DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Zemin Mekaniği II INT   252 4 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Ali GÖKOĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.ALİ GÖKOĞLU1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.Dr.ALİ GÖKOĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Zeminlerin mühendislik davranışlarını standartlara uygun olarak belirlemeyi öğretmek
Dersin İçeriği
Kompaksiyon deneyi, Konsolidasyon deneyi, Tek eksenli (serbest basınç) deneyi, Kesme kutusu deneyi (UU), Kesme kutusu deneyi (CU-CD), Kesme kutusu deneyi sonucunda kayma dayanımı parametrelerinin belirlenmesi, Üç eksenli basınç deneyi (UU), Üç eksenli basınç deneyi (CU-CD), Üç eksenli basınç deneyi sonucunda kayma dayanımı parametrelerinin belirlenmesi, Zeminin taşıma gücünün belirlenmesi, Zemine etkiyen gerilmeler ve zeminin dayanma yapıları üzerine yaptığı basınçlar, Zemin etüd raporunun yazılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Zeminlerin mühendislik davranışlarını standartlara uygun olarak belirlemeyi öğrenir
2) Kompaksiyon deneyini yapmayı öğrenir
3) Konsolidasyon deneyini yapmayı öğrenir
4) Tek eksenli (serbest basınç) deneyini yapmayı öğrenir
5) Kesme kutusu deneyi (UU-CU-CD)'ni yapmayı öğrenir
6) Üç eksenli basınç deneyi (UU-CU-CD)'ni yapmayı öğrenir
7) Zeminin taşıma gücünün belirler
8) Zemin etüd raporunu yazmayı öğrenir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Teknolojisi alanında temel düzeydeki bilgileri öğrenir
X
2
Yapılara yönelik sınıflandırmayı, bu sınıflandırmaya göre kullanılacak inşa yöntemlerini, binaların proje ve şartnamelerine uygun olarak inşa edilmesini, inşaat teknolojisine ilişkin çalışmaların yürütülmesinde inşaat teknikerinden beklenen görevleri yerine getirecek bilgileri öğrenir
3
Binaların inşasında kullanılan ana malzemeleri, malzemelerin özelliklerini, zeminlerin sınıflandırılmasını öğrenir
X
4
Kendi alanını kapsayacak şekilde proje, şartname, sigorta, vergi ve sağlık kuruluşlarıyla ilgili mevzuatları, inşaat işlerine yönelik ihale süreçlerini ve sözleşmelerin ana bileşenlerini öğrenir
5
Yapılara yönelik mimari ve statik projeleri, şartnameleri, sözleşmeleri, zeminelere yönelik etüd raporlarını yorumlar
6
İnşaat işleri ile ilgili olarak resmi kurumlarla yapılan bürokratik işlemleri öğrenir
7
Bina inşaatı veya zemin işlerine yönelik çalışmalarda karşılaşılan genel sorunları teorik bilgi ve becerileri kullanmak suretiyle belirleyerek, çözüm önerileri geliştirir
X
8
Şantiyede yapılan inşa çalışmaları ile ilgili elde ettiği verileri yorumlayarak gelişmeler hakkında üstlerine rapor sunar
9
Yapıya ilişkin metraj ve keşif işlemlerini yaparak hakediş düzenler
10
İlgili teknik elemanlar tarafından hazırlıkları yapılmış mimari ve betonarme projelerin çizimlerini yapar
11
İnşaat teknolojisi ile ilgili tasarımları, uygulamaları veya düşüncelerini varsa sorunlara ilişkin çözüm önerilerini çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve servis sağladıkları kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatır
12
İnşaat arazisinin topoğrafik yapısını değerlendirerek bu yapıyı tespit etmeye yarayacak ölçüm aletlerini kullanır
13
Kazanmış olduğu bilgi ve becerileri kullanarak bağımsız olarak çalışabilir, altında çalışan personelleri denetler
14
İnşaat teknolojisi ile ilgili proje, uygulama ve çalışmaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilir ve buna uygun olarak takım çalışması yapar
15
İnşaat teknolojisi ile ilgili konularda bilgilerine eleştirel bir yaklaşımla bakar
16
Her zaman bilgi alışverişi yaparak öğrenmeyi gerektiren durumları belirleyebilir ve böylece sürekli öğrenme bilinci kazanır
17
Temel bilgisayar kullanımı becerisine sahip olmanın yanısıra office ve veritabanı programlarını kullanır
18
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Beraberinde çalıştığı personeller yanında halk ile de ilişki kuracak iletişim becerilerini kazanır
20
Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği, kalite güvencesi ve standardı, çevre koruma bilgisi ve etik değerlere sahip olmanın yanında toplumsal, bilimsel ve ahlaki değerleri gözetme bilinci de kazanır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kompaksiyon deneyi Konunun ders notlarından çalışılması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
2 Kompaksiyon deneyi Konunun ders notlarından çalışılması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
3 Konsolidasyon deneyi Konunun ders notlarından çalışılması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
4 Konsolidasyon deneyi Konunun ders notlarından çalışılması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
5 Tek eksenli (serbest basınç) deneyi Konunun ders notlarından çalışılması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
6 Kesme kutusu deneyi (UU-CU) Konunun ders notlarından çalışılması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
7 Kesme kutusu deneyi (CU-CD) Konunun ders notlarından çalışılması Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
8 Ara Sınav Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
9 Kesme kutusu deneyi sonucunda kayma dayanımı parametrelerinin belirlenmesi Konunun ders notlarından çalışılması Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
10 Üç eksenli basınç deneyi (UU-CU) Konunun ders notlarından çalışılması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
11 Üç eksenli basınç deneyi (CU-CD) Konunun ders notlarından çalışılması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
12 Üç eksenli basınç deneyi sonucunda kayma dayanımı parametrelerinin belirlenmesi Konunun ders notlarından çalışılması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
13 Zeminin taşıma gücünün belirlenmesi Konunun ders notlarından çalışılması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
14 Zemine etkiyen gerilmeler ve zeminin dayanma yapıları üzerine yaptığı basınçlar Konunun ders notlarından çalışılması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
15 Zemin etüd raporunun yazılması Konunun ders notlarından çalışılması Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Problem Çözme
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar