağımsız değişkenleri belirler,görüntü bulur.
5) 5-Fonksiyonlarda dört işlem yapar,bileşke ve ters fonksiyonu bilir,birinci ve ikinci dereceden fonksiyonların grafiklerini çizebilir
6) 6-Trigonometrik özdeşlikleri bilir,sinüs ve kosinüs teoremleri yardımı ile üçgen çözümü yapar,sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının grafiğini çizebilir
7) 7-Kompleks sayılar kavramını bilir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo ve televizyon programcılığı ile ilgili genel kavramları, mesleki terimleri, ilkeleri ve yapım özelliklerini açıklar.
2
Medya kuruluşlarında haber üretim aşamasında geçerli temel kavramları, ilkeleri ve yöntemleri bilir.
3
Medya sektöründe üretilen haber, haber röportaj, köşe yazısı-fıkra, sohbet, makale, eleştiri, portre, biyografi, hatıra,gezi yazısı, radyo program metni, televizyon program metni, senaryo yazma ve çeşitli türde radyo ve televizyon programları oluşturabilecek temel bilgilere sahiptir.
4
Görsel tasarım, grafik-animasyon- film çekme, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işleyebilmek ve kurgu yapabilmek için gerekli mesleki kazanımlara sahiptir.
5
Radyo ve televizyon programı öneri formu hazırlar, radyo ve televizyon program metni yazar, çeşitli formatlarda radyo ve televizyon programlarının nasıl yapılacağının açıklar.
6
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türleri (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar.
7
Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu tekniklerini uygular, kurgu yapar, reklam, dizi ve film senaryosu yazar, grafik tasarım-animasyon konularını ve çekim tekniklerini bilir, film çeker, teknolojik araçları etkin kullanır.
8
Radyo Tv. alanında iyi tanımlanmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek adına eleştirel ve yaratıcı düşünme; uygulamalarda ise gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri hayata nasıl geçirebileceğini göstermek için uygun yöntem, araç ve teknikleri kullanır.
9
Radyo Tv. alanında Alanı ile ilgili konularda, mesleki yasal mevzuatı dikkate almak suretiyle , etik değerler ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek medya sektöründe (gazete,internet, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları vb.) üretilen ürünlerin içeriklerini hazırlar.
10
Radyo Tv. alanında, medya ve iletişim sektöründe (yazılı-görsel -işitsel-internet vb.) çeşitli uzmanlık alanlarına uygun ürün ortaya koyarken mesleki açıdan teknolojik araçları ve donanımları (telefon, kamera , bilgisayar, fotoğraf makinesi, kayıt cihacı vb.) etkin kullanır.
11
Radyo Tv. alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve disiplinlerarası da dahil ilgili takımlarda çalışma becerisine sahip olmak.
12
Gerektiğinde Sorumluluğu bizzat üstlenmek ve diğer çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek, denetlemek ve mesleki ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir süreci yönetmek.
13
Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanarak, mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve deneyimlerini (kurs, seminer, araştırma, hizmet içi ve hizmet dışı eğitim vb.yöntemlerle) sürekli geliştirmek suretiyle çalışma hayatında kullanabilir.
14
Medya sektöründe, gerçek ve doğru bilgiye ulaşabilmenin tek yolunun sağlıklı, etkin, doğru ve güçlü bir iletişim kurmaktan geçtiğini bilir ve bunu gerçekleştirirken etkili bir Türkçe ve diğer yabancı dillerden bir veya birkaçını kullanması gerektiğinin farkındadır.
15
Radyo Tv. alanında ve medya sektöründe meslektaşlarla, diğer kişilerle ve ilgili hedef kitlelerle iletişimde internetin gücünü bilir ve aktif olarak sosyal paylaşım sitelerini ve twiterı kullanabilmek için bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
Cemiyet hayatında Protokol ve sosyal davranış kurallarını bilir, yerine göre kararlar verir ve insiyatif kullanabilir.
17
Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili temel, uygulamalı ve teorik bilgilere sahiptir.
18
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türler (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, senaryo yazar ve kurgu yapar.
19
Alanda hizmet verirken, insan hak ve özgürlüklerini dikkate alarak ve demokrasi çerçevesinde; toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve meslek etiğine önem vererek, özel ve kamusal alan ayrımı kapsamında bilinçli şekilde hizmet verir..

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sayı kümeleri ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
2 aritmetik ve cebirsel işlemler, Sayılar ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
3 aritmetik ve cebirsel işlemler, Sayılar ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
4 cebirsel işlemler ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
5 Denklemler ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
6 Eşitsizlikler ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
7 Equations ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav yok Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 Fonksiyonlar ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
10 Birinci Dereceden Denklemler ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
11 İkinci Dereceden Denklemler ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
12 Trigonometri ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
13 Kompleks sayılar ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
14 Kompleks sayılar ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
15 Logaritma ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders notlarını gözden geçirmek Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar