DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Malzeme Teknolojisi TAM   156 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Leyla GÜLLÜOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Malzemenin tanımı ve sınıflandırılması, malzeme seçimi, malzemelerin özellikleri, sertlik ölçme yöntemleri, alışımlar, demir-karbon alaşımları, ısıl işlemler, ham demirin eldesi, dökme demir, dökme çelik, çelik üretimi, çeliklerin kısa gösterimi, bazı tarım makinelerinin malzeme seçimi ve ısıl işlemlerine örnekler, demir, çelik ürünlerinde boyut-kütle ilişkileri. ISO 9000 serisi standartlar, sağladığı yararlar, tarım alet ve makinelerine ve bu makinelerin üretiminde kullanılan parçalara ilişkin ulusal ve uluslararası standart ve kaliteler gibi konular işlenmektedir.
Dersin İçeriği
Makine yapımında kullanılan malzemeleri mekanik ve fiziksel özellikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarım makineleri imalat yöntemlerini bilir, malzemeleri tanır.
2) Çevreye duyarlı, doğal kaynakları koruyucu sürdürülebilir üretim modellerini oluşturur.
3) Tarım makinelerinin tasarımı, projelendirilmesi ve üretimi faaliyetlerini gerçekleştirebilir.
4) Tarım makineleri imalatına dönük yeni uygulama ve teknolojileri öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını bilir
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini bilir ve malzemeleri tanır
4
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını bilir
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar
7
Uç boyutlu tasarım yazılımlardan en az birisini bilir ve uygular
8
Tarım makinaları imalatına dönük yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular
9
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar
10
Ulusal, uluslar arası proje kaynaklarını, başvuru, kabul ve izleme süreçlerini bilir
11
Tarım ve tarım makinaları ile ilgili ulusal-uluslar arası yasal düzenlemeleri bilir
12
Tarım makinaları tasarım ve imalatında üç boyutlu katı modelleme kavramını uygular
13
Tarım makinalarına uygun malzeme seçer
14
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri bilir, uygular
15
Tarımsal mekanizasyon konusunda AR-GE veya uygulama projesi hazırlar, tasarım ve imalat faaliyetlerini gerçekleştirir
16
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir
17
Tarım Makinaları Alanında yeterli altyapıya sahip olur
18
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir
19
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir
20
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Malzemenin tanımı ve malzeme çeşitleri. Elektronik ortama aktarılmış sunu.
2 Malzemenin fiziksel özellikleri. Elektronik ortama aktarılmış sunu.
3 Mukavemet, süneklik, sürünme ve tokluk özellikleri. Elektronik ortama aktarılmış sunu.
4 Malzemenin yapısı. Atom yapısı. Elektronik ortama aktarılmış sunu.
5 Demir ve Çelik Üretimi. Elektronik ortama aktarılmış sunu.
6 Çelik çeşitleri ve kullanım yerleri. Elektronik ortama aktarılmış sunu.
7 Çelik standartları. Çeliklerin ve dökme demirlerin kısa gösterimi. Elektronik ortama aktarılmış sunu.
8 Ara Sınav Soru-cevap
9 Isıl işlem ve sertleştirme. Elektronik ortama aktarılmış sunu.
10 Demir dışı metallerin kısa tanıtımı (Al. Cu, Mg ..) Elektronik ortama aktarılmış sunu.
11 Plastikler. Elektronik ortama aktarılmış sunu.
12 Korozyon çeşitleri, Korozyon oluşumu. Korozyondan korunma. Elektronik ortama aktarılmış sunu.
13 Malzeme seçimi Elektronik ortama aktarılmış sunu.
14 Öğrenci sunumları Power point sunu.
15 Öğrenci sunumları Power point sunu.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru-cevap

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar