DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Medya Hukuku RTV   233 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Berin YOCA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.VİLDA YARDIM TEKKOLLU1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.Emine Selcan KAYMAKCI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin medya etiğinin önemini kavraması ve görsel-işitsel medya alanındaki kanunlarla ilgili bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Etik kavramı ve meslek etiği; Medya Hukukunun kaynakları, uygulaması ve temel kavramları, Türk ve AB Medya Hukuku mevzuatları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ahlak ve etik kavramlarının ayrımını yapar, meslek etiğinin önemini kavrar
2) Medya alanındaki yasal düzenlemelerin gerekliliğini, Medya Hukukunun Kavram ve Kaynaklarını kavrar
3) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde medya ile ilgili düzenlemeleri bilir
4) Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler ile ilgili bilgi sahibi olur
5) Radyo ve Televizyon Yayıncılığı ile ilgili düzenlemeleri bilir
6) İnternet Yayıncılığı ile ilgili Yasal Düzenlemeleri öğrenir
7) Medyada Cezai Sorumluluk gerektiren durumları ve sonuçlarını bilir
8) Medyada Hukuki Sorumluluk gerektiren durumları ve sonuçlarını bilir
9) Medyada Düzeltmenin nasıl yapıldığını ve Cevap Hakkının nasıl oluştuğunu öğrenir
10) Sır saklama yükümlülüğü ve özel hayatın gizliliğinin nasıl korunacağını bilir
11) Medyada Özdenetim Sistemlerini ve ülkemizdeki uygulamaları öğrenir
12) Siber suçların neler olduğunu ve bu konuyla ilgili yaptırımları bilir
13) Telif hakları ilgili yasal düzenlemeleri bilir
14) Elektronik Sözleşmeler, Elektronik İmza ve E-Ticaretin Vergilendirilmesi ile ilgili kanunları bilir
15) Bu derste öğrendiği bilgileri kullanarak medya örneklerini değerlendirebilir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Radyo ve televizyon programcılığı ile ilgili genel kavramları, mesleki terimleri, ilkeleri ve yapım özelliklerini açıklar.
X
2
Medya kuruluşlarında haber üretim aşamasında geçerli temel kavramları, ilkeleri ve yöntemleri bilir.
X
3
Medya sektöründe üretilen haber, haber röportaj, köşe yazısı-fıkra, sohbet, makale, eleştiri, portre, biyografi, hatıra,gezi yazısı, radyo program metni, televizyon program metni, senaryo yazma ve çeşitli türde radyo ve televizyon programları oluşturabilecek temel bilgilere sahiptir.
X
4
Görsel tasarım, grafik-animasyon- film çekme, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işleyebilmek ve kurgu yapabilmek için gerekli mesleki kazanımlara sahiptir.
X
5
Radyo ve televizyon programı öneri formu hazırlar, radyo ve televizyon program metni yazar, çeşitli formatlarda radyo ve televizyon programlarının nasıl yapılacağının açıklar.
X
6
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türleri (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar.
X
7
Fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, kurgu tekniklerini uygular, kurgu yapar, reklam, dizi ve film senaryosu yazar, grafik tasarım-animasyon konularını ve çekim tekniklerini bilir, film çeker, teknolojik araçları etkin kullanır.
X
8
Radyo Tv. alanında iyi tanımlanmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek adına eleştirel ve yaratıcı düşünme; uygulamalarda ise gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri hayata nasıl geçirebileceğini göstermek için uygun yöntem, araç ve teknikleri kullanır.
X
9
Radyo Tv. alanında Alanı ile ilgili konularda, mesleki yasal mevzuatı dikkate almak suretiyle , etik değerler ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek medya sektöründe (gazete,internet, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları vb.) üretilen ürünlerin içeriklerini hazırlar.
X
10
Radyo Tv. alanında, medya ve iletişim sektöründe (yazılı-görsel -işitsel-internet vb.) çeşitli uzmanlık alanlarına uygun ürün ortaya koyarken mesleki açıdan teknolojik araçları ve donanımları (telefon, kamera , bilgisayar, fotoğraf makinesi, kayıt cihacı vb.) etkin kullanır.
X
11
Radyo Tv. alanı ile ilgili tasarım ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve disiplinlerarası da dahil ilgili takımlarda çalışma becerisine sahip olmak.
X
12
Gerektiğinde Sorumluluğu bizzat üstlenmek ve diğer çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek, denetlemek ve mesleki ihtiyaçları karşılayacak şekilde bir süreci yönetmek.
X
13
Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanarak, mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve deneyimlerini (kurs, seminer, araştırma, hizmet içi ve hizmet dışı eğitim vb.yöntemlerle) sürekli geliştirmek suretiyle çalışma hayatında kullanabilir.
X
14
Medya sektöründe, gerçek ve doğru bilgiye ulaşabilmenin tek yolunun sağlıklı, etkin, doğru ve güçlü bir iletişim kurmaktan geçtiğini bilir ve bunu gerçekleştirirken etkili bir Türkçe ve diğer yabancı dillerden bir veya birkaçını kullanması gerektiğinin farkındadır.
X
15
Radyo Tv. alanında ve medya sektöründe meslektaşlarla, diğer kişilerle ve ilgili hedef kitlelerle iletişimde internetin gücünü bilir ve aktif olarak sosyal paylaşım sitelerini ve twiterı kullanabilmek için bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Cemiyet hayatında Protokol ve sosyal davranış kurallarını bilir, yerine göre kararlar verir ve insiyatif kullanabilir.
X
17
Radyo ve Televizyon Programcılığı ile ilgili temel, uygulamalı ve teorik bilgilere sahiptir.
X
18
Medya sektöründe her çeşit haberi (radyo-televizyon-internet -gazete ve dergi haberi) toplar, yazar, yazınsal türler (köşe yazısı-fıkra, makale, eleştiri, , portre, röportaj, biyografi-otobiyografi, hatıra, gezi yazısı vb.) üretir, radyo ve televizyon programları hazırlar, fotoğraf, ses ve video dosyalarını işler, senaryo yazar ve kurgu yapar.
X
19
Alanda hizmet verirken, insan hak ve özgürlüklerini dikkate alarak ve demokrasi çerçevesinde; toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve meslek etiğine önem vererek, özel ve kamusal alan ayrımı kapsamında bilinçli şekilde hizmet verir..
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ahlak ve etik kavramları, meslek etiği Araştırma Anlatım
2 Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları Araştırma Anlatım
3 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde medya ile ilgili düzenlemeler Araştırma Anlatım
4 Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler Araştırma Anlatım
5 Radyo ve Televizyon Yayıncılığı ile ilgili düzenlemeler Araştırma Anlatım
6 İnternet Yayıncılığı ile ilgili Yasal Düzenlemeler Araştırma Anlatım
7 Medyada Cezai Sorumluluk Araştırma Anlatım
8 Ara Sınav Araştırma Yazılı Sınav
9 Medyada Hukuki Sorumluluk Araştırma Anlatım
10 Medyada Düzeltme ve Cevap Hakkı Araştırma Anlatım
11 Sır saklama yükümlülüğü ve özel hayatın gizliliği Araştırma Anlatım
12 Medyada Özdenetim Sistemleri Araştırma Anlatım
13 Siber suçlar Araştırma Anlatım
14 Telif hakları Araştırma Anlatım
15 Elektronik Sözleşmeler, Elektronik İmza ve E-Ticaretin Vergilendirilmesi Araştırma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Araştırma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar