DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Elektrik Bilgisi ve Güvenliği SSI   263 3 1 1.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Orhan TAŞTEKİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ORHAN TAŞTEKİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Elektrik akımının prensipleri ve elektrik akımının insan üzerindeki etkilerini hakkında bilgi edinmek
Dersin İçeriği
Elektrik enerjisinin önemi, Elektrik akımının etkileri, Elektrik devresi değerleri ve birimleri, Akım ve gerilim ölçülmesi, Bir iletkenin direnci ve hesabı, Ohm kanunu direnç bağlantıları, Kirşoff kanunları, Doğru akım, Alternatif akım ve akım kaynakları, Elektrik devrelerinde iş ve güç, Elektrik çarpmalarında ilk yardım, Elektrik yanıklarına karşı tedbirler, Elektrik akımının insan üzerindeki etkileri, Elektrik kaynaklı yangınlara karşı önlemler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel elektriksel büyüklükleri (akım, gerilim, güç vb) tanımlar.
2) Elektrik tesisatlarının oluşturulması sırasında uyulacak temel prensipleri açıklar.
3) Can ve mal güvenliği için kullanılan malzeme ve yöntemleri açıklar.
4) Elektrik akımının insan sağlığı özerindeki etkilerini açıklar.
5) Elektrik kaynaklı güvenlik risklerini belirler.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yanma ve yangın kimyasını açıklar
2
İlk yardım ve kurtarma tekniklerini uygular
3
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik temel kanun ve yönetmelikleri açıklar
4
Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte kullanılan ekipmanları bilir
5
Yangın önlemede kullanılan aktif ve pasif önlemleri uygular
6
Afetlere karşı kurtarma araç ve metodlarının kullanım tekniklerini uygular
7
Yangın önleme ve denetleme çalışmaları yapar
8
Yangın söndürme cihazlarıyla başlangıç yangınlarına müdahaleyi yapar
9
Hava teneffüs cihazlarını kullanır
10
Yangın kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanır
11
İlkyardım ve kurtarma ekipmanlarını kullanır
12
Yangın sonrası inceleme ve yangın raporu hazırlamasını yapar
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur
14
İtfaiyeciliğin bağlayıcı kanun, yönetmelik ve yönergelerini takip eder ve gelişen teknolojiye uygunluk sağlayabilmesi için yenilikler önerir
15
İş güvenliği yasa ve yönetmelikleri ile iletişim teknolojilerini takip eder
16
Mesleki etik değerlerine uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektrik enerjisinin önemi Konunun ders notlarından okunması Anlatım
2 Elektrik akımının etkileri Konunun ders notlarından okunması Anlatım
3 Elektrik devresi değerleri ve birimleri Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
4 Akım ve gerilim ölçülmesi Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
5 Bir iletkenin direnci ve hesabı Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 Ohm kanunu direnç bağlantıları Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
7 Kirşoff kanunları Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
8 Vize Sınavı
9 Doğru akım Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
10 Alternatif akım ve akım kaynakları Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
11 Elektrik devrelerinde iş ve güç Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
12 Elektrik çarpmalarında ilk yardım Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 Elektrik yanıklarına karşı tedbirler Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
14 Elektrik akımının insan üzerindeki etkileri Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
15 Elektrik kaynaklı yangınlara karşı önlemler Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar