DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Reklamcılık PZR   251 3 2 2.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Arzu SANDALLIOĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.ARZU SANDALLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Reklamcılıkla ilgili temel kavramların öğretimi, reklam öncesi ve sonrası uygulamaların kavranması, reklam ve medya planının oluşturulması ve planlarla ilgili unsurların tanıtılması.
Dersin İçeriği
1) Reklamı tanımlayıp, özelliklerini, amaçlarını, türlerini, dünyada ve Türkiyedeki reklamcılığın tarihsel gelişimi ile reklamcılık ilkelerini kavrayabilme, 2) Reklamcılığın, ekonomik sosyal ve yasal yönü kavrayabilme, 3) Reklam ajansları, işletmelerin reklamcılık bölümleri ve medyanın reklam bölümlerinin yetkileri, görevleri, avantaj ve dezavantajlarını kavrayabilme, 4) Reklam kampanyası hazırlama süreci aşamalarını, bütçe belirlemeyi ve reklam kampanyasındaki yaklaşımları kavrayabilme, 5) Reklam metni yazımında dikkat edilmesi gereken unsurları anlama ve reklam metni hazırlama yöntemlerini kavrayabilme, 6) Medya araçlarının avantaj ve dezavantajlarını, reklam bütçesinde dikkate alınması gereken faktörleri ve bütçe belirlenirken yararlanılacak yöntemleri kavrayabilme, 7) Reklam öncesi ve reklam sonrası reklam etkinliğini ölçme yöntemlerini kavrayabilme, 8) Türkiye de reklamcılığın genel durumunu, sorunlarını ve uluslar arası reklam stratejilerini kavrayabilme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Pazarlama alanında güncel bilgiler ile desteklenmiş temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2) Pazarlama alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
3) Pazarlama alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, pazarlamaya ait herhangi bir sorunu temel düzeyde analiz etme, yorumlama, sorgulayabilme eleştirebilme ve çözüm arama yetisine sahip olma
4) Pazarlama ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme yetkinliği kazanma
5) Pazarlama ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel yada ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
6) Sorumluluğu olduğu personelin gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
7) Pazarlama konusunda edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirebilme, eksikliklerini belirleyebilme ve bu eksiklikleri karşılayabilme yetkinliğine sahip olma
8) Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış yetkinliğine sahip olma.
9) Pazarlama ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı, sözlü ve görsel iletişim yoluyla aktarabilme.
10) Pazarlama ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
11) Pazarlama alanındaki bilgileri izleyebilme, meslektaşları ve kendi uyruğundan olmayan kişi,kurum veya kuruluşlarla iletişim kurabilmek için temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
12) Pazarlama alanının gerektirdiği temel bilgisayar kullanımı ile birlikte internet teknolojileri, ofis yazılımlarını temel düzeyde kullanabilme.
13) Pazarlama alanında herhangi bir verinin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma
14) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlıgı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
15) Pazarlamaya ilişkin sorun alanlarını önceden tespit ederek ve gerekli önlemleri alma


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Pazarlama alanında güncel bilgiler ile desteklenmiş temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olur
2
Pazarlama alanında güncel bilgiler ile desteklenmiş temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olur
3
Pazarlama alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanır
4
Pazarlama alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, pazarlamaya ait herhangi bir sorunu temel düzeyde analiz eder, yorumlar, sorgulayabilir, eleştirebilir ve çözüm arama yetisine sahip olur
5
Pazarlama ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme yetkinliği kazanır
6
Pazarlama ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir
7
Sorumluluğu olduğu personelin gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir
8
Pazarlama konusunda edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirebilir, eksikliklerini belirleyebilme ve bu eksiklikleri karşılayabilme yetkinliğine sahip olur
9
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış yetkinliğine sahip olur
10
Pazarlama ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı, sözlü ve görsel iletişim yoluyla aktarabilir
11
Pazarlama ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir
12
Pazarlama alanındaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ve kendi uyruğundan olmayan kişilerle iletişim kurabilmek için temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
13
Pazarlama alanının gerektirdiği temel bilgisayar kullanımı ile birlikte internet teknolojileri, ofis yazılımlarını temel düzeyde kullanabilir
14
Pazarlama alanında herhangi bir verinin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dünyada ve Türkiye'de Reklamcılığın Tarihsel Gelişimi ve Reklamcılık İlkelerini Anlayabilme Konunun kaynak kitaplarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Dünyada ve Türkiye'de Reklamcılığın Tarihsel Gelişimi ve Reklamcılık İlkelerini Anlayabilme Konunun kaynak kitaplarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Reklamcılığın Sosyal, Ekonomik ve Yasal Yönleri Konunun kaynak kitaplarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 Reklamcılığın Sosyal, Ekonomik ve Yasal Yönleri Konunun kaynak kitaplarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Reklamcılık Kurumları Konunun kaynak kitaplarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 Reklamcılık Kurumları Konunun kaynak kitaplarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 Reklam Kampanyasının Planlanması Konunun kaynak kitaplarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
8 Ara Sınav Konunun kaynak kitaplarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
9 Vize Sınavı Vize Sınavı Yazılı Sınav
10 Reklam metni Yazımı ve Basılı yayın İçin Reklam Yaratımı Konunun kaynak kitaplarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
11 Reklam metni Yazımı ve Basılı yayın İçin Reklam Yaratımı Konunun kaynak kitaplarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
12 Medya Planlama Seçimi ve Reklam Bütçesi Konunun kaynak kitaplarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
13 Medya Planlama Seçimi ve Reklam Bütçesi Konunun kaynak kitaplarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi Konunun kaynak kitaplarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Türkiye'de Reklamcılık ve Uluslar arası Reklamcılık Konunun kaynak kitaplarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar