DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kentsel Dönüşüm INT   261 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Ali GÖKOĞLU
Dersi Verenler
SUPHİ CİVELEK1. Öğretim Grup:A
SUPHİ CİVELEK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde kentlerin sağlıklı ve estektiksel bir yaşam ortamı haline gelmesi için gerekli bilgileri öğretmek
Dersin İçeriği
Kentsel dönüşümün tanımı ve amaçları, 6306 sayılı ((Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ve kanunun uygulama yönetmeliği), 5543 sayılı (İskan Kanunu), 5393 sayılı (Belediye Kanunu), Riskli binaların tespit edilmesi hakkındaki esaslar (Yönetmelikler), 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapıların tespiti için yetki verilen kurum ve kuruluşlar, Riskli bina tespit uygulaması - riskli bina tespit raporu (Betonarme Bina), Riskli bina tespit uygulaması - riskli bina tespit raporu (Yığma Bina), Riskli bina tespit raporu incelemesi ve bildirim süreci, İtiraz ve yıkım süreçleri, Yeniden Yapılaşma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde kentlerin sağlıklı ve estektiksel bir yaşam ortamı haline gelmesi için gerekli bilgileri öğrenir
2) 6306 sayılı (Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında) kanunu öğrenir
3) 5543 sayılı kanunu (İskan Kanunu) öğrenir
4) Riskli binaların tespit edilmesi hakkındaki esasları (Yönetmelikler) bilir
5) Riskli bina tespit uygulaması yapar, riskli bina tespit raporu hazırlar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Teknolojisi alanında temel düzeydeki bilgileri öğrenir
2
Yapılara yönelik sınıflandırmayı, bu sınıflandırmaya göre kullanılacak inşa yöntemlerini, binaların proje ve şartnamelerine uygun olarak inşa edilmesini, inşaat teknolojisine ilişkin çalışmaların yürütülmesinde inşaat teknikerinden beklenen görevleri yerine getirecek bilgileri öğrenir
X
3
Binaların inşasında kullanılan ana malzemeleri, malzemelerin özelliklerini, zeminlerin sınıflandırılmasını öğrenir
X
4
Kendi alanını kapsayacak şekilde proje, şartname, sigorta, vergi ve sağlık kuruluşlarıyla ilgili mevzuatları, inşaat işlerine yönelik ihale süreçlerini ve sözleşmelerin ana bileşenlerini öğrenir
5
Yapılara yönelik mimari ve statik projeleri, şartnameleri, sözleşmeleri, zeminelere yönelik etüd raporlarını yorumlar
6
İnşaat işleri ile ilgili olarak resmi kurumlarla yapılan bürokratik işlemleri öğrenir
7
Bina inşaatı veya zemin işlerine yönelik çalışmalarda karşılaşılan genel sorunları teorik bilgi ve becerileri kullanmak suretiyle belirleyerek, çözüm önerileri geliştirir
X
8
Şantiyede yapılan inşa çalışmaları ile ilgili elde ettiği verileri yorumlayarak gelişmeler hakkında üstlerine rapor sunar
9
Yapıya ilişkin metraj ve keşif işlemlerini yaparak hakediş düzenler
10
İlgili teknik elemanlar tarafından hazırlıkları yapılmış mimari ve betonarme projelerin çizimlerini yapar
11
İnşaat teknolojisi ile ilgili tasarımları, uygulamaları veya düşüncelerini varsa sorunlara ilişkin çözüm önerilerini çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve servis sağladıkları kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatır
12
İnşaat arazisinin topoğrafik yapısını değerlendirerek bu yapıyı tespit etmeye yarayacak ölçüm aletlerini kullanır
13
Kazanmış olduğu bilgi ve becerileri kullanarak bağımsız olarak çalışabilir, altında çalışan personelleri denetler
14
İnşaat teknolojisi ile ilgili proje, uygulama ve çalışmaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilir ve buna uygun olarak takım çalışması yapar
X
15
İnşaat teknolojisi ile ilgili konularda bilgilerine eleştirel bir yaklaşımla bakar
16
Her zaman bilgi alışverişi yaparak öğrenmeyi gerektiren durumları belirleyebilir ve böylece sürekli öğrenme bilinci kazanır
17
Temel bilgisayar kullanımı becerisine sahip olmanın yanısıra office ve veritabanı programlarını kullanır
18
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Beraberinde çalıştığı personeller yanında halk ile de ilişki kuracak iletişim becerilerini kazanır
20
Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği, kalite güvencesi ve standardı, çevre koruma bilgisi ve etik değerlere sahip olmanın yanında toplumsal, bilimsel ve ahlaki değerleri gözetme bilinci de kazanır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kentsel dönüşümün tanımı ve amaçları Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 6306 sayılı kanun (Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun) Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 6306 sayılı kanun (Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanunun uygulama yönetmeliği) Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 5543 sayılı kanun (İskan Kanunu) Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 5393 sayılı kanun (Belediye Kanunu) Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Riskli binaların tespit edilmesi hakkındaki esaslar (Yönetmelikler) Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapıların tespiti için yetki verilen kurum ve kuruluşlar Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
9 Riskli bina tespit uygulaması, riskli bina tespit raporu (Betonarme Bina) Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Yazılı Sınav
Proje / Tasarım
10 Riskli bina tespit uygulaması, riskli bina tespit raporu (Betonarme Bina) Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Riskli bina tespit uygulaması, riskli bina tespit raporu (Yığma Bina) Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Riskli bina tespit uygulaması, riskli bina tespit raporu (Yığma Bina) Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Riskli bina tespit raporu incelemesi ve bildirim süreci Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 İtiraz ve yıkım süreçleri Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Yeniden Yapılaşma Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar