DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Afet Yönetimi II SSI   160 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Murat KULOĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MURAT KULOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Afet yönetimi hakkında bilgi edinmek
Dersin İçeriği
Afet ve afet yönetimi kavramları,Afet denklemi ve afet çeşitleri,Afetlere hazırlıklı olma çalışmaları, Afetlerde zarar azaltma,müdahale, iyileştirme ve yeniden inşa çalışmaları,Afet Planları, SWOT analizi,Afetlerde erken uyarı ve bilgi sistemleri, Afetlerle mücadelede toplum desteği, Afet eğitimi ve tatbikatlar, Afetler ve basın,Ülkemizde afet yönetimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Afet ve afet yönetimi kavramlarını bilir
2) Afet denklemini ve afet çeşitlerini bilir
3) Afetlerde hazırlıklı olma, zarar azaltma,müdahale, iyileştirme ve yeniden inşa çalışmalarını bilir
4) Afet planlarını ve SWOT analizini bilir
5) Afetlerde erken uyarı ve bilgi sistemlerini bilir
6) Afetlerle mücadelede toplum desteğinin önemini bilir
7) Ülkemizde afet yönetimini bilir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yanma ve yangın kimyasını açıklar
2
İlk yardım ve kurtarma tekniklerini uygular
3
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik temel kanun ve yönetmelikleri açıklar
4
Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte kullanılan ekipmanları bilir
5
Yangın önlemede kullanılan aktif ve pasif önlemleri uygular
6
Afetlere karşı kurtarma araç ve metodlarının kullanım tekniklerini uygular
7
Yangın önleme ve denetleme çalışmaları yapar
8
Yangın söndürme cihazlarıyla başlangıç yangınlarına müdahaleyi yapar
9
Hava teneffüs cihazlarını kullanır
10
Yangın kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanır
11
İlkyardım ve kurtarma ekipmanlarını kullanır
12
Yangın sonrası inceleme ve yangın raporu hazırlamasını yapar
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur
14
İtfaiyeciliğin bağlayıcı kanun, yönetmelik ve yönergelerini takip eder ve gelişen teknolojiye uygunluk sağlayabilmesi için yenilikler önerir
15
İş güvenliği yasa ve yönetmelikleri ile iletişim teknolojilerini takip eder
16
Mesleki etik değerlerine uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Afet ve afet yönetimi kavramları Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Yazılı Sınav
2 Afet denklemi ve afet çeşitleri Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Yazılı Sınav
3 Afetlerde hazırlıklı olma, zarar azaltma,müdahale, iyileştirme ve yeniden inşa çalışmaları Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Yazılı Sınav
4 Afetlerde hazırlıklı olma, zarar azaltma,müdahale, iyileştirme ve yeniden inşa çalışmaları Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Yazılı Sınav
5 Afetlerde hazırlıklı olma, zarar azaltma,müdahale, iyileştirme ve yeniden inşa çalışmaları Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Yazılı Sınav
6 Afet Planları Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Yazılı Sınav
7 Afet Planları Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav
9 SWOT analizi Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Yazılı Sınav
10 SWOT analizi Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
11 Afetlerde erken uyarı ve bilgi sistemleri Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Yazılı Sınav
12 Afetlerle mücadelede toplum desteği Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Yazılı Sınav
13 Afet eğitimi ve tatbikatlar Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
14 Afetler ve basın Konunun ders notlarından okunması
15 Ülkemizde afet yönetimi Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar