DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Proje Etüdü ve Uygulaması INT   267 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mahmut Tansu KAYA
Dersi Verenler
SUPHİ CİVELEK1. Öğretim Grup:A
SUPHİ CİVELEK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Proje etüdü ve uygulama aşamalarında temel bilgi ve becerileri kazandırmak
Dersin İçeriği
Proje fikrinin doğması, Proje fizibilite (yapılabilirliği) çalışmaları, Projenin tasarlanması ve onay alması, Proje planlaması, Projelerin yürütülmesi (uygulanması) ve kontrol, Projenin bitirilmesi ve teslimi, Mimari projelerin incelenmesi (Büro ve arazide), Statik projelerin incelenmesi (Büro ve arazide), Tesisat projelerinin incelenmesi (Büro ve arazide)

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Proje etüdü ve uygulama aşamalarında temel bilgi ve becerileri kazanır
2) Proje fizibilite (yapılabilirliği) çalışmaları yapar
3) Proje planlaması
4) Projelerin yürütülmesi (uygulanması) ve kontrol
5) Mimari projelerin inceler (Büro ve arazide)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Teknolojisi alanında temel düzeydeki bilgileri öğrenir
2
Yapılara yönelik sınıflandırmayı, bu sınıflandırmaya göre kullanılacak inşa yöntemlerini, binaların proje ve şartnamelerine uygun olarak inşa edilmesini, inşaat teknolojisine ilişkin çalışmaların yürütülmesinde inşaat teknikerinden beklenen görevleri yerine getirecek bilgileri öğrenir
X
3
Binaların inşasında kullanılan ana malzemeleri, malzemelerin özelliklerini, zeminlerin sınıflandırılmasını öğrenir
4
Kendi alanını kapsayacak şekilde proje, şartname, sigorta, vergi ve sağlık kuruluşlarıyla ilgili mevzuatları, inşaat işlerine yönelik ihale süreçlerini ve sözleşmelerin ana bileşenlerini öğrenir
5
Yapılara yönelik mimari ve statik projeleri, şartnameleri, sözleşmeleri, zeminelere yönelik etüd raporlarını yorumlar
X
6
İnşaat işleri ile ilgili olarak resmi kurumlarla yapılan bürokratik işlemleri öğrenir
X
7
Bina inşaatı veya zemin işlerine yönelik çalışmalarda karşılaşılan genel sorunları teorik bilgi ve becerileri kullanmak suretiyle belirleyerek, çözüm önerileri geliştirir
X
8
Şantiyede yapılan inşa çalışmaları ile ilgili elde ettiği verileri yorumlayarak gelişmeler hakkında üstlerine rapor sunar
X
9
Yapıya ilişkin metraj ve keşif işlemlerini yaparak hakediş düzenler
X
10
İlgili teknik elemanlar tarafından hazırlıkları yapılmış mimari ve betonarme projelerin çizimlerini yapar
X
11
İnşaat teknolojisi ile ilgili tasarımları, uygulamaları veya düşüncelerini varsa sorunlara ilişkin çözüm önerilerini çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve servis sağladıkları kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatır
X
12
İnşaat arazisinin topoğrafik yapısını değerlendirerek bu yapıyı tespit etmeye yarayacak ölçüm aletlerini kullanır
13
Kazanmış olduğu bilgi ve becerileri kullanarak bağımsız olarak çalışabilir, altında çalışan personelleri denetler
14
İnşaat teknolojisi ile ilgili proje, uygulama ve çalışmaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilir ve buna uygun olarak takım çalışması yapar
15
İnşaat teknolojisi ile ilgili konularda bilgilerine eleştirel bir yaklaşımla bakar
16
Her zaman bilgi alışverişi yaparak öğrenmeyi gerektiren durumları belirleyebilir ve böylece sürekli öğrenme bilinci kazanır
17
Temel bilgisayar kullanımı becerisine sahip olmanın yanısıra office ve veritabanı programlarını kullanır
18
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Beraberinde çalıştığı personeller yanında halk ile de ilişki kuracak iletişim becerilerini kazanır
20
Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği, kalite güvencesi ve standardı, çevre koruma bilgisi ve etik değerlere sahip olmanın yanında toplumsal, bilimsel ve ahlaki değerleri gözetme bilinci de kazanır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Proje fikrinin doğması Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Proje fikrinin doğması Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Proje fizibilite (yapılabilirliği) çalışmaları Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Proje fizibilite (yapılabilirliği) çalışmaları Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Projenin tasarlanması ve onay alması Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Proje planlaması Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Projelerin yürütülmesi (uygulanması) ve kontrol Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
9 Projenin bitirilmesi ve teslimi Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Yazılı Sınav
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
10 Mimari projelerin incelenmesi (Büro ve arazide) Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Mimari projelerin incelenmesi (Büro ve arazide) Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Statik projelerin incelenmesi (Büro ve arazide) Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Statik projelerin incelenmesi (Büro ve arazide) Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Tesisat projelerinin incelenmesi (Büro ve arazide) Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Tesisat projelerinin incelenmesi (Büro ve arazide) Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Yazılı Sınav
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar