DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnternet Haberciliği RTV   216 4 1 1.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Vilda YARDIM TEKKOLLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenci; İnternet gazeteciliği ve özellikleri hakkında bilgi edinir, bu tarzda haber yaparken ne tür materyallerin kullanılması gerektiği konusunda fikir sahibi olur ve bu sayede internet haberinin nasıl oluşturulacağını öğrenir.
Dersin İçeriği
Bu derste; internet kavramı ve internet yayıncılığı, internet yayıncılığında araçlar, internet ortamında yayın türleri, dijital medya kuramları ve siber kültür, sosyal medya, internet haberciliği, internet gazeteciliğinin diğer gazetecilik türlerinden farklılıkları, internet haberi yazma, haberle ilgili görsel düzenlemeler vb. konular işlenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Önemine göre haberin sayfadaki yerini belirleyebilir, haberi ilgili görsel unsurları belirleyebilir, haberle ilgili son düzenlemeleri yapabilir.
2) Haber araştırması yapabilir, tekniğine uygun internet haberi yazabilir. Çeşitli kategorilerde internet haberi (fotoğraf/ video ve ek görsellerde dahil olmak üzere) hazırlayabilir.
3) İnternette yayınlanacak haber ve habere uygun çeşitli görsel öğeleri hazırlayabilir.
4) İnternet yayıncılığı (erişim) araçlarını bilir.
5) İnternet yayınlarının sınıflandırılmasında dikkat edilmesi gereken faktörleri bilir.
6) Sosyal medyayı nasıl kullanacağını bilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo ve televizyon programcılığı ile ilgili genel kavramları, mesleki terimleri, ilkeleri ve yapım özelliklerini açıklar.
2
Medya kuruluşlarında haber üretim aşamasında geçerli temel kavramları, ilkeleri ve yöntemleri bilir.
3
Medya sektöründe üretilen haber, haber röportaj, köşe yazısı-fıkra, sohbet, makale, eleştiri, portre, biyografi, hatıra,gezi yazısı, radyo program metni, televizyon program metni, senaryo yazma ve çeşitli türde radyo ve televizyon programları oluşturabilecek temel bilgilere sahiptir.
4
Görsel tasarım, grafik-animasyon- film çekme, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işleyebilmek ve kurgu yapabilmek için gerekli mesleki kazanımlara sahiptir.
5
Radyo ve televizyon programı öneri formu hazırlar, radyo ve televizyon program metni yazar, çeşitli formatlarda radyo ve televizyon programlarının nasıl yapılacağının açıklar.
6
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türleri (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar.
7
Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu tekniklerini uygular, kurgu yapar, reklam, dizi ve film senaryosu yazar, grafik tasarım-animasyon konularını ve çekim tekniklerini bilir, film çeker, teknolojik araçları etkin kullanır.
8
Radyo Tv. alanında iyi tanımlanmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek adına eleştirel ve yaratıcı düşünme; uygulamalarda ise gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri hayata nasıl geçirebileceğini göstermek için uygun yöntem, araç ve teknikleri kullanır.
9
Radyo Tv. alanında Alanı ile ilgili konularda, mesleki yasal mevzuatı dikkate almak suretiyle , etik değerler ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek medya sektöründe (gazete,internet, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları vb.) üretilen ürünlerin içeriklerini hazırlar.
10
Radyo Tv. alanında, medya ve iletişim sektöründe (yazılı-görsel -işitsel-internet vb.) çeşitli uzmanlık alanlarına uygun ürün ortaya koyarken mesleki açıdan teknolojik araçları ve donanımları (telefon, kamera , bilgisayar, fotoğraf makinesi, kayıt cihacı vb.) etkin kullanır.
11
Radyo Tv. alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve disiplinlerarası da dahil ilgili takımlarda çalışma becerisine sahip olmak.
12
Gerektiğinde Sorumluluğu bizzat üstlenmek ve diğer çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek, denetlemek ve mesleki ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir süreci yönetmek.
13
Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanarak, mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve deneyimlerini (kurs, seminer, araştırma, hizmet içi ve hizmet dışı eğitim vb.yöntemlerle) sürekli geliştirmek suretiyle çalışma hayatında kullanabilir.
14
Medya sektöründe, gerçek ve doğru bilgiye ulaşabilmenin tek yolunun sağlıklı, etkin, doğru ve güçlü bir iletişim kurmaktan geçtiğini bilir ve bunu gerçekleştirirken etkili bir Türkçe ve diğer yabancı dillerden bir veya birkaçını kullanması gerektiğinin farkındadır.
15
Radyo Tv. alanında ve medya sektöründe meslektaşlarla, diğer kişilerle ve ilgili hedef kitlelerle iletişimde internetin gücünü bilir ve aktif olarak sosyal paylaşım sitelerini ve twiterı kullanabilmek için bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
Cemiyet hayatında Protokol ve sosyal davranış kurallarını bilir, yerine göre kararlar verir ve insiyatif kullanabilir.
17
Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili temel, uygulamalı ve teorik bilgilere sahiptir.
18
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türler (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, senaryo yazar ve kurgu yapar.
19
Alanda hizmet verirken, insan hak ve özgürlüklerini dikkate alarak ve demokrasi çerçevesinde; toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve meslek etiğine önem vererek, özel ve kamusal alan ayrımı kapsamında bilinçli şekilde hizmet verir..

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İnternet Kavramı ve İnternet Yayıncılığı ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 İnternet Yayıncılığında Araçlar ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 İnternet Ortamında Yayın Türleri ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Dijital Medya Kuramları ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Siber Kültür ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Sosyal Medya ARAŞTIRMA
7 İnternet Tasarımı ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav ARAŞTIRMA Yazılı Sınav
9 İnternet Haberciliği ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 İnternet Haber Türleri ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 İnternet Haberi Yazma ve Sunma Teknikleri ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
12 Haber ile İlgili Görsel Düzenlemeler ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Haberle İlgili Sayfalara Link Bağlantısı Vermenin Önemi ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Örnek İnternet Haberi Yazma ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
15 İnternet Haber Örnekleri ARAŞTIRMA Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ARAŞTIRMA Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar