DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma ve Yöntem Teknikleri BLP   160 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Berin YENİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BERİN YENİ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.BERİN YENİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
 Bu derste öğrenciye araştırma yapma yeterliliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu ders, bilimsel araştırmanın kavramları , teknik ve yöntemleri ile rapor hazırlamayı içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel araştırmanın önemini ve etik ilkelerini açıklar.
2) Problem çözme sürecinin adımlarını bilir.
3) Araştırma durumuna uygun problem cümlesi ya da hipotez belirler.
4) Araştırmanın amaçları doğrultusunda veri toplama aracı geliştirir.
5) Araştırmanın amaçları doğrultusunda veri toplama aracı geliştirir
6) Araştırma problemine uygun çözüm yollarını ve analiz tekniklerini bilir.
7) Nicel ve nitel araştırmaları temel özellikleri açısından karşılaştırır
8) Araştırmanın raporlaştırılmasında dikkat edilecek hususları bilir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı ile ilgili planlamada görev alır
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilir; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, bilgi ve becerileri kullanabildiğini gösterir
3
Kelime işlemci, hesap tablosu, sunu, veritabanı ve çeşitli yazılımları kurar ve kullanır
4
Kodlama yapar, internet ve ağ ile ilgili cihazların montajını yapar
5
Alanında yeterli olacak düzeyde Türkçe ve yabancı dil bilgisine sahip olur
6
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirir ve denetler
7
Bilgisayarda karşılaşılan yazılım ve basit donanım arızalarını tespit eder ve uzmanlık gerektirmeyen sorunları çözer
8
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanır
9
Bilgisayar Teknolojisi ile ilgili tasarım ve uygulamaları takım çalışmasıyla oluşturur, ilgili kişi ve kurumlara sunar
10
Analitik ve sosyal düşünme yeteneği kazanır ve alanı ile ilgili bilgi ve becerilerini yönetmeliklere uygun kullanarak Ülke ekonomisine katkıda bulunur
11
Kamu ve özel sektör iş alanlarında mesleki bağlantıları sağlar ve karar alma sürecinde sosyal ve mesleki alanda uygun araçları kullanır
12
İnternet ve çeşitli iletişim teknolojilerini kullanarak araştırma yapar
13
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterir
14
İnsan ilişkileri ve girişimcilik temel kavramları doğrultusunda ekip çalışması yapar
15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
16
Bilgisayar Teknolojileri alanındaki çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm yolları bulma yeteneğini kazandığını gösterir
17
Yazılım, donanım ve ağ keşiflerinde görev alır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1  Bilimsel Araştırmanın Temelleri Ders içeriğini dikkate alarak gerekli hazırlıkları yapmak. Anlatım
Gösteri
Benzetim
Örnek Olay
2  Araştırmada Etik ilkeler Ders içeriğini dikkate alarak gerekli hazırlıkları yapmak. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Benzetim
Ödev
3  Araştırma Probleminin Tanımlanması Ders içeriğini dikkate alarak gerekli hazırlıkları yapmak. Anlatım
Gösteri
Örnek Olay
Ödev
4  Araştırma Evreni ve Örneklem Ders içeriğini dikkate alarak gerekli hazırlıkları yapmak. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Ödev
5  Veri Toplama Araçları Ders içeriğini dikkate alarak gerekli hazırlıkları yapmak. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Problem Çözme
Ödev
6  Ölçme, Ölçek, Geçerlik ve Güvenirlik Ders içeriğini dikkate alarak gerekli hazırlıkları yapmak. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
7 Araştırma süreci Ders içeriğini dikkate alarak gerekli hazırlıkları yapmak. Anlatım
Gösteri
Benzetim
Ödev
8 Ara Sınav Ders içeriğini dikkate alarak gerekli hazırlıkları yapmak. Anlatım
Benzetim
Problem Çözme
Ödev
9 Ara sınav Konu tekrarı ve Ara Sınav Yazılı Sınav
10  Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri Ders içeriğini dikkate alarak gerekli hazırlıkları yapmak. Anlatım
Gösteri
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
11  Veri Analizi Ders içeriğini dikkate alarak gerekli hazırlıkları yapmak. Anlatım
Benzetim
Örnek Olay
Ödev
12  Bulgular ve Yorum Ders içeriğini dikkate alarak gerekli hazırlıkları yapmak. Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Ödev
13  Araştırma Sonuçlarının Raporlaştırılması Ders içeriğini dikkate alarak gerekli hazırlıkları yapmak. Anlatım
Tartışma
Problem Çözme
Ödev
14 Araştırma önerileri Ders içeriğini dikkate alarak gerekli hazırlıkları yapmak. Anlatım
Örnek Olay
Ödev
15 Örnek araştırma raporu incelemesi Ders içeriğini dikkate alarak gerekli hazırlıkları yapmak. Anlatım
Gösteri
Örnek Olay
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu tekrarı ve Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar