DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Yöntem ve Teknikleri * MUV   160 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Alper SOYSAL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiALPER SOYSAL1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiALPER SOYSAL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere temel düzeyde araştırma ve sunum tekniklerini öğretmek
Dersin İçeriği
Araştırmada temel kavramlar a. Bilgi b. Bilim c. Araştırma d. Bilimsel yöntem i. Bilimsel yöntemin aşamaları e. Bilimsel araştırma f. Bilimsel araştırma çeşitleri g. Temel araştırmalar h. Uygulamalı araştırmalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Araştırmada temel kavramlar a. Bilgi b. Bilim c. Araştırma d. Bilimsel yöntem i. Bilimsel yöntemin aşamaları e. Bilimsel araştırma f. Bilimsel araştırma çeşitleri g. Temel araştırmalar h. Uygulamalı araştırmalar Derse hazırlık
2 1. Araştırmanın gereği ve önemi 2. Araştırmanın konusu (problem) 3. Araştırma konusunun seçimine etki eden faktörler, Değişken ve değişken türleri 4. Problem cümlesi a. Problem cümlesinde bulunması gereken nitelikler b. Alt problemler 5. İlgili kaynaklar (kaynak taraması) 6. Araştırma probleminin cevabı (hipotez) 7. Amaç ve ifadelendirilmesi 8. Önem 9. Araştırmanın dayandığı temeller (varsayımlar) 10. Sınırlılıklar 11. Tanımlar Geçmiş ders tekrarı ve derse hazırlık
3 Araştırmanın yöntemi 2. Evren ve örneklem a. Örnekleme yöntemleri 3. Verilerin toplanması a. Verilerin toplanmasında kullanılan yöntemler i. Gözlem ii. Görüşme iii. Yazışma (anket, test) iv. Deney v. Belge taraması Geçmiş ders tekrarı ve derse hazırlık
4 ARAŞTIRMA SONUÇLARINI DEĞERLENDİRME 1.Sonuçların değerlendirilmesi a. Verilerin sınıflaması b. Verilerin sıralaması ve frekanslarının çalışması c. Verilerin tablo ve grafikte gösterilmesi Verilerin yüzdelik olarak gösterilmesi 2.Bulgular ve yorumlar a. Bulguların özellikleri b. Sonuç ve öneriler Geçmiş ders tekrarı ve derse hazırlık
5 ARAŞTIRMA SONUÇLARINI RAPOR HALİNE DÖNÜŞTÜRME 1. Araştırma raporunun bölümleri 2. Araştırmanın yazımında dikkat edilmesi gereken kurallar a. Kullanılacak dilin özellikleri b.kagıt düzeni c. Kapak düzeni d. Başlık ve paragraf yazımıe. Şekil ve tabloların yazımıf. Dipnot ve kaynakçanın yazımı Geçmiş ders tekrarı ve derse hazırlık
6 SUNUMA HAZIRLANMA 1. Hazırlanma planlama yöntemleri 2. Sunumun amaç, içerik ve organizasyonu üzerinde odaklanma 3. Sunumun görsel-işitsel araçlar/teknoloji ile desteklenmesi 4. Fiziksel ve teknolojik donanım 5. İzleyici/ katılımcıların tanımı 6. Sunumun etkileşimli hareket planı yazılım ve prova Geçmiş ders tekrarı ve derse hazırlık
7 SUNUM -Belirli soruları yanıtladıktan sonra yöntem saptama -Powerpoint slaytların yazımı -Görsel- işitsel malzemenin seçimi Geçmiş ders tekrarı
8 Ders tekrarı ve Ara Sınav ders tekrarı
9 Sunum odasının denetimi -Sunucunun kendini hazırlaması -Hazırlanan sunumun etkileşimle işlevselleşmesi Geçmiş ders tekrarı ve derse hazırlık
10 Özetleme ve geri besleme teknikleri -İzleyiciler yönünden sunumun değerlendirmesi -Sunumlarda yapılması/ yapılmaması gerekenler Geçmiş ders tekrarı ve derse hazırlık
11 Öğrenci grupları tarafından hazırlanan araştırma raporlarının sunumu ve değerlendirilmesi Geçmiş ders tekrarı ve derse hazırlık
12 Öğrenci grupları tarafından hazırlanan araştırma raporlarının sunumu ve değerlendirilmesi Geçmiş ders tekrarı ve derse hazırlık
13 Öğrenci grupları tarafından hazırlanan araştırma raporlarının sunumu ve değerlendirilmesi Geçmiş ders tekrarı ve derse hazırlık
14 Öğrenci grupları tarafından hazırlanan araştırma raporlarının sunumu ve değerlendirilmesi Geçmiş ders tekrarı ve derse hazırlık
15 Öğrenci grupları tarafından hazırlanan araştırma raporlarının sunumu ve değerlendirilmesi Geçmiş ders tekrarı ve derse hazırlık
16-17 final sınavı Geçmiş ders tekrarı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar