DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yazılım Mimarileri BLP   258 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Berin YENİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BERİN YENİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenciye, yazılım mimarileri ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Yazılım Mimarisi, öğrencilere büyük yazılım sistemlerinin analizi ve tasarımında yer alan ilke ve kavramları sağlayacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yazılım, yazılım mimarisi gibi kavramları bilir.
2) Temel yazılım mimarilerini bilir.
3) Bir yazılımın dayalı olduğu yazılım mimarisi özelliklerini anlar.
4) UML kullanarak bir uygulamanın özelliklerini ve tasarımını ifade eder
5) Nesneye yönelik tasarım tekniklerini anlar
6) Temel yazılım geliştirme modellerini bilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bilgisayar yazılımı ve donanımı ile ilgili planlamada görev alır
2
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilir; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, bilgi ve becerileri kullanabildiğini gösterir
3
Kelime işlemci, hesap tablosu, sunu, veritabanı ve çeşitli yazılımları kurar ve kullanır
4
Kodlama yapar, internet ve ağ ile ilgili cihazların montajını yapar
5
Alanında yeterli olacak düzeyde Türkçe ve yabancı dil bilgisine sahip olur
6
Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirir ve denetler
7
Bilgisayarda karşılaşılan yazılım ve basit donanım arızalarını tespit eder ve uzmanlık gerektirmeyen sorunları çözer
8
Sözel, sayısal ve grafiksel anlatımla uygun teknikleri kullanır
9
Bilgisayar Teknolojisi ile ilgili tasarım ve uygulamaları takım çalışmasıyla oluşturur, ilgili kişi ve kurumlara sunar
10
Analitik ve sosyal düşünme yeteneği kazanır ve alanı ile ilgili bilgi ve becerilerini yönetmeliklere uygun kullanarak Ülke ekonomisine katkıda bulunur
11
Kamu ve özel sektör iş alanlarında mesleki bağlantıları sağlar ve karar alma sürecinde sosyal ve mesleki alanda uygun araçları kullanır
12
İnternet ve çeşitli iletişim teknolojilerini kullanarak araştırma yapar
13
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterir
14
İnsan ilişkileri ve girişimcilik temel kavramları doğrultusunda ekip çalışması yapar
15
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
16
Bilgisayar Teknolojileri alanındaki çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm yolları bulma yeteneğini kazandığını gösterir
17
Yazılım, donanım ve ağ keşiflerinde görev alır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yazılım Mimarisine Giriş Ders içeriğini dikkate alarak gerekli hazırlıkları yapmak. Anlatım
Örnek Olay
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
2 Yazılım Mimarilerinin Bağlamları Ders içeriğini dikkate alarak gerekli hazırlıkları yapmak. Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
3 Kalite Niteliklerini Anlama Ders içeriğini dikkate alarak gerekli hazırlıkları yapmak. Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
Ödev
4 UML Yazılım Tasarımı Ders içeriğini dikkate alarak gerekli hazırlıkları yapmak. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Benzetim
Ödev
5 Yazılım Mimarisinde Temel İlkeler Ders içeriğini dikkate alarak gerekli hazırlıkları yapmak. Anlatım
Gösteri
Benzetim
Örnek Olay
Ödev
6 Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü Ders içeriğini dikkate alarak gerekli hazırlıkları yapmak. Anlatım
Gösteri
Örnek Olay
Ödev
7 Yazılım Süreç Modelleri Ders içeriğini dikkate alarak gerekli hazırlıkları yapmak. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Benzetim
Ödev
8 Ara Sınav Ders içeriğini dikkate alarak gerekli hazırlıkları yapmak. Anlatım
Gösteri
Benzetim
Ödev
9 Ara Sınav Konu tekrarı ve Ara Sınav Yazılı Sınav
10 Katmanlı Mimari Tasarım Ders içeriğini dikkate alarak gerekli hazırlıkları yapmak. Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Ödev
11 Sunum Katmanı Ders içeriğini dikkate alarak gerekli hazırlıkları yapmak. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Benzetim
Örnek Olay
Ödev
12 İş Katmanı Ders içeriğini dikkate alarak gerekli hazırlıkları yapmak. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Örnek Olay
Ödev
13 Veri Katmanı Ders içeriğini dikkate alarak gerekli hazırlıkları yapmak. Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Örnek Olay
Ödev
14 Servis Katmanı Ders içeriğini dikkate alarak gerekli hazırlıkları yapmak. Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
Portfolyo
15 Proje Sunumları Ders içeriğini dikkate alarak gerekli hazırlıkları yapmak. Tartışma
Gösteri
Ödev
Portfolyo
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu tekrarı ve Final Sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar