DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel İnşaatı INT   268 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ali GÖKOĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ALİ GÖKOĞLU1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ALİ GÖKOĞLU2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel inşaatı sırasında en uygun temel çeşidini kullanmayı öğretmek, gerekli hesaplamaları yapabilme yeteneğini kazandırmak
Dersin İçeriği
Tanımlar, Zeminlerin taşıma gücü, temel çeşitleri, Temel çeşitleri (Duvar altı temeli ve hesaplamaları), Temel çeşitleri (Tekil temel ve hesaplamaları), Temel çeşitleri (Birleşik temel ve hesaplamaları), Temel çeşitleri (Sürekli temel-bir doğrultuda sürekli temel ve hesaplamaları), Temel çeşitleri (Sürekli temel-iki doğrultuda sürekli temel ve hesaplamaları), Temel çeşitleri (Radye temel-kirişsiz radye temel ve hesaplamaları), Temel çeşitleri (Radye temel-kirişli radye temel ve hesaplamaları), Temel çeşitleri (Kazıklı temel ve hesaplamaları)

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Zeminlerin taşıma gücünü hesaplamayı öğrenir
2) Temel çeşitlerini öğrenir
3) Temel inşaatı sırasında en uygun temel çeşidini kullanmayı öğrenir
4) Sürekli temel-iki doğrultuda sürekli temel ve hesaplamaları yapar
5) Kazıklı temel ve hesaplamaları yapar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterliliklerin üzerine Matematik, Fen Bilimleri ve İnşaat Teknolojisi alanında temel düzeydeki bilgileri öğrenir
2
Yapılara yönelik sınıflandırmayı, bu sınıflandırmaya göre kullanılacak inşa yöntemlerini, binaların proje ve şartnamelerine uygun olarak inşa edilmesini, inşaat teknolojisine ilişkin çalışmaların yürütülmesinde inşaat teknikerinden beklenen görevleri yerine getirecek bilgileri öğrenir
3
Binaların inşasında kullanılan ana malzemeleri, malzemelerin özelliklerini, zeminlerin sınıflandırılmasını öğrenir
4
Kendi alanını kapsayacak şekilde proje, şartname, sigorta, vergi ve sağlık kuruluşlarıyla ilgili mevzuatları, inşaat işlerine yönelik ihale süreçlerini ve sözleşmelerin ana bileşenlerini öğrenir
5
Yapılara yönelik mimari ve statik projeleri, şartnameleri, sözleşmeleri, zeminelere yönelik etüd raporlarını yorumlar
6
İnşaat işleri ile ilgili olarak resmi kurumlarla yapılan bürokratik işlemleri öğrenir
7
Bina inşaatı veya zemin işlerine yönelik çalışmalarda karşılaşılan genel sorunları teorik bilgi ve becerileri kullanmak suretiyle belirleyerek, çözüm önerileri geliştirir
8
Şantiyede yapılan inşa çalışmaları ile ilgili elde ettiği verileri yorumlayarak gelişmeler hakkında üstlerine rapor sunar
9
Yapıya ilişkin metraj ve keşif işlemlerini yaparak hakediş düzenler
10
İlgili teknik elemanlar tarafından hazırlıkları yapılmış mimari ve betonarme projelerin çizimlerini yapar
11
İnşaat teknolojisi ile ilgili tasarımları, uygulamaları veya düşüncelerini varsa sorunlara ilişkin çözüm önerilerini çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve servis sağladıkları kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatır
12
İnşaat arazisinin topoğrafik yapısını değerlendirerek bu yapıyı tespit etmeye yarayacak ölçüm aletlerini kullanır
13
Kazanmış olduğu bilgi ve becerileri kullanarak bağımsız olarak çalışabilir, altında çalışan personelleri denetler
14
İnşaat teknolojisi ile ilgili proje, uygulama ve çalışmaları ilgili kişilere açık ve etkili bir biçimde anlatabilir ve buna uygun olarak takım çalışması yapar
15
İnşaat teknolojisi ile ilgili konularda bilgilerine eleştirel bir yaklaşımla bakar
16
Her zaman bilgi alışverişi yaparak öğrenmeyi gerektiren durumları belirleyebilir ve böylece sürekli öğrenme bilinci kazanır
17
Temel bilgisayar kullanımı becerisine sahip olmanın yanısıra office ve veritabanı programlarını kullanır
18
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar
19
Beraberinde çalıştığı personeller yanında halk ile de ilişki kuracak iletişim becerilerini kazanır
20
Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği, kalite güvencesi ve standardı, çevre koruma bilgisi ve etik değerlere sahip olmanın yanında toplumsal, bilimsel ve ahlaki değerleri gözetme bilinci de kazanır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanımlar Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Zeminlerin taşıma gücü, temel çeşitleri Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Temel çeşitleri (Duvar altı temeli ve hesaplamaları) Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Temel çeşitleri (Tekil temel ve hesaplamaları) Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Temel çeşitleri (Birleşik temel ve hesaplamaları) Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Temel çeşitleri (Sürekli temel-bir doğrultuda sürekli temel ve hesaplamaları) Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Temel çeşitleri (Sürekli temel-bir doğrultuda sürekli temel ve hesaplamaları) Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
9 Temel çeşitleri (Sürekli temel-iki doğrultuda sürekli temel ve hesaplamaları) Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Yazılı Sınav
10 Temel çeşitleri (Sürekli temel-iki doğrultuda sürekli temel ve hesaplamaları) Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Temel çeşitleri (Radye temel-kirişsiz radye temel ve hesaplamaları) Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Temel çeşitleri (Radye temel-kirişli radye temel ve hesaplamaları) Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Temel çeşitleri (Radye temel-kirişli radye temel ve hesaplamaları) Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Temel çeşitleri (Kazıklı temel ve hesaplamaları) Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Temel çeşitleri (Kazıklı temel ve hesaplamaları) Konunun ders notlarından çalışılması, uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar