DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliği INT   260 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Ali GÖKOĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.ALİ GÖKOĞLU1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.Dr.ALİ GÖKOĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İş yerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştrilmesi için alınacak önlemleri öğretmek
Dersin İçeriği
İş Sağlığı ve Güvenliğinin kavram ve kurallarının gelişimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetmeliği, Temel Hukuk, İş Hukuku, Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi, İletişim, Çalışma Hayatında Etik, Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi, Acil Durum Planlaması, Çalışma Ortamı Gözetimi, Kişisel Koruyucu ve Donanımlar, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Yangın, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri, Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları, İş Kazaları, İlk Yardım

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş yerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştrilmesi için alınacak önlemleri öğrenir
2) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu öğrenir
3) İş Sağlığı ve Güvenliği kanununu altında çıkarılan yönetmelikleri öğrenir
4) Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğini öğrenir
5) Risk değerlendirmesi yapar
6) Acil durum planlaması yapar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Teknolojisi alanında temel düzeydeki bilgileri öğrenir
X
2
Yapılara yönelik sınıflandırmayı, bu sınıflandırmaya göre kullanılacak inşa yöntemlerini, binaların proje ve şartnamelerine uygun olarak inşa edilmesini, inşaat teknolojisine ilişkin çalışmaların yürütülmesinde inşaat teknikerinden beklenen görevleri yerine getirecek bilgileri öğrenir
3
Binaların inşasında kullanılan ana malzemeleri, malzemelerin özelliklerini, zeminlerin sınıflandırılmasını öğrenir
4
Kendi alanını kapsayacak şekilde proje, şartname, sigorta, vergi ve sağlık kuruluşlarıyla ilgili mevzuatları, inşaat işlerine yönelik ihale süreçlerini ve sözleşmelerin ana bileşenlerini öğrenir
5
Yapılara yönelik mimari ve statik projeleri, şartnameleri, sözleşmeleri, zeminelere yönelik etüd raporlarını yorumlar
6
İnşaat işleri ile ilgili olarak resmi kurumlarla yapılan bürokratik işlemleri öğrenir
7
Bina inşaatı veya zemin işlerine yönelik çalışmalarda karşılaşılan genel sorunları teorik bilgi ve becerileri kullanmak suretiyle belirleyerek, çözüm önerileri geliştirir
8
Şantiyede yapılan inşa çalışmaları ile ilgili elde ettiği verileri yorumlayarak gelişmeler hakkında üstlerine rapor sunar
9
Yapıya ilişkin metraj ve keşif işlemlerini yaparak hakediş düzenler
10
İlgili teknik elemanlar tarafından hazırlıkları yapılmış mimari ve betonarme projelerin çizimlerini yapar
11
İnşaat teknolojisi ile ilgili tasarımları, uygulamaları veya düşüncelerini varsa sorunlara ilişkin çözüm önerilerini çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve servis sağladıkları kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatır
12
İnşaat arazisinin topoğrafik yapısını değerlendirerek bu yapıyı tespit etmeye yarayacak ölçüm aletlerini kullanır
13
Kazanmış olduğu bilgi ve becerileri kullanarak bağımsız olarak çalışabilir, altında çalışan personelleri denetler
14
İnşaat teknolojisi ile ilgili proje, uygulama ve çalışmaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilir ve buna uygun olarak takım çalışması yapar
15
İnşaat teknolojisi ile ilgili konularda bilgilerine eleştirel bir yaklaşımla bakar
16
Her zaman bilgi alışverişi yaparak öğrenmeyi gerektiren durumları belirleyebilir ve böylece sürekli öğrenme bilinci kazanır
17
Temel bilgisayar kullanımı becerisine sahip olmanın yanısıra office ve veritabanı programlarını kullanır
18
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Beraberinde çalıştığı personeller yanında halk ile de ilişki kuracak iletişim becerilerini kazanır
20
Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği, kalite güvencesi ve standardı, çevre koruma bilgisi ve etik değerlere sahip olmanın yanında toplumsal, bilimsel ve ahlaki değerleri gözetme bilinci de kazanır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin kavram ve kurallarının gelişimi Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Yönetmeliği, Temel Hukuk, İş Hukuku Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Eğitimi, İletişim Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Çalışma Hayatında Etik Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Risk Değerlendirmesi Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Acil Durum Planlaması Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
9 Çalışma Ortamı Gözetimi Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Yazılı Sınav
Ödev
10 Kişisel Koruyucu ve Donanımlar Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Yangın Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 İş Kazaları, İlk Yardım Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar