DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnşaat Jeolojisi INT   159 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ali GÖKOĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ALİ GÖKOĞLU1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ALİ GÖKOĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Jeolojinin İnşaat alanındaki önemini ve temel bilgilerini öğretmek
Dersin İçeriği
Jeolojinin tanımı-alt dalları, Jeolojik terimler, Yerkabuğunun iç yapısı, Yerkabuğunu oluşturan mineraller-kayaçlar, Yapılarda kullanılan litolojik (jeolojik) birimler, Faylar, Kıvrımlar, Heyelanlar, Deprem jeolojisi, Baraj jeolojisi, Tünel jeolojisi, Hidrojeoloji, Jeoteknik saha (srazi) çalışmaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Jeolojinin İnşaat alanındaki önemini ve temel bilgilerini öğrenir
2) Kayaçları öğrenir
3) Fay çeşitlerini öğrenir
4) Heyelanları öğrenir
5) Jeoteknik saha (arazi) çalışmaları yapar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)