DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Televizyon Programcılığı RTV   116 2 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Berin YOCA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yapım kavramı çerçevesinde öğrenilen bilgilerin somutlaştırılıp, fikir aşamasından başlayarak televizyonda yapım, yönetim ve yayın aşamalarının özelliklerinin belirlenip uygulanması hedeflenir. Televizyondaki her tür programın tüm aşamalarını teorik ve pratik bilgilerle destekleyerek, öğrenciye yeterlilik kazandırmak amaçlanır.
Dersin İçeriği
Program tasarım aşaması, program araştırması, tv programı ekibi mekan ve donanım hazırlıkları, materyal toplamak,program metinleri ve özellikleri, stüdyo dekoru, ışık sistemi kurulumu,stüdyo programlarında kamera konumlandırma ve ses sistemi kurulumu,,stüdyo program çekimi,mekan düzenlemesi, dış mekan kamera konumlandırması, dış mekan aydınlatması, dış mekanda ses kaydı dış mekanda program kaydı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Televizyonun kendine özgü bir anlatım diline sahip olduğunu kavrar
2) Program yapımında görev yapan elemanlar ve onların uzmanlık alanları hakkında bilgi sahibi olur
3) Program türleri ve özelliklerini bilir
4) Program fikri ve program tasarısı geliştirebilir
5) Program yapımı için araştırma yapmayı ve materyal toplamayı öğrenir
6) Programa ait sinopsis ve treatment yazmayı öğrenir
7) Senaryo ve çekim planı yazmayı öğrenir
8) Dış çekim ve iç çekim arasındaki farkları öğrenir
9) Çekim mekanı bulmayı ve mekan düzenlemesini öğrenir
10) İç çekimlerde kamera konumlandırmayı bilir
11) Göz çizgisi,aks,bakış açıları hakkında bilgilenir
12) Kamera, Time code, aydınlatma, kamera ekipmanları hakkında bilgilenir
13) Dış mekanlarda çekim tekniklerini öğrenir
14) Çekim sonrası yapılan işlemleri öğrenir
15) Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili temel, uygulamalı ve teorik bilgilere sahip olur


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo ve televizyon programcılığı ile ilgili genel kavramları, mesleki terimleri, ilkeleri ve yapım özelliklerini açıklar.
2
Medya kuruluşlarında haber üretim aşamasında geçerli temel kavramları, ilkeleri ve yöntemleri bilir.
3
Medya sektöründe üretilen haber, haber röportaj, köşe yazısı-fıkra, sohbet, makale, eleştiri, portre, biyografi, hatıra,gezi yazısı, radyo program metni, televizyon program metni, senaryo yazma ve çeşitli türde radyo ve televizyon programları oluşturabilecek temel bilgilere sahiptir.
4
Görsel tasarım, grafik-animasyon- film çekme, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işleyebilmek ve kurgu yapabilmek için gerekli mesleki kazanımlara sahiptir.
5
Radyo ve televizyon programı öneri formu hazırlar, radyo ve televizyon program metni yazar, çeşitli formatlarda radyo ve televizyon programlarının nasıl yapılacağının açıklar.
6
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türleri (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar.
7
Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu tekniklerini uygular, kurgu yapar, reklam, dizi ve film senaryosu yazar, grafik tasarım-animasyon konularını ve çekim tekniklerini bilir, film çeker, teknolojik araçları etkin kullanır.
8
Radyo Tv. alanında iyi tanımlanmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek adına eleştirel ve yaratıcı düşünme; uygulamalarda ise gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri hayata nasıl geçirebileceğini göstermek için uygun yöntem, araç ve teknikleri kullanır.
9
Radyo Tv. alanında Alanı ile ilgili konularda, mesleki yasal mevzuatı dikkate almak suretiyle , etik değerler ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek medya sektöründe (gazete,internet, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları vb.) üretilen ürünlerin içeriklerini hazırlar.
10
Radyo Tv. alanında, medya ve iletişim sektöründe (yazılı-görsel -işitsel-internet vb.) çeşitli uzmanlık alanlarına uygun ürün ortaya koyarken mesleki açıdan teknolojik araçları ve donanımları (telefon, kamera , bilgisayar, fotoğraf makinesi, kayıt cihacı vb.) etkin kullanır.
11
Radyo Tv. alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve disiplinlerarası da dahil ilgili takımlarda çalışma becerisine sahip olmak.
12
Gerektiğinde Sorumluluğu bizzat üstlenmek ve diğer çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek, denetlemek ve mesleki ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir süreci yönetmek.
13
Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanarak, mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve deneyimlerini (kurs, seminer, araştırma, hizmet içi ve hizmet dışı eğitim vb.yöntemlerle) sürekli geliştirmek suretiyle çalışma hayatında kullanabilir.
14
Medya sektöründe, gerçek ve doğru bilgiye ulaşabilmenin tek yolunun sağlıklı, etkin, doğru ve güçlü bir iletişim kurmaktan geçtiğini bilir ve bunu gerçekleştirirken etkili bir Türkçe ve diğer yabancı dillerden bir veya birkaçını kullanması gerektiğinin farkındadır.
15
Radyo Tv. alanında ve medya sektöründe meslektaşlarla, diğer kişilerle ve ilgili hedef kitlelerle iletişimde internetin gücünü bilir ve aktif olarak sosyal paylaşım sitelerini ve twiterı kullanabilmek için bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
Cemiyet hayatında Protokol ve sosyal davranış kurallarını bilir, yerine göre kararlar verir ve insiyatif kullanabilir.
17
Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili temel, uygulamalı ve teorik bilgilere sahiptir.
18
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türler (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, senaryo yazar ve kurgu yapar.
19
Alanda hizmet verirken, insan hak ve özgürlüklerini dikkate alarak ve demokrasi çerçevesinde; toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve meslek etiğine önem vererek, özel ve kamusal alan ayrımı kapsamında bilinçli şekilde hizmet verir..

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği hakkında öğrencilere bilgi verilmesi ve derse giriş. Televizyon programı aşamaları. Çekim öncesi, çekim ve çekim sonrası aşamalar. Araştırma Anlatım
Gösteri
2 TV programı ekibi ve görevleri. Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Televiyon program türleri- Örnek Pogram analizleri Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 Program tasarım aşaması. Program fikrinin oluşması. Program araştırması. Materyal toplamak. Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
5 Program tasarım aşaması. Program fikrinin oluşması. Program araştırması. Materyal toplamak. Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
6 Program metini oluşturmak. Sinopsis, tretman, senaryo, çekim planı. Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
7 Program metini oluşturmak. Sinopsis, tretman, senaryo, çekim planı. Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Araştırma Yazılı Sınav
9 Tv stüdyoları-Stüdyoların mekan özellikleri,stüdyo çekiminin dış mekandan çekim farkları,dekor, stüdyo planı,stüdyoda kullanılan cihazlar Araştırma Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
10 Mekan düzenlemesi Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
11 Stüdyo programlarında kamera konumlandırma Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
12 İç ve dış mekanlardaki uyulması gereken kurallar- göz çizgisi,aks,bakış açıları, Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
13 Dış mekanlarda çekim ve ekipman- kamera, Time code, aydınlatma, kamera ekipmanları Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
14 Dış mekanlarda çekim teknikleri, çekim türleri, çekim ölçekleri, Araştırma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
15 Çekim sonrası yapılan işlemler Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Araştırma Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar