DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
1. Yanma ve yangın kimyasını açıklar. 2. İlk yardım ve kurtarma tekniklerini uygular. 3. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik temel kanun ve yönetmelikleri açıklar. 4. Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte kullanılan ekipmanları bilir.
2
5. Yangın önlemede kullanılan aktif ve pasif önlemleri uygular. 6. Afetlere karşı kurtarma araç ve metodlarının kullanım tekniklerini uygular.
3
7. Yangın önleme ve denetleme çalışmaları yapar.
4
8. Yangın söndürme cihazlarıyla başlangıç yangınlarına müdahaleyi yapar. 9. Hava teneffüs cihazlarını kullanır. 10. Yangın kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanır. 11. İlkyardım ve kurtarma ekipmanlarını kullanır.
5
12. Yangın sonrası inceleme ve yangın raporu hazırlamasını yapar.
6
13. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
7
14. İtfaiyeciliğin bağlayıcı kanun, yönetmelik ve yönergelerini takip eder ve gelişen teknolojiye uygunluk sağlayabilmesi için yenilikler önerir. 15. İş güvenliği yasa ve yönetmelikleri ile iletişim teknolojilerini takip eder.
8
16. Mesleki etik değerlerine uygun davranır.