DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Kimya SSI   156 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Murat TÜRK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.MURAT TÜRK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Atomun yapısı, madde ve özellikleri ve Kimyanın temel kanunları hakkında bilgi edinmek
Dersin İçeriği
Atomun yapısı, Madde ve özellikleri, Bileşiklerin adlandırılması ve kimyasal formüllerinin yazımı, Periyodik tablo, Atomların elektron yapısı, Kimyasal bağlar, Kimyanın temel kanunları, Atom ağırlığı, Molekül ağırlığı, Mol kavramı, Kaba formül ve gerçek formül hesapları, Sulu çözeltiler, Konsantrasyon hesapları, İndirgeme ve yükseltgeme reaksiyonları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Atomun yapısı öğrenir.
2) Madde ve özelliklerini öğrenir
3) Bileşiklerin adlandırılması ve kimyasal formüllerinin yazımını öğrenir
4) Periyodik tabloyu öğrenir
5) Atomların elektron yapısını öğrenir
6) Kimyasal bağları öğrenir
7) Kimyanın temel kanunlarını öğrenir
8) Kimyanın temel kanunlarını öğrenir
9) Mol kavramını öğrenir
10) Mol kavramını öğrenir
11) Çözeltileri öğrenir
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yanma ve yangın kimyasını açıklar
2
İlk yardım ve kurtarma tekniklerini uygular
3
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik temel kanun ve yönetmelikleri açıklar
4
Sivil Savunma ve İtfaiyecilikte kullanılan ekipmanları bilir
5
Yangın önlemede kullanılan aktif ve pasif önlemleri uygular
6
Afetlere karşı kurtarma araç ve metodlarının kullanım tekniklerini uygular
7
Yangın önleme ve denetleme çalışmaları yapar
8
Yangın söndürme cihazlarıyla başlangıç yangınlarına müdahaleyi yapar
9
Hava teneffüs cihazlarını kullanır
10
Yangın kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanır
11
İlkyardım ve kurtarma ekipmanlarını kullanır
12
Yangın sonrası inceleme ve yangın raporu hazırlamasını yapar
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur
14
İtfaiyeciliğin bağlayıcı kanun, yönetmelik ve yönergelerini takip eder ve gelişen teknolojiye uygunluk sağlayabilmesi için yenilikler önerir
15
İş güvenliği yasa ve yönetmelikleri ile iletişim teknolojilerini takip eder
16
Mesleki etik değerlerine uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Atomun yapısı Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Madde ve özellikleri Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Bileşiklerin adlandırılması ve kimyasal formüllerinin yazımı Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Periyodik tablo Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Atomların elektron yapısı Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Kimyasal bağlar Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Kimyanın temel kanunları Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notları Yazılı Sınav
9 Atom ağırlığı Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Molekül ağırlığı Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Mol kavramı Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Kaba formül ve gerçek formül hesapları Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Sulu çözeltiler Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Konsantrasyon hesapları Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 İndirgeme ve yükseltgeme reaksiyonları Ders notları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar