DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hizmet Pazarlaması PZR   250 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Selim SOYÇELİK
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hizmet pazarlamasıyla ilgili temel kavramların kavratılması. Hizmet pazarlama karması elemanları, hizmet işletmelerin müşteri şikayetleri ve müşteri tutma konusunda neler yapılması gerektiğinin açıklanması.
Dersin İçeriği
Hizmet kavramı ve hizmet sektörünün önemi, Hizmetler ve hizmetlerin sınıflandırılması, Hizmet işletmeleri ve geleneksel pazarlama karması elemanları, Hizmet pazarlaması ve personel, Hizmet ve müşteri, Hizmet pazarlaması ve fiziksel kanıtlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler hizmet pazarlaması ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecektir.
2) Öğrenciler hizmet sektörü bakımından pazarlama karmasını tanımlayabilecektir.
3) Öğrenciler hizmet pazarlamasında kapasite ve talep yönetimine değerlendirebilecektir. Hizmet kalitesini açıklayabilecektir.
4) İlişkisel pazarlamayı tanımlayabilecektir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Pazarlama alanında güncel bilgiler ile desteklenmiş temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olur
2
Pazarlama alanında güncel bilgiler ile desteklenmiş temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olur
3
Pazarlama alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanır
4
Pazarlama alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, pazarlamaya ait herhangi bir sorunu temel düzeyde analiz eder, yorumlar, sorgulayabilir, eleştirebilir ve çözüm arama yetisine sahip olur
5
Pazarlama ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme yetkinliği kazanır
6
Pazarlama ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir
7
Sorumluluğu olduğu personelin gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir
8
Pazarlama konusunda edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirebilir, eksikliklerini belirleyebilme ve bu eksiklikleri karşılayabilme yetkinliğine sahip olur
9
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış yetkinliğine sahip olur
10
Pazarlama ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı, sözlü ve görsel iletişim yoluyla aktarabilir
11
Pazarlama ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir
12
Pazarlama alanındaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ve kendi uyruğundan olmayan kişilerle iletişim kurabilmek için temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
13
Pazarlama alanının gerektirdiği temel bilgisayar kullanımı ile birlikte internet teknolojileri, ofis yazılımlarını temel düzeyde kullanabilir
14
Pazarlama alanında herhangi bir verinin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hizmet kavramı ve hizmet sektörünün önemi Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
2 Hizmetler ve hizmetlerin sınıflandırılması Konunun ders notlarından okunması Anlatım
3 Hizmet işletmeleri ve geleneksel pazarlama karması elemanları Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
4 Hizmetlerde pazarlama karması Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
5 Hizmetlerde pazarlama karması Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
6 Hizmetlerde pazarlama karması Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
7 Hizmetlerde pazarlama karması Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Konunun ders notlarından okunması Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Hizmet sektöründe reklam,satış tutundurma, halkla ilişkiler, kişisel satış ve doğrudan pazarlama. Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
10 Hizmet pazarlaması ve personel Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
11 Hizmet ve müşteri Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
12 Hizmet pazarlaması ve fiziksel kanıtlar Konunun ders notlarından okunması
13 Hizmet işletmelerinde talep ve kapasite yönetimi Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
14 Hizmet kalitesi ve Hizmet karşılaşmaları Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 İlişkisel pazarlama ve Uluslararasılaşma Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konunun ders notlarından okunması Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar