DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tehlikeli Maddeler SSI   257 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Deniz YILDIRIM
Dersi Verenler
Prof. Dr.DENİZ YILDIRIM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tehlikeli maddeler ve tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları hakkında bilgi edinmek
Dersin İçeriği
Kimyasalların tehlikelerini belirleyen kavramlar, Tehlikeli maddeleri sınıflandırma, Tehlikeli maddeleri kodlama, Tehlikeli maddeleri etiketleme, Tehlikeli madde yangınlarına müdahale esasları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tehlikeli maddeler ve tehlikeli maddelerin sınıflandırılmalarını kavrar
2) Tehlikeli maddelerinin kodlarını kavrar
3) Tehlikeli madde yangınlarına müdahale esaslarını kavrar
4) Tehlikeli maddeleri etiketlemeyi kavrar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yanma ve yangın kimyasını açıklar
2
İlk yardım ve kurtarma tekniklerini uygular
3
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik temel kanun ve yönetmelikleri açıklar
4
Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte kullanılan ekipmanları bilir
5
Yangın önlemede kullanılan aktif ve pasif önlemleri uygular
6
Afetlere karşı kurtarma araç ve metodlarının kullanım tekniklerini uygular
7
Yangın önleme ve denetleme çalışmaları yapar
8
Yangın söndürme cihazlarıyla başlangıç yangınlarına müdahaleyi yapar
9
Hava teneffüs cihazlarını kullanır
10
Yangın kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanır
11
İlkyardım ve kurtarma ekipmanlarını kullanır
12
Yangın sonrası inceleme ve yangın raporu hazırlamasını yapar
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur
14
İtfaiyeciliğin bağlayıcı kanun, yönetmelik ve yönergelerini takip eder ve gelişen teknolojiye uygunluk sağlayabilmesi için yenilikler önerir
15
İş güvenliği yasa ve yönetmelikleri ile iletişim teknolojilerini takip eder
16
Mesleki etik değerlerine uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tehlikeli madde terimi Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Kimyasalların tehlikelerini belirleyen kavramlar Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Kimyasalların tehlikelerini belirleyen kavramlar Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Tehlikeli maddeleri sınıflandırma Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Tehlikeli maddeleri sınıflandırma Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Tehlikeli maddeleri kodlama Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Tehlikeli maddeleri kodlama Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notları Yazılı Sınav
9 Tehlikeli maddeleri etiketleme Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Tehlikeli maddeleri etiketleme Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Tehlikeli madde yangınlarına müdahale esasları Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Tehlikeli madde yangınlarına müdahale esasları Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Malzeme güvenlik bilgi formu Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Malzeme güvenlik bilgi formu Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Tehlikeli maddelerin hava yolu ile taşınması Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar