DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ses Kaydı RTV   227 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Erdoğan GÜRDAL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ERDOĞAN GÜRDAL1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ERDOĞAN GÜRDAL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenci; ses kaydı yapmak ile ilgili yeterlikleri kazanacaktır. Ses stüdyosunda ses kaydı yapmak, televizyon yapımları için ses kaydı yapmak gibi bilgilerin öğrenilmesi
Dersin İçeriği
Bu ders ile öğrenci; ses kurgusu yapmak ile ilgili yeterlikleri kazanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1) Ses ile ilgili temel bilgi konularını bilir
2) 2) Ses kaydı yapar
3) 3) Kayıtlı ses bilgisini bilgisayara aktarır
4) 4) Bilgisayar ses giriş-çıkış birimlerini tanır
5) 5) Kayıtlı ses bilgisi üzerinde etki uygular
6) 6) Hatalı ses bilgisi üzerinde düzeltme yapar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo ve televizyon programcılığı ile ilgili genel kavramları, mesleki terimleri, ilkeleri ve yapım özelliklerini açıklar.
2
Medya kuruluşlarında haber üretim aşamasında geçerli temel kavramları, ilkeleri ve yöntemleri bilir.
3
Medya sektöründe üretilen haber, haber röportaj, köşe yazısı-fıkra, sohbet, makale, eleştiri, portre, biyografi, hatıra,gezi yazısı, radyo program metni, televizyon program metni, senaryo yazma ve çeşitli türde radyo ve televizyon programları oluşturabilecek temel bilgilere sahiptir.
4
Görsel tasarım, grafik-animasyon- film çekme, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işleyebilmek ve kurgu yapabilmek için gerekli mesleki kazanımlara sahiptir.
5
Radyo ve televizyon programı öneri formu hazırlar, radyo ve televizyon program metni yazar, çeşitli formatlarda radyo ve televizyon programlarının nasıl yapılacağının açıklar.
6
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türleri (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar.
7
Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu tekniklerini uygular, kurgu yapar, reklam, dizi ve film senaryosu yazar, grafik tasarım-animasyon konularını ve çekim tekniklerini bilir, film çeker, teknolojik araçları etkin kullanır.
8
Radyo Tv. alanında iyi tanımlanmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek adına eleştirel ve yaratıcı düşünme; uygulamalarda ise gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri hayata nasıl geçirebileceğini göstermek için uygun yöntem, araç ve teknikleri kullanır.
9
Radyo Tv. alanında Alanı ile ilgili konularda, mesleki yasal mevzuatı dikkate almak suretiyle , etik değerler ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek medya sektöründe (gazete,internet, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları vb.) üretilen ürünlerin içeriklerini hazırlar.
10
Radyo Tv. alanında, medya ve iletişim sektöründe (yazılı-görsel -işitsel-internet vb.) çeşitli uzmanlık alanlarına uygun ürün ortaya koyarken mesleki açıdan teknolojik araçları ve donanımları (telefon, kamera , bilgisayar, fotoğraf makinesi, kayıt cihacı vb.) etkin kullanır.
11
Radyo Tv. alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve disiplinlerarası da dahil ilgili takımlarda çalışma becerisine sahip olmak.
12
Gerektiğinde Sorumluluğu bizzat üstlenmek ve diğer çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek, denetlemek ve mesleki ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir süreci yönetmek.
13
Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanarak, mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve deneyimlerini (kurs, seminer, araştırma, hizmet içi ve hizmet dışı eğitim vb.yöntemlerle) sürekli geliştirmek suretiyle çalışma hayatında kullanabilir.
14
Medya sektöründe, gerçek ve doğru bilgiye ulaşabilmenin tek yolunun sağlıklı, etkin, doğru ve güçlü bir iletişim kurmaktan geçtiğini bilir ve bunu gerçekleştirirken etkili bir Türkçe ve diğer yabancı dillerden bir veya birkaçını kullanması gerektiğinin farkındadır.
15
Radyo Tv. alanında ve medya sektöründe meslektaşlarla, diğer kişilerle ve ilgili hedef kitlelerle iletişimde internetin gücünü bilir ve aktif olarak sosyal paylaşım sitelerini ve twiterı kullanabilmek için bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
Cemiyet hayatında Protokol ve sosyal davranış kurallarını bilir, yerine göre kararlar verir ve insiyatif kullanabilir.
17
Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili temel, uygulamalı ve teorik bilgilere sahiptir.
18
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türler (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, senaryo yazar ve kurgu yapar.
19
Alanda hizmet verirken, insan hak ve özgürlüklerini dikkate alarak ve demokrasi çerçevesinde; toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve meslek etiğine önem vererek, özel ve kamusal alan ayrımı kapsamında bilinçli şekilde hizmet verir..

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği hakkında öğrencilere bilgi verilmesi ve derse giriş. Ses nedir. Ses kayıt cihazlarının teknik yapısı nasıldır. Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Ses kayıt cihazlarının kullanımı. Butonlar terimler ve ikonlar Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Ses alış biçimlerine göre Mikrofon türleri Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Bilgisayar belleğine ses kaydı alınması Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
5 İç mekan ses kaydı Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
6 Telsiz mikrofon ile ses kaydı alınması Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
7 Ses Kayıt Standartları Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Ders notlarının gözden geçirilmesi Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Ses bilgisi işleme (efekt) EKO Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
10 Ses bilgisi işleme (efekt) Hızlandırma Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
11 Ses bilgisi işleme (efekt) Yavaşlatma Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
12 Ses bilgisi işleme (efekt) Ters okutma Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
13 Ses bilgisi üzerinde format değişikliği WAW Ders notlarının gözden geçirilmesi
14 Ses bilgisi üzerinde format değişikliği Kod çözme Ders notlarının gözden geçirilmesi Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
15 Final Sınavı Ders notlarının gözden geçirilmesi Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar