DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Jeolojinin tanımı, alt dalları Konunun ders notlarından çalışılması Alıştırma ve Uygulama
Anlatım
2 Jeolojik terimler Konunun ders notlarından çalışılması Alıştırma ve Uygulama
Anlatım
3 Yerkabuğunun iç yapısı Konunun ders notlarından çalışılması Alıştırma ve Uygulama
Anlatım
4 Yerkabuğunu oluşturan mineraller, kayaçlar Konunun ders notlarından çalışılması Alıştırma ve Uygulama
Anlatım
5 Kayaçlar Konunun ders notlarından çalışılması Alıştırma ve Uygulama
Anlatım
6 Yapılarda kullanılan litolojik (jeolojik) birimler Konunun ders notlarından çalışılması Alıştırma ve Uygulama
Anlatım
7 Faylar Konunun ders notlarından çalışılması Alıştırma ve Uygulama
Anlatım
8 Ara Sınav Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
9 Kıvrımlar Konunun ders notlarından çalışılması Yazılı Sınav
10 Heyelanlar Konunun ders notlarından çalışılması Alıştırma ve Uygulama
Anlatım
11 Deprem jeolojisi Konunun ders notlarından çalışılması Alıştırma ve Uygulama
Anlatım
12 Baraj jeolojisi Konunun ders notlarından çalışılması Alıştırma ve Uygulama
Anlatım
13 Tünel jeolojisi Konunun ders notlarından çalışılması Alıştırma ve Uygulama
Anlatım
14 Hidrojeoloji Konunun ders notlarından çalışılması Alıştırma ve Uygulama
Anlatım
15 Jeoteknik saha (arazi) çalışmaları Konunun ders notlarından çalışılması Alıştırma ve Uygulama
Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar