DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliği II SSI   258 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Murat KULOĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MURAT KULOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi edinmek
Dersin İçeriği
İş sağlığı ve güvenliğinin kavramı, önem, amaçları, ilkeleri ve hizmetleri,Risk kavramı ve yönetimi,Fiziksel, ergonomik, kimyasal, biyolojik, psikososyal risk faktörleri,Elektrik tehlikeleri ve riskleri,İş ekipmanın kullanımı,Sağlık ve güvenlik işaretleri,Kişisel koruyucu donanımlar,Acil durum ekipleri,İlk yardım, Yangın ve yangından korunma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş sağlığı ve güvenliğinin kavramı, önemi, amaçlarını, ilkelerini ve hizmetlerini bilir
2) Risk kavramını ve yönetimini bilir
3) Fiziksel, ergonomik, kimyasal, biyolojik, psikososyal risk faktörlerini bilir
4) Elektrik tehlikelerini ve risklerini bilir
5) Sağlık ve güvenlik işaretlerini bilir
6) Kişisel koruyucu donanımları bilir
7) Acil durum ekiplerini bilir
8) ilk yardım yapabilir
9) Yangın ve yangından korunmayı bilir
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yanma ve yangın kimyasını açıklar
2
İlk yardım ve kurtarma tekniklerini uygular
3
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik temel kanun ve yönetmelikleri açıklar
4
Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte kullanılan ekipmanları bilir
5
Yangın önlemede kullanılan aktif ve pasif önlemleri uygular
6
Afetlere karşı kurtarma araç ve metodlarının kullanım tekniklerini uygular
7
Yangın önleme ve denetleme çalışmaları yapar
8
Yangın söndürme cihazlarıyla başlangıç yangınlarına müdahaleyi yapar
9
Hava teneffüs cihazlarını kullanır
10
Yangın kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanır
11
İlkyardım ve kurtarma ekipmanlarını kullanır
12
Yangın sonrası inceleme ve yangın raporu hazırlamasını yapar
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur
14
İtfaiyeciliğin bağlayıcı kanun, yönetmelik ve yönergelerini takip eder ve gelişen teknolojiye uygunluk sağlayabilmesi için yenilikler önerir
15
İş güvenliği yasa ve yönetmelikleri ile iletişim teknolojilerini takip eder
16
Mesleki etik değerlerine uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş sağlığı ve güvenliğinin kavramı, önem, amaçları, ilkeleri ve hizmetleri Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Yazılı Sınav
2 Risk kavramı ve yönetimi Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Yazılı Sınav
3 Fiziksel ve ergonomik risk faktörleri Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Yazılı Sınav
4 Kimyasal risk faktörleri Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
5 Biyolojik risk faktörleri Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Yazılı Sınav
6 Psikososyal risk faktörleri Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Yazılı Sınav
7 Elektrik tehlikeleri ve riskleri Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav
9 İş ekipmanın kullanımı Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Yazılı Sınav
10 Sağlık ve güvenlik işaretleri Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Yazılı Sınav
11 Kişisel koruyucu donanımlar Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Yazılı Sınav
12 Acil durum ekipleri Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Yazılı Sınav
13 İlkyardım Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
14 İlkyardım Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
15 Yangın ve yangından korunma Konunun ders notlarından okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar