DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak İşleme Makineleri TAM   261 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Alper SOYSAL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiALPER SOYSAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toprak ve toprak işlemeye ilişkin kavramların ve yöntemlerin öğretilmesi ve tarımsal üretimde kullanılan toprak işleme makinalarını sınıflandırarak çalışma ilkelerini ve temel parçalarını öğretmek, toprak işleme kaynaklı sorunlara çözüm üretmelerini sağlamak
Dersin İçeriği
Toprak ve toprak işlemeye ilişkin kavramlar, toprak işleme yöntemleri, toprak işleme makinalarının sınıflandırılması, toprağa etkileri, çalışma ilkeleri, temel parçaları, toprak işleme aletlerine etki eden kuvvetlerin analizi, iş verimleri ve güç gereksinimleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toprak işleme ile ilgili temel kavramları bilir
2) Toprak işleme yöntemlerini bilir.
3) Toprak işleme makinalarının çalışma ilkelerini ve kullanım amaçlarını bilir
4) Toprak işleme makinalarının toprağa etkilerini bilir
5) Toprak işleme kaynaklı toprağın bozunumuna ilişkin sorunları bilir ve toprağın korunmasına yönelik uygun çözüm önerileri geliştir
6) Toprak işleme aletlerinin iş verimleri ve güç gereksinimlerini bilir
7) Toprak işleme aletlerinin dizayn parametrelerini bilir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını bilir
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini bilir ve malzemeleri tanır
4
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını bilir
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar
7
Uç boyutlu tasarım yazılımlardan en az birisini bilir ve uygular
8
Tarım makinaları imalatına dönük yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular
9
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar
10
Ulusal, uluslar arası proje kaynaklarını, başvuru, kabul ve izleme süreçlerini bilir
11
Tarım ve tarım makinaları ile ilgili ulusal-uluslar arası yasal düzenlemeleri bilir
12
Tarım makinaları tasarım ve imalatında üç boyutlu katı modelleme kavramını uygular
13
Tarım makinalarına uygun malzeme seçer
14
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri bilir, uygular
15
Tarımsal mekanizasyon konusunda AR-GE veya uygulama projesi hazırlar, tasarım ve imalat faaliyetlerini gerçekleştirir
16
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir
17
Tarım Makinaları Alanında yeterli altyapıya sahip olur
18
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir
19
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir
20
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanımı ve içeriği konusunda bilgiler ve toprağın yapısı ve toprağın fiziksel özelliklerine ilişkin bazı tanımlar Ders notundaki ilgili konular Anlatım
2 Toprak işlemenin tanımı, amaçları ve yöntemleri, Toprak işleme aletlerinin sınıflandırılması Ders notundaki ilgili konular Anlatım
3 Pulluklar, çalışma ilkeleri ve sürüm tekniği Ders notundaki ilgili konular Anlatım
4 Pulluklara etki eden kuvvetlerin analizi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
5 Dipkazan, lister, toprak burgusu, parçaları ve çalışma ilkeleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
6 Dipkazan ve Pullukların arazi uygulaması Ders notundaki ilgili konular Anlatım
7 Tırmıklar, parçaları, çalışma ilkeleri Ders notundaki ilgili konular
8 Ara Sınav Ders notundaki ilgili konular Anlatım
9 Ara sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmakonular Yazılı Sınav
10 Kültivatörler, parçaları, çalışma ilkeleri ve etki eden kuvvetlerin analizi Ders notundaki ilgili konular Anlatım
11 Döner toprak işleme aletleri, parçaları, çalışma ilkeleri ve etki eden kuvvetlerin analizi Ders notundaki ilgili konular
12 Tırmık, Kültivatör ve Freze arazi uygulaması Ders notundaki ilgili konular Anlatım
13 Merdane, tapan, alet/makina kombinasyonları ve çalışma ilkeleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
14 Toprak işleme aletlerine ilişkin problemler ve çözüm örnekleri Ders notundaki ilgili konular Gösteri
15 Dönem içi ödev değerlendirme Ders notundaki ilgili konular Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar