DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mezuniyet Çalışması TAM   264 4 0 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Leyla GÜLLÜOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Proje hazırlama, yazma ve sunum tekniğini kavramak ve proje hazırlanmasında dikkat edilecek hususları öğretmektir.
Dersin İçeriği
Proje çalışması, Proje hazırlama, Sunum tekniği, Proje yazım tekniği,

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Proje hazırlanmasında dikkat edilecek hususları kavrar.
2) Proje hazırlanmasında literatür tarama tekniğini geliştirir.
3) Proje yazım ve etkili sunum tekniğini geliştirir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tarım makinaları eğitimine alt yapı oluşturacak şekilde temel bilim, mühendislik, genel tarım ve tarım makinaları ile diğer sosyal-kültürel konularda temel kavramları tanır, güncel bilgiler edinir
2
Tarımsal üretimde doğal ve fosil kökenli enerji kaynaklarının kullanılma ve korunum olanaklarını bilir
3
Tarım makinalarının imalat yöntemlerini bilir ve malzemeleri tanır
4
Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar
5
Tarım makinalarının temel uygulamalarında makinaların ayar, bakım ve tarlada kullanımını ve sorunlarını bilir
6
Tarım işletmelerinde mekanizasyona uygun sürdürülebilir üretim modellerini uygular, optimum mekanizasyon zincirinin oluşturur, işletmeciliğini yapar
7
Uç boyutlu tasarım yazılımlardan en az birisini bilir ve uygular
8
Tarım makinaları imalatına dönük yasa ve yönetmelikleri bilir ve uygular
9
Bitkisel ve hayvansal üretimde tarımsal mekanizasyon kapsamında çözülebilecek sorunları tespit eder, mevcut tarım makinaları içinden seçim yapar
10
Ulusal, uluslar arası proje kaynaklarını, başvuru, kabul ve izleme süreçlerini bilir
11
Tarım ve tarım makinaları ile ilgili ulusal-uluslar arası yasal düzenlemeleri bilir
12
Tarım makinaları tasarım ve imalatında üç boyutlu katı modelleme kavramını uygular
13
Tarım makinalarına uygun malzeme seçer
14
Mesleki anlamda kendini geliştirebilmek için başvurulması gereken yöntemleri bilir, uygular
15
Tarımsal mekanizasyon konusunda AR-GE veya uygulama projesi hazırlar, tasarım ve imalat faaliyetlerini gerçekleştirir
16
Tarım makinalarının üretimi, pazarlanması ve servis ağı oluşturulması işlerini planlar ve yönetir
17
Tarım Makinaları Alanında yeterli altyapıya sahip olur
18
Tarım makinaları tasarımına dönük yeni uygulama ve yazılımları öğrenir
19
Tarım makinaları sektörünün imalat sanayi, kamu kurumları ve meslek odaları temsilcileriyle staj, uygulama, güncel sorunları izleme kapsamında iletişim kurar, farklı çalışma ortamlarında sorumluluk üstlenir
20
Tarım makinaları alanında çalışan firmalara AR-GE ve teknoloji geliştirme konusunda destek olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Projenin önemi Ders notlarının okunması Anlatım
2 Proje hazırlama kuralları Ders notlarının okunması Anlatım
Gösteri
3 Proje hazırlama kuralları Ders notlarının okunması Anlatım
Gösteri
4 Proje yazım kuralları Ders notlarının okunması Anlatım
Gösteri
5 Literatür taramasının önemi ve teknikleri Ders notlarının okunması Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
6 Literatür taramasının önemi ve teknikleri Ders notlarının okunması Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
7 Literatür değerlendirilmesi Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Ders notlarının okunması Anlatım
Gösteri
9 Sunumun önemi Ders notlarının okunması Anlatım
Gösteri
10 Sunumun teknikleri Ders notlarının okunması Anlatım
11 Sunumun teknikleri Ders notlarının okunması Anlatım
12 Sunum hazırlanması Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Sunum hazırlanması Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
14 Sunumda karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları Ders notlarının okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
15 Sunumda karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları Ders notlarının okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar