DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Betonarme INT   253 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mahmut Tansu KAYA
Dersi Verenler
İSMAİL ÜNSAL1. Öğretim Grup:A
İSMAİL ÜNSAL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Betonarmeyi oluşturan malzemelerin davranış ilkelerini, betonarme ile ilgili hesaplamları öğretmek
Dersin İçeriği
Betonarmenin tanımlanması ve semboller, Betonarmenin uygulama alanları, avantajları ve dezavantajları, Betonarme yapılara ilişkin yönetmelikler ve standartlar, Betonarmeyi oluşturan malzemeler, beton ve donatının özellikleri, Taşıyıcı sistem seçimi, Temel çeşitleri (Tekil temel seçim ilkeleri, hesapları ve detay çizimleri), Temel çeşitleri (Sürekli temel seçim ilkeleri, hesapları ve detay çizimleri), Temel çeşitleri (Radye temel seçim ilkeleri, hesapları ve detay çizimleri), Yapılara etkiyen yükler, Kesit Hesapları (Normal kuvvet, eğilme momenti, kesme kuvveti, burulma momenti etkisi), Kolonlar, kolonların betonarme hesapları, Kirişler, kirişlerin betonarme hesapları, Döşemeler, döşemelerin betonarme hesapları, Perde duvarlar ve merdivenler, perde duvarlar ve merdivenlerin betonarme hesapları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Betonarmeyi oluşturan malzemelerin davranış ilkelerini, betonarme ile ilgili hesaplamları öğrenir
2) Betonarmenin uygulama alanları, avantajları ve dezavantajlarını öğrenir
3) Betonarme yapılara ilişkin yönetmelikler ve standartları öğrenir
4) Betonarmeyi oluşturan malzemeler, beton ve donatının özelliklerini öğrenir
5) Temel çeşitlerini öğrenir
6) Yapılara etkiyen yükleri öğrenir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Teknolojisi alanında temel düzeydeki bilgileri öğrenir
X
2
Yapılara yönelik sınıflandırmayı, bu sınıflandırmaya göre kullanılacak inşa yöntemlerini, binaların proje ve şartnamelerine uygun olarak inşa edilmesini, inşaat teknolojisine ilişkin çalışmaların yürütülmesinde inşaat teknikerinden beklenen görevleri yerine getirecek bilgileri öğrenir
X
3
Binaların inşasında kullanılan ana malzemeleri, malzemelerin özelliklerini, zeminlerin sınıflandırılmasını öğrenir
X
4
Kendi alanını kapsayacak şekilde proje, şartname, sigorta, vergi ve sağlık kuruluşlarıyla ilgili mevzuatları, inşaat işlerine yönelik ihale süreçlerini ve sözleşmelerin ana bileşenlerini öğrenir
5
Yapılara yönelik mimari ve statik projeleri, şartnameleri, sözleşmeleri, zeminelere yönelik etüd raporlarını yorumlar
X
6
İnşaat işleri ile ilgili olarak resmi kurumlarla yapılan bürokratik işlemleri öğrenir
7
Bina inşaatı veya zemin işlerine yönelik çalışmalarda karşılaşılan genel sorunları teorik bilgi ve becerileri kullanmak suretiyle belirleyerek, çözüm önerileri geliştirir
8
Şantiyede yapılan inşa çalışmaları ile ilgili elde ettiği verileri yorumlayarak gelişmeler hakkında üstlerine rapor sunar
9
Yapıya ilişkin metraj ve keşif işlemlerini yaparak hakediş düzenler
10
İlgili teknik elemanlar tarafından hazırlıkları yapılmış mimari ve betonarme projelerin çizimlerini yapar
11
İnşaat teknolojisi ile ilgili tasarımları, uygulamaları veya düşüncelerini varsa sorunlara ilişkin çözüm önerilerini çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve servis sağladıkları kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatır
12
İnşaat arazisinin topoğrafik yapısını değerlendirerek bu yapıyı tespit etmeye yarayacak ölçüm aletlerini kullanır
13
Kazanmış olduğu bilgi ve becerileri kullanarak bağımsız olarak çalışabilir, altında çalışan personelleri denetler
14
İnşaat teknolojisi ile ilgili proje, uygulama ve çalışmaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilir ve buna uygun olarak takım çalışması yapar
15
İnşaat teknolojisi ile ilgili konularda bilgilerine eleştirel bir yaklaşımla bakar
16
Her zaman bilgi alışverişi yaparak öğrenmeyi gerektiren durumları belirleyebilir ve böylece sürekli öğrenme bilinci kazanır
17
Temel bilgisayar kullanımı becerisine sahip olmanın yanısıra office ve veritabanı programlarını kullanır
18
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Beraberinde çalıştığı personeller yanında halk ile de ilişki kuracak iletişim becerilerini kazanır
20
Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği, kalite güvencesi ve standardı, çevre koruma bilgisi ve etik değerlere sahip olmanın yanında toplumsal, bilimsel ve ahlaki değerleri gözetme bilinci de kazanır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Betonarmenin tanımlanması ve semboller Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Betonarmenin uygulama alanları, avantajları ve dezavantajları Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Betonarme yapılara ilişkin yönetmelikler ve standartlar Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Betonarmeyi oluşturan malzemeler, beton ve donatının özellikleri Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Taşıyıcı sistem seçimi Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Temel çeşitleri (Tekil temel seçim ilkeleri, hesapları ve detay çizimleri) Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Temel çeşitleri (Sürekli temel seçim ilkeleri, hesapları ve detay çizimleri) Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
9 Temel çeşitleri (Radye temel seçim ilkeleri, hesapları ve detay çizimleri) Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
10 Yapılara etkiyen yükler Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Kesit Hesapları (Normal kuvvet, eğilme momenti, kesme kuvveti, burulma momenti etkisi) Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Kolonlar, kolonların betonarme hesapları Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Kirişler, kirişlerin betonarme hesapları Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Döşemeler, döşemelerin betonarme hesapları Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Perde duvarlar ve merdivenler, perde duvarlar ve merdivenlerin betonarme hesapları Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar