DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ekim Dikim Gübreleme Makineleri TAM   258 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Metin DAĞTEKİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarım Makinaları Teknikerlerine, mühendislik, teknoloji ve tarım tekniği kavram ve temelleri ile tarımda kullanılan kuvvet ve iş makinaları hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Tarım Makinaları Teknikerlerine , mühendislik, teknoloji ve tarım tekniği kavram ve temelleri ile tarımda kullanılan kuvvet ve iş makinaları hakkında bilgi vermektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ekim, dikim, gübreleme ve çapalamaya ilişkin temel kavramları ve agro teknik esasları bilir.
2) Ekim, dikim, gübreleme ve çapalama yöntemlerini bilir.
3) Ekim, dikim, gübreleme ve çapalama makinalarının çalışma ilkelerini ve kullanım amaçlarını bilir.
4) Ekim, dikim, gübreleme ve çapalama makinalarının iş verimleri ve güç gereksinimlerini bilir.
5) Ekim, dikim, gübreleme ve çapalamaya ilişkin sorunları bilir ve çözüme yönelik uygun öneriler geliştirir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını bilir
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini bilir ve malzemeleri tanır
4
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını bilir
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar
7
Uç boyutlu tasarım yazılımlardan en az birisini bilir ve uygular
8
Tarım makinaları imalatına dönük yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular
9
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar
10
Ulusal, uluslar arası proje kaynaklarını, başvuru, kabul ve izleme süreçlerini bilir
11
Tarım ve tarım makinaları ile ilgili ulusal-uluslar arası yasal düzenlemeleri bilir
12
Tarım makinaları tasarım ve imalatında üç boyutlu katı modelleme kavramını uygular
13
Tarım makinalarına uygun malzeme seçer
14
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri bilir, uygular
15
Tarımsal mekanizasyon konusunda AR-GE veya uygulama projesi hazırlar, tasarım ve imalat faaliyetlerini gerçekleştirir
16
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir
17
Tarım Makinaları Alanında yeterli altyapıya sahip olur
18
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir
19
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir
20
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanımı ve içeriği konusunda bilgiler ve ekime ilişkin bazı tanımlar, ekimin agro-teknik esasları, çimlenme biyomekaniği, tohum yatağı hazırlamada temel esaslar Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
2 Ekim yöntemleri, ekim yöntemlerinin matematik-istatistik esasları Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Soru-Cevap
3 Ekim makinalarının tarihçesi ve ekim makinalarının sınıflandırılması, çalışma ilkeleri ve parçaları Ders notundaki ilgili konular
4 Ekim makinaları ekici düzenleri Ders notundaki ilgili konular
5 Ekim makinaları tohum boruları, ekici ayaklar, baskı tekerlekleri, çizi kapatıcılar Ders notundaki ilgili konular
6 Ekim makinalarına etki eden kuvvetlerin analizi, problemler ve çözüm örnekleri Ders notundaki ilgili konular
7 Ekim makinalarına ilişkin arazi uygulaması Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak
9 Dikim makinalarının sınıflandırılması, çalışma ilkeleri ve parçaları Ders notundaki ilgili konular
10 Dikim makinalarına etki eden kuvvetlerin analizi, problemler ve çözüm örnekleri Ders notundaki ilgili konular
11 Dikim makinalarına ilişkin arazi uygulaması Ders notundaki ilgili konular
12 Gübrelerin fiziko-mekanik özellikleri, gübrelerin toprağa verilme ilkeleri, makinalarının sınıflandırılması, organik gübre dağıtma makinaları ve çalışma ilkeleri Ders notundaki ilgili konular
13 Kimyasal gübre dağıtma makinaları, çalışma ilkeleri, gübre dağıtma makinalarının ayar ve bakımları, problemler ve çözüm örnekleri Ders notundaki ilgili konular
14 Bitki yaşam alanı düzenleme, seyreltme ve çapalama tekniği, seyreltme makinaları, çalışma ilkeleri Ders notundaki ilgili konular
15 Çapa makinaları, çalışma ilkeleri, makinalarının ayar ve bakımları, problemler ve çözüm örnekleri Ders notundaki ilgili konular
16-17 Final Sınavı Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar