Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17 ÖK18 ÖK19 ÖK20
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
(INT168)
- - - - - - - - - - - - - - - 5 5 - 4 5
Arazi Ölçmeleri
(INT259)
- - - - - - - - - - - 5 - - - - - - - -
Atık Sular
(INT266)
3 3 2 3 3 3 2 2 1 1 2 1 4 5 3 4 3 1 4 4
Beton Teknolojisi
(INT156)
3 - 5 - - - 2 - - - - - - - 2 - - - - 2
Betonarme
(INT253)
3 4 4 - 5 - - - - - - - - - - - - - - -
Bilgisayar Destekli Çizim
(INT251)
- - - - 5 - - - - 5 - - - - - - 5 - - -
Bilgisayar Destekli Tasarım
(INT250)
- - - - 5 - - - - 5 - - - - - - 5 - - -
Çelik Yapılar
(INT258)
4 3 3 - 4 - - - - - - - - - - - - - - -
İmar Bilgisi
(INT161)
- - - - - 4 - - - - - 5 - - - - - - - -
İnşaat Jeolojisi
(INT159)
4 - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - -
İş Sağlığı ve Güvenliği
(INT260)
5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5
Karayol İnşaatı
(INT263)
- - 5 4 5 4 5 - 5 - - - - 4 - - - - - -
Kentsel Dönüşüm
(INT261)
- 4 3 - - - 4 - - - - - - 4 - - - - - -
Matematik I
(INT167)
5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Matematik-II
(INT170)
5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mekanik ve Statik
(INT155)
5 - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - -
Mesleki Uygulamalar
(INT153)
- 5 - 5 4 - - - 4 - - 4 - - - - - - - -
Mukavemet
(INT152)
4 - 4 - 5 - - - - - - - - - 3 - - - - -
Proje Etüdü ve Uygulaması
(INT267)
- 4 - - 5 5 5 4 5 4 4 - - - - - - - - -
Su Temini ve İletimi
(INT265)
3 3 - - - 3 - 4 5 - - 5 - - 3 - - - - -
Şantiye Organizasyonu
(INT257)
- 3 - 5 4 5 - 5 4 - - - 5 4 - - - - - -
Temel İnşaatı
(INT268)
4 - 4 - 5 - 5 - 5 - - - - - - - - - - -
Yapı Denetimi
(INT158)
- - - 5 4 5 - - - 4 - - - - - - 5 - - -
Yapı Malzemeleri
(INT157)
3 - 5 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yapı Metrajı ve Maliyeti
(INT256)
- - - 5 - 5 - - 5 - - - - - - - - - - -
Yapı Onarım ve Güçlendirme
(INT264)
- 3 - 4 5 5 4 - - 4 - - - 4 - - - - - -
Yapı Statiği
(INT154)
4 - - - 5 - 3 - - - - - - - - - - - - -
Zemin Mekaniği II
(INT252)
4 - 5 - - - 5 - - - - - - - - - - - - -
Zemin Mekaniği-I
(INT255)
5 - 5 - - - 5 - - - - - - - - - - - - -
Zeminlerin İyileştirilmesi
(INT254)
4 - 5 - - - 5 - - - - - - - - - - - - -
İlişkili ders sayısı / 30 17 9 13 7 15 9 11 4 8 6 2 5 2 5 4 2 5 1 2 4
İlişki ağırlığı 68325531683945153423620921119231816
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir