DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Atık Sular INT   266 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mahmut Tansu KAYA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.MURAT TÜRK1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.Dr.MURAT TÜRK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Atık su ve arıtım yöntemleri hakkında bilgi edinmek
Dersin İçeriği
Atık su, Fiziksel arıtma yöntemleri, Kimyasal arıtma yöntemleri, Biyolojik arıtma yöntemleri anlatılmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Atık su ve özellikleri öğrenir
2) Fiziksel arıtma yöntemlerini öğrenir
3) Kimyasal arıtma yöntemlerini öğrenir
4) Biyolojik arıtma yöntemlerini öğrenir
5) Atık su arıtma tesisinde kullanılan malzemeleri kavrar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Teknolojisi alanında temel düzeydeki bilgileri öğrenir
X
2
Yapılara yönelik sınıflandırmayı, bu sınıflandırmaya göre kullanılacak inşa yöntemlerini, binaların proje ve şartnamelerine uygun olarak inşa edilmesini, inşaat teknolojisine ilişkin çalışmaların yürütülmesinde inşaat teknikerinden beklenen görevleri yerine getirecek bilgileri öğrenir
X
3
Binaların inşasında kullanılan ana malzemeleri, malzemelerin özelliklerini, zeminlerin sınıflandırılmasını öğrenir
X
4
Kendi alanını kapsayacak şekilde proje, şartname, sigorta, vergi ve sağlık kuruluşlarıyla ilgili mevzuatları, inşaat işlerine yönelik ihale süreçlerini ve sözleşmelerin ana bileşenlerini öğrenir
X
5
Yapılara yönelik mimari ve statik projeleri, şartnameleri, sözleşmeleri, zeminelere yönelik etüd raporlarını yorumlar
X
6
İnşaat işleri ile ilgili olarak resmi kurumlarla yapılan bürokratik işlemleri öğrenir
X
7
Bina inşaatı veya zemin işlerine yönelik çalışmalarda karşılaşılan genel sorunları teorik bilgi ve becerileri kullanmak suretiyle belirleyerek, çözüm önerileri geliştirir
X
8
Şantiyede yapılan inşa çalışmaları ile ilgili elde ettiği verileri yorumlayarak gelişmeler hakkında üstlerine rapor sunar
X
9
Yapıya ilişkin metraj ve keşif işlemlerini yaparak hakediş düzenler
X
10
İlgili teknik elemanlar tarafından hazırlıkları yapılmış mimari ve betonarme projelerin çizimlerini yapar
X
11
İnşaat teknolojisi ile ilgili tasarımları, uygulamaları veya düşüncelerini varsa sorunlara ilişkin çözüm önerilerini çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve servis sağladıkları kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatır
X
12
İnşaat arazisinin topoğrafik yapısını değerlendirerek bu yapıyı tespit etmeye yarayacak ölçüm aletlerini kullanır
X
13
Kazanmış olduğu bilgi ve becerileri kullanarak bağımsız olarak çalışabilir, altında çalışan personelleri denetler
X
14
İnşaat teknolojisi ile ilgili proje, uygulama ve çalışmaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilir ve buna uygun olarak takım çalışması yapar
X
15
İnşaat teknolojisi ile ilgili konularda bilgilerine eleştirel bir yaklaşımla bakar
X
16
Her zaman bilgi alışverişi yaparak öğrenmeyi gerektiren durumları belirleyebilir ve böylece sürekli öğrenme bilinci kazanır
X
17
Temel bilgisayar kullanımı becerisine sahip olmanın yanısıra office ve veritabanı programlarını kullanır
X
18
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar
X
19
Beraberinde çalıştığı personeller yanında halk ile de ilişki kuracak iletişim becerilerini kazanır
X
20
Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği, kalite güvencesi ve standardı, çevre koruma bilgisi ve etik değerlere sahip olmanın yanında toplumsal, bilimsel ve ahlaki değerleri gözetme bilinci de kazanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Atık su ve özellikleri Ders notları Anlatım
2 Atık su ve özellikleri Ders notları Anlatım
3 Atık su ve özellikleri Ders notları Anlatım
4 Fiziksel arıtma yöntemleri Ders notları Anlatım
5 Fiziksel arıtma yöntemleri Ders notları Anlatım
6 Fiziksel arıtma yöntemleri Ders notları Anlatım
7 Fiziksel arıtma yöntemleri Ders notları Anlatım
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Kimyasal arıtma yöntemleri Ders notları Anlatım
10 Kimyasal arıtma yöntemleri Ders notları Anlatım
11 Kimyasal arıtma yöntemleri Ders notları Anlatım
12 Biyolojik arıtma yöntemleri Ders notları Anlatım
13 Biyolojik arıtma yöntemleri Ders notları Anlatım
14 Biyolojik arıtma yöntemleri Ders notları Anlatım
15 Biyolojik arıtma yöntemleri Ders notları Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar