DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Turizm Pazarlaması PZR   264 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Sadık EREN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Pazarlama bilgi, kavram ve araçlarının değerlendirilmesi ve turizm alanına yönelik olarak uygulayabilme yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
1 Genel olarak pazarlama 2 Hizmet pazarlaması 3 Turizm pazarlamasına giriş 4 Turizm Pazarlaması Çevresi 5 Turizm Pazarlaması Planlaması 6 Turizm Pazarı 7 Turistik Ürün 8 Turistik ürünün fiyatlandırması 9 Turizmde dağıtım 10 Turistik ürünün tutundurulması 11 Turizm Pazarlamasında İnsan 12 Turizm Pazarlamasında Fiziksel Kanıt 13 Turizm Pazarlamasında Süreç

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Turizm pazarlaması kavramı ve işlevini öğrenme.
2) Hizmet ve unsurlarının genel anlamda kavranmasını sağlamak.
3) Müşterilerin turizm sektöründe ki davranışlarını öğrenme.
4) Güncel örneklerde pazarlamanın etkinliğini kavrama
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Pazarlama alanında güncel bilgiler ile desteklenmiş temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olur
2
Pazarlama alanında güncel bilgiler ile desteklenmiş temel düzeydeki kuramsal bilgilere sahip olur
3
Pazarlama alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanır
4
Pazarlama alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, pazarlamaya ait herhangi bir sorunu temel düzeyde analiz eder, yorumlar, sorgulayabilir, eleştirebilir ve çözüm arama yetisine sahip olur
5
Pazarlama ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme yetkinliği kazanır
6
Pazarlama ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir
7
Sorumluluğu olduğu personelin gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilir
8
Pazarlama konusunda edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirebilir, eksikliklerini belirleyebilme ve bu eksiklikleri karşılayabilme yetkinliğine sahip olur
9
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış yetkinliğine sahip olur
10
Pazarlama ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı, sözlü ve görsel iletişim yoluyla aktarabilir
11
Pazarlama ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir
12
Pazarlama alanındaki bilgileri izleyebilir, meslektaşları ve kendi uyruğundan olmayan kişilerle iletişim kurabilmek için temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
13
Pazarlama alanının gerektirdiği temel bilgisayar kullanımı ile birlikte internet teknolojileri, ofis yazılımlarını temel düzeyde kullanabilir
14
Pazarlama alanında herhangi bir verinin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel olarak pazarlama Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Gösteri
2 Hizmet pazarlaması Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Gösteri
3 Turizm pazarlamasına giriş Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Gösteri
4 Turizm Pazarlaması Çevresi Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Gösteri
5 Turizm Pazarlaması Planlaması Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Gösteri
6 Turizm Pazarı Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Gösteri
7 Turistik Ürün Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Gösteri
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Turistik ürünün fiyatlandırması Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Gösteri
10 Turizmde dağıtım Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Gösteri
11 Turistik ürünün tutundurulması Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Gösteri
12 Turizm Pazarlamasında İnsan Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Gösteri
13 Turizm Pazarlamasında Fiziksel Kanıt Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Gösteri
14 Turizm Pazarlamasında Süreç Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Gösteri
15 Ders Tekrarı Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar